Hoppa till sidans innehåll

Presentation av forskning om Styrkelyft vid Umeå universitet

15 MAJ 2020 08:44
  • Skapad: 15 MAJ 2020 08:44

Vid Umeå universitet bedriver vi (Lars Berglund och Ulrika Aasa) sedan 2014 forskning om styrkelyft med inriktning på skador och lyftteknik. Forskningen genomförs av styrkelyftare, med styrkelyftare och för styrkelyftare. I samtliga studier vi hittills genomfört har flera styrkelyftande fysioterapeuter varit delaktiga. Det finns många motiv för att forska om styrkelyft men tyvärr är inget av dessa pengar. Däremot vet vi, som fysioterapeuter och styrkelyftare, att det saknas kunskap om många saker kopplat till vår idrott och då särskilt om skador och lyftteknik. Som exempel:
- Vilka skador får styrkelyftare?
- Hur viktig är lyfttekniken när det kommer till skaderisk?
- Hur påverkas kroppen av långvarig styrkelyftsträning?

Flera frågor som vi försöker svara på i vår forskargrupp är relevanta för styrkelyftare, motionärer samt fysioterapeuter som sysslar med instruktion av knäböj, bänkpress och marklyft, träningsupplägg samt skador.

Eftersom forskningsvärlden generellt är dålig på att sprida resultat och göra de lättillgängliga för allmänheten är syftet med dessa texter att just se till att vår forskning når de den berör, dvs. styrkelyftare!

Delstudie 1

Injuries among weightlifters and powerlifters: a systematic review.
(Skador hos tyngdlyftare och styrkelyftare: en systematisk litteraturöversikt)Publicerad i British journal of sports medicine, 2016 https://bjsm.bmj.com/content/51/4/211 


Ulrika Aasa, Ivar Svartholm, Fredrik Andersson, Lars Berglund.

Syftet med studien var att granska alla tidigare studier om skador i tyngdlyftning och styrkelyft med hänsyn till definition av skador, skadeområden, förekomst, frekvens och riskfaktorer.

Resultatets innebörd i praktiken:
I korthet visar studien att styrkelyft ännu är en svagt studerad idrott när det gäller skador men trots detta kan man dra några slutsatser.

• Skador i tyngdlyftning och styrkelyft verkar förekomma i relativt låg omfattning  (2.4 - 3.3 skador/1000 träningstimmar respektive 1.0 - 4.4 skador/1000 träningstimmar), i likhet med t.ex. friidrott.

• Skador definierades olika i de inkluderade studierna. Vissa studier definierade en skada som frånvaro från idrotten i ett visst antal dagar/veckor, medan andra utgick från symptom som smärta i deras definition.

• De vanligaste skadeområdena var axel, ländrygg och knä.

• Inga slutsatser om riskfaktorer till skador kunde göras eftersom bara en studie undersökt detta och alla inkluderade studier var av låg kvalitet.

Kort sammanfattning av studien
Styrkelyft och tyngdlyftning är två växande idrotter som det i nuläget saknas kunskap om i fråga om skador och deras förekomst samt riskfaktorer. Syftet med studien var därför att granska de enskilda studier som hittills publicerats avseende skadedefinition, skadeförekomst, lokalisation, och
riskfaktorer. Studier söktes via medicinska databaser och granskades avseende deras metodologiska kvalitet, dvs. hur bra de var genomförda ur ett vetenskapligt perspektiv. Totalt granskades 9 studier varav 5 undersökt styrkelyft. Skadefrekvensen var låg i styrkelyft 1.0 – 4.4 skador/träningstimmar. Skada definierades vanligtvis som antingen att lyftaren inte kunde träna/tävla alls i ett antal dagar/veckor, eller att lyftaren upplevde smärta vid träning. Alla studier var av låg kvalitet. Slutsatsen av studien var att det behövs fler och bättre studier för att förklara varför lyftare får skador och hur/om de kan förhindras.

Signatur

Lars Berglund är fysioterapeut och medicine doktor i fysioterapi. Lars är lärare på fysioterapeutprogrammet vid Umeå universitet, forskar på skador och lyftteknik i styrkelyft samt arbetar kliniskt vid sin mottagning i Umeå. Lars har specialiserat sina verksamheter mot styrkelyft i och med sitt engagemang i träning och tävling i styrkelyft som började 2002.

På bilden Lars Berglund


Epost: This is a mailto link

 

 

 

Postadress:
Svenska Styrkelyftförbundet
Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Besöksadress:
Idrottens Hus, Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Kontakt:
Tel: 0104507170
E-post: This is a mailto link

        

 

Gilla oss på Facebook

 

Missa inte heller vår mästerskapssida

 

Vi finns också på Instagram
Där heter vi @styrkelyftforbundet


Du hittar oss även på Twitter