Hoppa till sidans innehåll

Till våra medlemmar!

2018-10-22 21:57
  • Uppdaterad: 2018-10-22 21:57

Vi lyssnar, reflekterar och tar till oss av kritiken.
Vårt mål och önskan är att vårt arbete ska genomsyras av den transparens som man kan kräva av en styrelse som är vald för att representera er, våra medlemmar.  
Vi har inte lyckats med att vara tydliga med vad vi vill, vad vi står för, hur vi arbetar och det är något vi måste arbeta vidare med.
Dessa frågor är centrala för oss.

Vi tror på det vi gör och på de beslut vi fattar, vi försöker alltid se den stora bilden, alltid med sportens bästa framför ögonen.
Ibland blir det fel, så är det i alla organisationer, på alla nivåer men vår ambition är att hela tiden göra det rätta för att ni ska känna förtroende för det arbete vi gör.
När ni inte känner förtroende för oss, era förtroendevalda har vi misslyckats och då spelar det ingen roll hur mycket arbete vi gör.

I vår organisation finns nio olika kommittéer, Tävlingskommittén, domarkommittén och så vidare.
För att förbundsstyrelsens arbete ska bli hanterbart har vi anammat ett arbetssätt som innebär att kommittéerna är ”autonoma”, vilket innebär att de har ett eget ansvar att förvalta och driva frågor inom deras respektive område.
Det är ett arbetssätt som vi haft under en tid och som vi tycker fungerar bra.
För dig som lyftare är tanken att du med hjälp av din förening ska ha ”en ingång” i organisationen inom det ämne din fundering gäller.
Kommittéerna tillsammans med distrikten är kärnan i omhändertagandet av era synpunkter och tankar.
För oss i förbundstyrelsen innebär arbetssättet att vi inte behöver lägga all vår energi på detaljfrågor utan kan fokusera på det övergripande arbetet eller som under 2018 och 2019, våra internationella mästerskap.
Att samla in- och outputen i kluster gör arbetet effektivare.

Vi är en liten organisation, vi har en kanslist, en föräldraledig förenings och distriktutvecklare och en sportchef, resten av oss jobbar för det mesta helt ideellt, gentemot er, våra trettiofemtusen medlemmar.  
Så att sprida beslut, ha effektiva kommunikation/informationsvägar och ansvarsområden är ett måste för att det ska fungera.

Gällande förslagen till IPF så är det den Exekutive domarkommittén som arbetat fram förslagen tillsammans och skickat in dessa till IPF för beslut senare i höst.
Självklart i kommunikation med IPF på olika nivåer och med delar av vår organisation och i samband med SDF konferensen 2017 uppmanades distrikten att komma med förslag till förändringar.
Självklart ser förbundsstyrelsen den hårda kritiken från er och inser att när det gäller denna typ av övergripande frågor som berör oss alla så måste dialogen bli bättre, i första hand med distrikten men även med föreningar och medlemmar.
Vi vill inte att ni ska tro att vi snickrar ihop saker på ”egen kammare” för så är det inte.
Men som sagt, här kan vi bli mycket bättre och vi måste bjuda in till dialog tydligare.

Gällande sportchefens tidigare sätt att kommunicera med lyftare så är det en fråga som kom till vår kännedom under förra året vilket ledde till diskussioner och beslut. Därefter vidtogs åtgärder som inneburit att kommunikation nu sker på ett helt annat och fullt tillfredsställande sätt.  
Vi ska alltid i vår kommunikation uppträda korrekt och professionellt, detta är för oss glasklart.

Förbundstyrelsen har fullt förtroende för sportchefen och arbetet han gör för vår sport.
Sportchefen har varit och är en viktig komponent i förbundets utveckling och expansion. Arbetet han lägger ner på vår sports utveckling är något vi har tilltro till. Nästa utmaning är två stora mästerskap på hemmaplan, något som inte skulle vara genomförbart utan sportchefens engagemang.
Självklart ett engagemang som han delar med er, för vi vet att det är många som jobbar hårt där ute, inte bara för att själva bli starkare utan även för att göra andra starkare.
Tillsammans fortsätter vi med all kraft vi har för att fortsätta utveckla.

Beträffande styrelsebeslutet gällande utbildning som sportchefen gör, utöver sin ordinarie tid som sportchef, är fördelningen av eventuell inkomst 60 procent till SSF och 40 procent till sportchefen. Detta gäller enbart extern förfrågan (utanför vår egen idrott).
Det har hittills inte varit aktuellt och kommer enbart ifråga om det inte inkräktar på annan planerad ordinarie verksamhet.
När det sen gäller frågan om hur vi använder Idrottslyftmedel, så är det inte tekniskt möjligt att använda dessa pengar till extern utbildning enligt det regelverk som gäller för Idrottslyftet.
Det är heller inget som SSF ens skulle tänka tanken att nyttja för sådan verksamhet.

