Hoppa till sidans innehåll

Resumé - vad har hänt och vad händer nu?

2018-10-18 16:30
1996 bröt sig Svenska Styrkelyftförbundet(SSF) loss från Svenska Tyngdlyftningsförbundet efter många år under samma förbundsflagga. Svensk Styrkelyft hade och har en stolt tradition att genom åren producerat en rad europa- och världsmästare.
  • Uppdaterad: 2018-10-18 16:30

Efter millennieskiftet och några ytterligare år in på det nya tusentalet började Riksidrottsförbundet(RF) påtala behovet för specialidrottsförbunden att kunna redogöra, i grova drag för en utomstående betraktare hur resan från första besöket i föreningen och de första lyften med skivstång kunde utvecklas till en EM/VM medalj. En beskrivning av resan med de grenspecifika samt mer allmänidrottsliga krav detta ställer på en utövare.

Detta var ingen rutin man haft på förbundsnivå utan varje enskild mästarinna och mästare hade mer eller mindre på egen nivå sörjt för sin utveckling. 

Då kraven från RF skärptes och risken att förlora statsbidrag om detta ignorerades var uppenbar beslöt sig SSF att kring 2010 göra en omorganisation. Kansliet skulle naturligtvis behållas men en mer operativ chefstjänstemannanivå var nödvändig för att inhämta och sammanställa det material och underlag RF inkrävde. Den tidigare Generalsekreterare rollen ersattes med en mer operativ Sportchefsroll.

Det primära uppdraget var att inhämta information från den egna idrotten men även andra idrotter och att ta fram en utbildningsstege från barn/ungdomsnivå upp till nationell och internationell mästerskapsnivå i olika utbildningssteg. Iochmed detta startades ett projekt, Projekt 2014, där Bosön i Stockholm blev bas och ledare, tränare, tränanden från Malmberget i norr till Malmö i söder kallades in för att få en så stor kompetens- och kunskapsbredd som möjligt och där allas delaktighet var väsentlig för en svensk utbildningsmodell. Namnkunniga tränare och mindre namnkunniga ledare från hela styrkelyfts Sverige var, tillsammans med tränare, kompetenser från andra idrotter med kraftprofil viktiga att ta med i processen. 

Vi samlades två, ibland tre gånger per år på Bosön under åren 2012-2015. Allt från blivande barn/ungdomstränare upp till blivande elittränare. 

Vid några tillfällen hade vid över hundra deltagare från hela landet som deltog i processen på Bosöträffarna och Svenska Styrkelyftförbundet dominerade i perioder Bosöns deltagarnumerär.

 

Utkomsten av dessa många samlingar blev en utbildningsstege för tränare på barn/ungdomsnivå till tränare på nationell elitnivå. Många välrenommerade svenska tränare men även utlänska tränare har bidragit. Från vår idrott men även andra kraftidrotter inom RF och även Svenska Olympiska kommittén. Professor Michail Tonkonogi var och är fortfarande delaktig och mentor för våra riksinstruktörer för barn/ungdomsutbildningen. 

Utbildningsmodellen bygger på individuell anpassning från BoU nivå och denna röda tråd följer genom lyftarens hela utvecklingsresa. Testbatterier för idrottsfysiologiska och idrottspsykologiska tester utarbetades. Rörelseanalyser och andra idrottsmedicinska hjälpmedel konstaterades och gjordes tillgängliga, tillsammans med kost- och sömnkoll med syfte att hålla våra lyftare skadefria med fullt fokus på maximala möjligheter till kvalitativ och produktiv träning. Års- och fler års planer lånades från andra idrotter och omarbetades för vår idrott.

Det svenska utvecklingslandslaget formades och har sedan start följt denna helhetsfilosofi förbundet strävat efter.  Att varje lyftare får en så stor verktygslåda som möjligt att använda sig av för sin framtida karriär.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Syftet att scanna varje enskild individ och jobba på svaga punkter vare sig de är fysiologiska, pyskologiska, tekniskt grenspecifika eller mer allmän idrottsliga gav eko hos RF då modellen är applicerbar på många andra idrottare och idrotter.  Projektet erhöll och erhåller stora ekonomiska medel från staten genom RF.

Då åren runnit iväg och den tekniska utvecklingen skenar är vi nu i den fasen att både befintlig förbundsutbildning och kommande vidareutbildning måste göras tillgänglig för de som söker den. För detta har förbundet beslutat att använda samma struktur som RF/SISU och flera andra svenska RF förbund redan gjort.

En utbildningsportal där både grenspecifik men också mer allmänidrottslig utbildning samlas för styrkelyftförbundets räkning. Styrkan i detta är att kunna använda sig av gränsöverskridande tränarkompetens inom RF familjen med kvalitetssäkring i SISUs stora utbildningsbibliotek. Vidare följer det ambitionerna i enlighet med Strategi 2025. 

För strukturen och uppbyggnaden av denna portal har en referensgrupp tillsatts.      

Tränaren ute i föreningen är vår viktigaste länk och tanken är ge möjlighet att skapa en högpresterande hemmamiljö där alla har liknande förutsättningar oavsett man bor i Kiruna eller Malmö.  Det kommer att bjudas utbildningsmöjligheter för de människor som är beredda att ställa upp på vår vision och strategi 2025, har en hög ambition och tror på svensk styrkelyfts fortsatta utveckling.        

Robert Ericsson, Sportchef Svenska Styrkelyftförbundet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Skribent: Anett Henriksen Langva
Epost: Adressen Gömd

knapp-databas

knapp-databas

knapp-resebok

knapp-slshop

knapp-mal1418

  

 

 

   

 

 


 

Postadress:
Svenska Styrkelyftförbundet
Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Besöksadress:
Idrottens Hus, Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Kontakt:
Tel: 010-4507170
E-post: This is a mailto link

Se all info

 

 

 

 

Gilla oss på Facebook

 

Missa inte heller vår mästerskapssida

 

Vi finns också på Instagram
Där heter vi @styrkelyftforbundet


Du hittar oss även på Twitter