Hoppa till sidans innehåll

Jämställdhet för en framgångsrik idrott

2017-08-21 08:49
Historiskt sett har jämställdhet setts som en värdegrundsfråga inom idrotten och inte som en faktor för idrottsutveckling. Så ser det inte ut idag i och med Strategi 2025. En jämställd idrott - en självklarhet.
  • Uppdaterad: 2017-08-21 08:49

År 2011 antog RF-stämman ett antal delmål kopplade till jämställdhet som skulle vara uppnådda till 2017. Statistik från 2015 visar att idrotten inte kommer att nå målsättningarna och därför är jämställdhetsfrågan ett prioriterat utvecklingsområde i Strategi 2025.

 

Svensk idrott har definierat ett önskat läge till 2025 som lyder:

2025 har vi en jämställd idrott. Idrottsrörelsen ser en jämställd verksamhet som en förutsättning för, och ett tecken på, en framgångsrik idrott. Män och kvinnor har samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen. Möjligheterna är lika för alla oavsett kön, att utöva och leda idrott. Alla som vill, oavsett kön, ska få vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet. Idrotten utformar verksamheten så att den ger alla som deltar en trygg gemenskap. Män och kvinnor har lika stort inflytande i beslutande och rådgivande organ. Arbetsformer och fördelning av uppdrag utformas så att män och kvinnor har lika stora möjligheter att medverka. Idrottsrörelsen tillämpar jämställdhetsintegrering i sin verksamhet.

 

För att kvinnor och män ska kunna få samma inflytande i beslutande och rådgivande organ har det beslutat att inget kön får vara representerat med mer än 60 % i styrelserummet det samma gäller valberedningen på alla nivåer. I våras skickades en enkät ut till alla SSF:s medlemsföreningar i syfte att kartlägga sammansättning i styrelserummet, svaren analyseras nu under hösten och kommer så småningom att presenteras här på hemsidan.

 

  • Ni som förening kan dock redan nu börja fundera på hur det ser ut i ert styrelserum?
  • Hur ser er valberedning ut?
  • Hur jobbar styrelsen för att engagera sina medlemmar efter 40/60-principen?

 

För att vi ska kunna nå upp till det önskade läget är det viktigt att vi ser över förutsättningar, analysera och genomföra förändringar i syfte att våra medlemmar, oavsett kön, ska ha samma möjligheter att delta i idrottsverksamhet.

 

SISU Idrottsutbildarna har tagit fram två olika verktyg för att analysera och utveckla jämställdheten i föreningen. Du hittar dem här och här

 

En annan sak som kunnat konstateras enligt Svensk Idrott är att särskilda tjejprojekt som adderats till verksamheten för att stärka tjejer och kvinnor inte har lett till någon större förändring på sikt. De gamla strukturerna och organisationskulturerna finns fortfarande kvar. Det är därför viktigt att vi ser över organisationsstrukturerna så att män och kvinnor ges möjlighet att delta i verksamheten.

 

En kan inte göra allt, men alla kan vi göra något

Skribent: Sara Brändström
Epost: Adressen Gömd

Följ oss i sociala medier

    

 

knapp-databas

knapp-databas

knapp-resebok

knapp-slshop

knapp-mal1418

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Svenskidrott

 

 folksam anslagstavla

Postadress:
Svenska Styrkelyftförbundet
Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Besöksadress:
Idrottens Hus, Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Kontakt:
Tel: 010-4507170
E-post: This is a mailto link

Se all info