Vidare vill förbundsstyrelsen klargöra att vi inte ser eller önskar någon konflikt mellan det som benämns som ”kommersiella aktörer” och oss.
Vi brinner alla för vår sport, för dess utveckling och för våra lyftare.
Splittringen som tydliggjorts de senaste dagarna är djupt oroande på många plan och något vi måste fortsätta att prata om.
Problemet som vi identifierar är att vi som organisation inte hängt med i den starka utvecklingen som råder gällande styrkelyft och styrketräning, det har i våra föreningar saknats kunskap och möjligheter att ta emot ”nya” intresserade människor på ett adekvat sätt.
Det har helt enkelt saknats resurser att ta emot alla lyftare så som vi önskar.  
Självklart finns det mängder av föreningar och distrikt som klarar och sköter det här ypperligt, det kryllar också av kompetenta och hängivna människor i våra lokaler som gör ett enormt arbete.
Men det finns också allt för många vita fläckar.

Vi har också sett det, precis som ni och vi har idéer och förslag på satsningar som förhoppningsvis kommer att leda till att de vita fläckarna blir färre.
Att människor som är intresserade av att lyfta tungt, istället för att söka sig till oss, väljer att gå till kommersiella aktörer, Crossfit boxar eller etablerade gymkedjor för att lära sig knäböja har vi full förståelse för.
Vi har inte kunnat möta upp behovet som finns, inte heller alltid varit det alternativet man haft som förstahandsval.
Det vill vi såklart försöka ändra på.
Men för oss finns här ingen motsättning, vår ambition är bara att bli så bra och kompetenta som möjligt för att kunna tillgodose behoven och därmed få vår sport att växa ytterligare.

Tillsammans gör och kan vi fortsätta göra ett fantastiskt arbete för att få vårt land att bänka, böja och marka mer än någonsin.
Det här är viktiga frågor för oss, diskussionen som uppstått är såklart jobbig och oroande ur ett större perspektiv, vi vet att många som nu tävlar i vår sport har hittat till den på andra sätt än genom traditionella styrkelyftsföreningar.
Som förbund vill vi såklart vara det självklara valet när människor intresserar sig men vi förstår och ser vad ni andra också gör för vår sport. Ni ökar vårt medlemsantal och att i det söka en konflikt är inget vi vill eller tror på.

Vi ser det som positivt att reaktioner uppstår då det tyder på att engagemang finns för sporten! Vi uppmuntrar er som känner detta engagemang att försöka påverka genom att delta i förenings-, distrikts- och/eller förbundsstyrelsearbete.  

Ingen av oss som är styrelsemedlemmar har själva valt in oss i förbundsstyrelsen, vi har valt att kandidera för att vi tror att vi kan bidra till utvecklingen av vår sport, årsmötet valde oss.
Ingen av oss sitter i styrelsen för egen vinning och vi ser gärna att fler engagerar sig i föreningsarbetet på alla nivåer då arbetet är omfattande och krävande.
Speciellt när man som de flesta av oss har heltidsarbete, lyfter själva, är engagerade i våra lokala föreningar och har familj.


Återigen, vi läser det ni skriver och tar till oss det ni förmedlar och självklart svider det i oss när vi inte lever upp till era förväntningar på oss.

 

Vänliga hälsningar
Förbundsstyrelsen i Svenska Styrkelyftförbundet.
Niklas Ek, Johnny Wiklund, Pernilla Röhr, Thomas Högberg och Patrik Björk

 

Kontaktuppgifter till valberedningen:

Ulf Eriksson (sammankallande)
Mobil: 073-955 22 69
E-post: This is a mailto link 

Eva Alsén
Tel: 070-5223890
E-post: This is a mailto link

Josephine Werngren
Tel: 073-566 29 10
E-post: This is a mailto link

 

Skribent: Niklas Ek
Epost: Adressen Gömd

knapp-databas

knapp-databas

knapp-resebok

knapp-slshop

knapp-mal1418

  

 

 

   

 

 


 

Postadress:
Svenska Styrkelyftförbundet
Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Besöksadress:
Idrottens Hus, Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Kontakt:
Tel: 010-4507170
E-post: This is a mailto link

Se all info

 

 

 

 

Gilla oss på Facebook

 

Missa inte heller vår mästerskapssida

 

Vi finns också på Instagram
Där heter vi @styrkelyftforbundet


Du hittar oss även på Twitter