Hoppa till sidans innehåll

Aktuella projektstöd


Tidigare Idrottslyftet ändrar nu namn till Projektstöd IF (idrottsföreningar) där vi som specialidrottsförbund har möjlighet att fördela medel för projekt som omfattar barn- och ungdomsidrotten. Styrning av projektstödet utgår från de ramar och princip som beslutades av Riksidrottsmötet den 25 maj 2019 samt tillhörande regelverk.

Syftet med projektstödet är att skapa förutsättningar för föreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025.

Riksidrottsstyrelsen har identifierat tre övergripande områden som behöver prioriteras under 2020-2021 för att styra utvecklingen mot målen för 2025. Dessa tre områden är:

 • Idrottssvaga områden (ansöks enbart via RF-SISU distrikt)
 • Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten (ansöks via SSF) – målgrupp upp till och med 20 år.
 • Utbildade barn- och ungdomsledare i idrottsföreningar (ansöks via SSF)

 

Medlemsföreningar anknutna till Svenska Styrkelyftförbundet har under 2020-2021 möjlighet att erhålla projektstöd inom följande områden:

 

1)      Parasport

Inkluderande idrott för alla

Vi önskar öka tillgänglighet och möjlighet för barn och ungdomar med fysisk och intellektuell funktionsnedsättning att träna i våra lokaler samt ge de möjlighet att tävla. För att få till detta behövs anpassad utrustning i flera tillfällen, men också ökad kompetens bland föreningar och tränare/ledare. Rekrytering och kompetenshöjning kan ske genom uppsökande arbete, information, utbildning av ledare/tränare och tillfällen att träna/tävla tillsammans.

 

2)      Organisationsutveckling

Under detta område finns flera möjligheter:

a)       Ett starkt ledarskap

 1. Utbildning av unga ledare på alla nivåer.
 2. Trygg Idrott
 3. Föreningslära

b)      Jämställdhet för en framgångsrik idrott

 1. Öka rekrytering av underrepresenterade grupper på alla nivåer i verksamheten.
 2. Normskapande arbete i förening

c)       Den moderna föreningen engagerar

 1. Föreningshjärtat – engagemang, inkludering och delaktighet i förening.

 

3)      U11-13 utrustningspaket

För att våra yngsta medlemmar ska ha möjlighet att träna och tävla säkert behövs både rätt åldersanpassad träning och utrustning. Anpassad utrustning och kompetens inom åldersanpassad träning ökar möjligheten för att få med så många som möjligt. Fokus för våra U11-13lyftare ska ligga på rätt teknik och säker träning.

För att tillgodose behov för anpassad utrustning kan föreningar ansöka om medel för att köpa in Eleikos utrustningspaket för U11-13. Detta stöd beviljas enbart en gång per förening.

Alla föreningar som ansöker om detta projektstöd anmodas att även utbilda barn- och ungdomstränare i föreningen.

 

4)      Utrustad lyftning 14-20 år

Kompetens och möjlighet för utrustad lyftning har av olika anledningar minskat de senare år ute i våra föreningar. Vid ökad tillgänglighet av utrustning i form av dräkt och lindor samt flera utbildade ledare med kompetens inom utrustad lyftning ökar även möjlighet för att flera testar på denna träning och tävlingsform. Därmed ökar chansen för att flera medlemmar hittar en träning-/tävlingsform som är rätt för sig.

 

5)      Utbildning barn- och ungdomstränare

Stöd beviljas här för idrottsspecifika utbildningar vilket innebär utbildningar inom ramen för SSF:s egen utbildningsstruktur.

 

Ansökan skickas in via IdrottOnline .

Kontakta SSF:s idrottsutvecklare vid frågor eller hjälp kring ansökan.

 

Viktiga datum för föreningar:

30 januari 2021: Sista dag för föreningar att återrapportera de satsningar som beviljades 2020.

1 september 2021: Sista datum för ansökan.

30 januari 2022: Sista dag för föreningar att återrapportera de satsningar som beviljades 2021.

 

Projektstöd genom RF-SISU:

Via RF-SISU finns möjlighet för att ansöka om:

 • Projektstöd för att stärka och utveckla idrottsföreningar i att bedriva förenings- och idrottsverksamhet för barn och ungdomar i idrottssvaga områden.
 • Projektstöd för föreningar som önskar skapa nya och bättre aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar genom sitt ”Projektstöd IF Anläggning”.
 • Projektstöd för idrottsövergripande utbildningar.

HÄR finns alla RF-SISU distrikt.

 

Uppdaterad: 14 MAJ 2020 11:50

 


 

 

Postadress:
Svenska Styrkelyftförbundet
Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Besöksadress:
Idrottens Hus, Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Kontakt:
Tel: 0104507170
E-post: This is a mailto link

        

 

Gilla oss på Facebook

 

Missa inte heller vår mästerskapssida

 

Vi finns också på Instagram
Där heter vi @styrkelyftforbundet


Du hittar oss även på Twitter