Domaraktuellt

Information om aktuella tävlingar, utbildningar, regeländringar etc.

Aktuellt

Domarlistor U/J SM 18-21 november i Nässjö 

20 oktober


Information från Executive Domarkommittén

11 Augusti


Executive Domarkommmittén har fått frågor om aktivitetskrav för år 2021 med tanke på Covid och förändrad tävlingssäsong.
 
En generell dispens kommer ges för år 2021 enligt samma upplägg som år 2020 dvs att ingen domare kommer mista sin domarlicens om aktivitetskravet inte uppnås. 
Under tävlingsåret 2022 måste de domare som år 2019 hade en varning tillfullo uppfylla gällande aktivitetskrav och detta gäller samtliga domare oavsett kategori för att inte mista sin domarlicens.
Samtliga domare skall vid tävlingsårets slut skicka in sin domarbok för omregistrering oavsett om man haft uppdrag eller ej. Alla domare är med automatik avstängda under starten av ett tävlingsår till man omregistrerats och därmed fått förnyad licens.
 
Vi uppmanar nu alla domaransvariga i distrikten och samtliga domare att försöka få uppdrag och börja döma igen nu när det kommer erbjudas tävlingar runt om i landet!
 
Patrik Björk / Ordförande Executive Domarkommittén 
​​​​​​​

Domarinformation

Nu är alla de domarböcker som kommit mig tillhanda, postade och återsända till den adress som antingen meddelats tillsammans med domarboken eller enligt adressuppgifter i vår databas. Som vid tidigare år har flera personer bytt adress och inte meddelat kansliet om detta vilket innebär att databasen inte är korrekt. Varje år försvinner returnerade försändelser på grund av detta och om vi måste skicka en ersättningsbok på grund av ej meddelad adessändring kommer vi ta ut en administrativ avgift på 50 kr för att täcka kostnader för bok, domarkort och porto mm.

Det finns fortfarande ett antal domare som inte återsänt sin bok för omregistrering och alla böcker oavsett om man var nyexaminerad eller inte hade uppdrag 2020, måste omregistreras för att samtidigt bli "aktiv" i databasen. Viktigt att påpeka detta för om en serieomgång döms av någon icke godkänd domare så stryks resultaten i denna omgång! Varje tävlingsledare skall säkerställa att tjänstgörande domare är godkända och registrerade för tjänstgöring för 2021.

Executive Domarkommittén beslutade att för år 2020 bevilja dispens gällande aktivitetskrav för alla domarkategorier p.g.a. Covid. Då vi i nuläget inte vet hur årets tävlingssäsong ser ut så får vi avvakta utvecklingen och i så fall återkomma med riktlinjer om det skulle bli aktuellt igen med några avsteg. Annars gäller som vanligt att alla domare måste ha uppdrag och finns inget registrerat trots tävlingsomgångar så mister man sin domarlicens då upplägget bygger på aktivitet och erfarenhet i sitt domaruppdrag.

Patrik Björk / Ordförande Executive Domarkommittén