Hoppa till sidans innehåll

Presentation av forskning om styrkelyft vid Umeå universitet – del 2

26 MAJ 2020 19:03
  • Skapad: 26 MAJ 2020 19:03

Nedan följer en kort summering av vår andra studie som även den är en litteraturöversikt. I och med denna och föregående studie har vi i forskargruppen granskat samtliga studier som publicerats i vetenskapliga tidskrifter i ämnet skador i styrkelyft. Det man kan säga om båda dessa studier sammantaget är att de ger en översiktlig bild av skadeförekomst, skadeområden och en viss beskrivning av olika typer av skador som styrkelyftare kan få. Det är däremot väldigt tydligt att det behövs mer forskning avseende utförligare beskrivning av skadetyper, riskfaktorer för skador, behandling samt förebyggande av skador i styrkelyft. Mer om detta i kommande sammanfattningar.

 

Delstudie 2
Narrative review of injuries in powerlifting with special reference to their association to the squat, bench press and deadlift

(Litteraturöversikt av skador i styrkelyft med särskild referens till deras association till knäböj, bänkpress och marklyft)

Publicerad i British Medical Journal Open Sport & Exercise Medicine 2018 (https://bmjopensem.bmj.com/content/4/1/e000382.info)

Victor Bengtsson, Lars Berglund, Ulrika Aasa

Syftet med studien var att sammanfatta vad som hittills är känt om förhållandet mellan styrkelyftsövningarna och specifika skador och besvär som är vanliga bland lyftare och motionärer som styrketränar.

Resultatets innebörd i praktiken:

I korthet visar studien att en rad olika specifika skador, främst akut uppkomna muskelbristningar och frakturer, kan drabba styrkelyftare men det går inte att säga hur vanliga skadorna är eller vad de beror på, eftersom att skadorna endast är beskrivna i fallstudier. Dessa skador är dock inte alls lika vanliga som skador med smygande debut/överbelastningsbesvär i styrkelyft, vilket framkommer i de mer omfattande enkätstudier som gjorts (mer om detta nästa gång).

De huvudsakliga resultaten:

  • Det finns begränsad evidens avseende förhållandet mellan styrkelyftsövningarna och specifika skador.
  • Majoriteten av skador som beskrivits i samband med styrkelyftsövningarna är rapporterade via fallstudier (dvs. beskrivningar av enskilda eller fåtal individer med skador).
  • De festa fallstudier om styrkelyftsövningarna och skador handlar om rupturer av pectoralis major (stora bröstmuskeln) i samband med bänkpress.

Kort sammanfattning av studien

Eftersom skador i styrkelyft och i samband med knäböj, bänkpress och marklyft förekommer och tros förekomma på grund av för tung träning, för lite vila och/eller ofördelaktig lyftteknik krävs mer kunskap om skadornas ursprung och orsak. Syftet med studien var därför att summera vad som är känt om förhållandet mellan styrkelyftövningarna och specifika skador. Med specifika skador menas skador som är beskrivna i mer detalj än bara ”smärta i knä”, t.ex. meniskskada eller muskelbristning av framsida lår. Studier om knäböj bänkpress och marklyft samt skador söktes i medicinska databaser och sammanfattades avseende skadetyp.

Totalt inkluderades och granskades 39 studier varav 7 handlade om skador vid knäböj, 30 om skador i bänkpress och 4 skador vid marklyft. Den typ av skada som förekom i flest studier var muskelrupturer, främst av stora bröstmuskeln, men också främre lårmuskeln, triceps och baksida lår. Även frakturer av ex. revben, hand och fot förekom i några studier. I de inkluderade studierna spekulerade författarna till olika orsaker bakom skadorna utifrån ett biomekaniskt perspektiv, ex. huruvida greppbredd i bänkpress ökar vridmomentet på axelleden och därmed ökar risken för skada eller huruvida djupet i knäböj ökar belastning på knäleden och därmed ökar skaderisken. Sammanfattningsvis finns specifika skador endast beskrivna i form av fallstudier, främst akuta skador är beskrivna och orsaken till de flesta skador är fortsatt oklara.

 

Signatur

Lars Berglund är fysioterapeut och medicine doktor i fysioterapi. Lars är lärare på

fysioterapeutprogrammet vid Umeå universitet, forskar på skador och lyftteknik i styrkelyft samt arbetar kliniskt vid sin mottagning i Umeå. Lars har specialiserat sina verksamheter mot styrkelyft i och med sitt intresse i träning och tävling i styrkelyft som började 2002.

E-post: This is a mailto link, Instagram: @Lars_Berglund_Fysioterapi

Skribent: Alexander Grenehed
Epost: This is a mailto link

 

 

 

Postadress:
Svenska Styrkelyftförbundet
Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Besöksadress:
Idrottens Hus, Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Kontakt:
Tel: 0104507170
E-post: This is a mailto link

        

 

Gilla oss på Facebook

 

Missa inte heller vår mästerskapssida

 

Vi finns också på Instagram
Där heter vi @styrkelyftforbundet


Du hittar oss även på Twitter