Hoppa till sidans innehåll

Utbildningsmodulen


Utbildningsmodulen är ett verktyg som alla föreningar har tillgång till genom sin IdrottOnline-sida. Alla föreningar, anslutan till SSF:s, är ålagda att registrera all verksamhet som föreningen bedrivser i form av lärgrupper, föreläsningar och/ eller kurser.

 

Lärgrupp – en arbetsform som kännetecknas av at en mindre grupp människor, under en kortare eller längre tid, regelbundet träffas och tillsammans studerar och lär sig något i ett visst ämne eller område. En lärgrupp kan också drivas på distans.

För att en aktivitet ska klassas som en lärgrupp måste dem bestå av minst 3 deltagare och vara minst 1 utbildningstimme, det vill säga 45 minuter. Exempel på aktiviteter är tränarträffar, teorimöten, kommittémöten mm.

Föreläsning – när föreningen vill samla sina medlemmar kring ett tema kan föreläsning vara en arbetsform. En föreläsning ska inspirera och det är temas som står i fokus.

Föreläsningen kan handla om exempelvis antidoping, kost, mental träning mm. Föreläsningen ska locka minst 10 deltagare och vara minst en utbildningstimme á 45 minuter.

Kurs – har en kursledare som leder verksamheten utifrån en tydlig kurs- och timplan. En kurs ska ha en inriktning och ett uttalat utbildningsmål.  

En kurs ska bestå av minst 3 deltagare och vara minst 3 utbildningstimmar á 45 minuter. Exempel på kurs kan vara tränarutbildning, domarutbildning, HLR-utbildning mm.

 

Visst kan det vara lite bökigt att sätta sig in i ett nytt system, men tanken med utbildningsmodulen är att den ska underlätta för föreningar. Har ni funderingar kring inloggning, behörigheter och hur ni använder modulen? IdrottOnline har gjort flera filmer och även sammanställt en lathund, det går också bra att kontakta SISU, de håller både utbildningar i IdrottOnline och kan även ibland komma ut och hålla en förevisning på plats i föreningen. 

 

Varför är det viktigt att ni använder er av utbildningsmodulen? Förutom att det är ett verktyg för att underlätta vid administrationen av utbildning, så som anmälan och avstämning av närvaro, så kan föreningen växla in sina timmar hos SISU i form av en resurs. Resursen är inget föreningen får ut i pengar utan det är kostnader som SISU kan hjälpa föreningarna med till olika utbildnings-/utvecklingsinsatser, det skulle exempelvis kunna vara att täcka hela eller delar av kostnader för externa föreläsare, studiebesök, studielitteratur, utbildningsmaterial och planeringskonferenser mm.

 

Föreningarnas inrapporterade timmar i utbildningsmodulen är också en parameter som Riksidrottsförbundet tittar på när de fördelar sina medel mellan de olika specialidrottsförbunden, även Idrottslyftets storlek bestäms till viss del utifrån inrapporterad aktivitet i utbildningsmodulen och samverkan med SISU. Ju bättre ni är på att rapportera in era utbildningstimmar, desto mer medel till svensk styrkelyft. 

Uppdaterad: 30 NOV 2017 11:04 Skribent: Sara Brändström
Epost: Adressen Gömd

knapp-databas

knapp-databas

knapp-resebok

knapp-slshop

knapp-mal1418

  

 

 

   

 

 


 

Postadress:
Svenska Styrkelyftförbundet
Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Besöksadress:
Idrottens Hus, Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Kontakt:
Tel: 0104507170
E-post: This is a mailto link

 

 

 

 

Gilla oss på Facebook

 

Missa inte heller vår mästerskapssida

 

Vi finns också på Instagram
Där heter vi @styrkelyftforbundet


Du hittar oss även på Twitter