Hoppa till sidans innehåll

Jämställdhet, likabehandling och #metoo

2017-11-23 08:02
SSF jobbar för ett samhälle där idrotten inte ska behöva ta #timeout. I samarbete med Ramböll genomfördes en jämställdhetsundersökning som tittade på bl.a. köns- & åldersfördelningen i styrelserummet. I inlägget har vi sammanfattat delar av studien.
  • Uppdaterad: 2017-11-23 08:02

Vikten av att arbeta mot en jämställd idrott har hamnat i fokus efter den debatt som uppstått efter #metoo och där idrottsrörelsen har samlat bakom #timeout. Idrotten generellt och SSF har utmaningar att jobba med, som ett första steg i att jobba för en jämställd idrott där alla ska kunna känna sig välkomnade genomförde SSF en jämställdhetsundersökning under 2017.

 

Redan 2016 genomförde Centrum för Idrottsforskning tillsammans med Ramböll en stor studie, ”Vem håller i klubban?” i syfte att undersöka i vilken utsträckning idrottsrörelsens medlemmar deltar i föreningarnas formella demokratiska processer samt om medlemskapet ger kunskap om och förståelse för demokratiska processer i stort.  

 

Resultatet fördelat på över 70 idrotter visade att den generella fördelningen mellan män och kvinnor i föreningsstyrelser är 63 % män och 37 % kvinnor. Idrotten har som mål att inget kön ska vara representerat mindre än 40 % i styrelserummet för att främja den idrottsliga utvecklingen i Sverige. Studien visade dessutom att styrelsens sammansättning sett till kön och ålder inte speglade medlemmarnas sammansättning.

 

Med bakgrund av resultatet från studien valde SSF:s jämställdhetskommitté att genomföra en liknande undersökning med fokus på endast styrkelyftsföreningar och distrikt. Resultatet visar tyvärr att många av våra föreningar inte når upp till jämställdhetsmålet 40/60. 73 % av styrelseledamöterna var män och endast 27 % kvinnor. Av de 87 föreningar och distrikt som besvarade enkäten var det endast 15 % som uppgav att de hade en kvinnlig ordförande.

 

I studien undersöktes utöver kön även åldersfördelningen mellan styrelseledamöter. Drygt 55 % av styrelseledamöterna var vid den aktuella tiden mellan 26-49 år, vilket kan anses spegla föreningarnas medlemssammansättning ganska väl utifrån den statistik som finns att tillgå vid IdrottOnline. Dock är medelåldern för posterna ordförande och kassör högre än övriga.

 

Att jobba för ökad jämställdhet är en självklarhet och har identifierats som en viktig grund för idrottsutveckling. I Svenska Styrkelyftförbundets värdegrund står det att vår verksamhet ska bygga glädje, kamratskap och engagemang. Att vi värnar om likvärdighet, jämställdhet, allas rätt att få delta och att allas åsikter är lika mycket värd.

 

Centralt har SSF tillsatt en arbetsgrupp som ska jobba för att bland annat öka medvetenheten om vikten av jämställd idrott.

Stina Sundling, sammankallade för gruppen och även ledamot i SSF:s styrelse, hur ser du på resultatet av undersökningen?
- Inte direkt förvånande, i vissa avseende mindre ”dåliga” resultat än förväntat. Vi ser att flera av de nystartade föreningarna har fler kvinnliga ledamöter och att flera av dessa också har uppdrag som ordförande eller kassör.

Besvärande är att våra ungdomar och juniorer inte är med i föreningarnas styrelser och på så vis inte direkt är med och driver på utvecklingen – det är olyckligt.

Hur kommer ni i arbetsgruppen att jobba vidare?
- Dels kommer vi att jobba vidare med information om vikten av att sträva efter att uppnå jämställdhetsmålet. Här är det ju viktigt att vi tar ett gemensamt ansvar, våra föreningar, våra distrikt och vår förbundsstyrelse. Det är något vi kommer att gå ut med efter årsskiftet till styrelser och valberedningar att beakta inför kommande årsmöten.

Vi kommer också att särskilt uppmuntra styrelser att också få in representation av våra ungdomar/ juniorer. De unga som kommer att väljas in i vår kommer att bjudas in till en nationell samling under hösten 2018 för erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande där styrelsearbete kommer att behandlas men där de också får möjlighet att träna styrkelyft tillsammans med några av våra seniora mästare.

För oss är det också viktigt att sprida kunskap om samtliga diskrimineringsgrunder och utbildningsinsatser och engagemang i exempelvis HBTQ-frågor har genomförts under 2017 och kommer att fortgå.

 

SSF kommer fortsätta jobba aktivt för att medlemmarna känner till, leder och verkar i enlighet med vår värdegrund som värnar om jämställdhet och att allas åsikter väger lika tungt. Vi tar debatten kring #metoo och #timeout på största allvar.

 

Vill din förening jobba mer med frågor som rör jämställdhet, inkludering och normmedvetenhet kan ni surfa in på www.inkluderandeidrott.se eller kontakta vår förenings- och distriktsutvecklare Sara Brändström

Skribent: Sara Brändström
Epost: Adressen Gömd

knapp-databas

knapp-databas

knapp-resebok

knapp-slshop

knapp-mal1418

  

 

 

   

 

 

 

 

 Svenskidrott

 

 

Postadress:
Svenska Styrkelyftförbundet
Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Besöksadress:
Idrottens Hus, Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Kontakt:
Tel: 010-4507170
E-post: This is a mailto link

Se all info

Gilla oss på Facebook

 

Missa inte heller vår mästerskapssida

 

Vi finns också på Instagram
Där heter vi @styrkelyftforbundet


Du hittar oss även på Twitter