Hoppa till sidans innehåll

Måldokument


Svenska Styrkelyftförbundets Måldokument 2014-2018

Om måldokumentet

Arbetet med att ta fram ett nytt måldokument för Svensk Styrkelyfts framtid inleddes under 2011. Det har varit ett omfattande arbete som tagit tid. Men processen med ett landsomfattande uppsökeri kallat ”UNIT Powerlifting” där samtliga distrikt besöktes och flertalet av våra medlemsföreningar deltog. Vi är övertygade om att processen varit viktig och verkligen speglar de behov, önskemål och tankar som finns ute i landets föreningar. Måldokumentet har över tid diskuterats fram för det här programmet. Alla föreningar har genom enkätförfarande fått möjlighet att vara med i förfarandet och allas åsikter, behov och synpunkter har beaktats och slutligen har detta material arbetats fram.

Detta är ett måldokument för svensk styrkelyft och bänkpress, framtaget ur tankar och förslag från lyftentusiaster från olika delar av vår organisation och från olika delar av landet som till slut beslutats av vald förbundsstyrelse.

Vår förhoppning är att måldokumentet ska tydliggöra åt vilket håll vi ska gå. Vilka mål vill vi uppnå, vilken värdegrund vill vi stå på och vad behöver vi göra för att nå dit vi vill. Det är vår förhoppning att måldokumentet ska tydliggöra att det är summan av våra gemensamma insatser som avgör hur långt vi når och att varenda lyftentusiast har en del i detta.

Vidare är förhoppningen att måldokumentet ska inspirera föreningar och distrikt att med det här målprogrammet som utgångspunkt ta fram egna visioner, mål och handlingsplaner. Att med långsiktighet i åtanke ställa sig frågorna: - Vad vill ni verka för? -Vad vill ni uppnå? -Vad vill ni stå för och hur kan ni bidra till helheten?

Ju fler föreningar och distrikt inom svensk styrkelyft som gör detta, desto större måluppfyllelse tror vi. Har vi starka, stabila föreningar, distrikt och förbund så har vi alla möjligheter att nå våra uppsatta mål. 

Det finns många sätt att utföra detta arbete på. Det viktiga är dock att inte fastna i enskilda detaljer och att försöka se detta som ett levande dokument. Vi måste jobba med att bryta ned målen i delmål samt stämma av hur vi ligger till med jämna mellanrum.


Vi hoppas att detta dokument ska vara ett stöd och en hjälp för oss i vår gemensamma strävan att utveckla svensk styrkelyft. Att målprogrammet ska vara ett verktyg som gör det enkelt och överskådligt att veta vad vi behöver göra och varför vi i olika perioder prioriterar olika för att uppnå ett framtida mål. Det är tillsammans och med förståelse och respekt för allas olika situationer vi kan nå målen.

 

Må svensk styrkelyft LYFTA!
Robert Ericsson, Sportchef Svenska Styrkelyftförbundet

Uppdaterad: 18 MAJ 2017 09:14 Skribent: Lisa Jansson
Epost: Adressen Gömd

 


 

 

Postadress:
Svenska Styrkelyftförbundet
Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Besöksadress:
Idrottens Hus, Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Kontakt:
Tel: 0104507170
E-post: This is a mailto link