Veteranlandslaget

För dig som är intresserad av Veteranlandslaget
Veteran (Masters, internationellt) blir man som styrkelyftare det år man fyller 40 år. Veteraner indelas för damer och herrar i 4 ålderskategorier med 10 års intervaller. Man kan fortfarande tävla i Seniorklassen (Open), men får alltså även delta vid veteranmästerskap.
Indelning 
Veteran 1 40 - 49 år (Master 1)
Veteran 2 50 - 59 år år (Master 2)
Veteran 3 60 - 69 år (Master 3)
Veteran 4 70+ år (Master 4)

Internationella veteranmästerskap omfattar samtliga ovannämnda ålderskategorier. För veteraner gäller att man själv står för resa, boende, startavgift och dopingavgift medan Svenska Styrkelyftförbundet (SSF) står för erfarna coacher och domare. 

På grund av det stora antalet veteranlyfatre i Sverige är det viktigt att tänka på att i tid sköta inlämning av önskade uppgifter, betalningar, dopingpolicy etc. Brister man i det går man också miste om chansen att få delta i den aktuella tävlingen eller lägret som man anmält sig till och man får istället sikta in sig på nästa tillfälle.

Är du intresserad av att delta på internationella veterantävlingar i styrkelyft och bänkpress, klassisk eller utrustat? Läs då igenom all information nedan innan du kontaktar Veterankommittén. För allmänna frågor, kontakta kansliet.

Vid intresse att anmäla till en viss tävling, gör det via mail och bifoga Formulär 1 till veteranlandslaget@hotmail.com

1. Uttagningskriterier 2021


På grund av uteblivna tävlingar inkl. SM 2020, har nya kriterier tagits fram för 2021.

Grundkriterier 2021
För att vara aktuell för veteranlandslaget 2021 måste du ha gjort minst en tävling under kvalificeringstiden, 2019-01-01 till och med serie 2 år 2021.
Giltiga tävlingar är serietävling eller tävling med högre status, alltså inte klubbtävlingar eller uppvisningstävlingar. Du ska finnas registrerad i databasen med godkänt resultat i den kategori du önskar att representera i veteranlandslaget. Till exempel ifall du önskar tävla i Styrkelyft klassisk internationellt 2021 måste du ha gjort en giltig tävling i Styrkelyft klassisk under kvalificeringstiden för att vara aktuell. 
OBS! Dock räcker det att tävla i Styrkelyft klassisk för att vara aktuell för Bänkpress klassisk, och Styrkelyft utrustat för att vara aktuell i Bänkpress utrustat.

Då flera konkurrerar om landslagsplatsen 
I det fall fler lyftare tävlar om en plats i samma viktklass och ålderskategori och som har uppfyllt grundkriteriet så är det den som har lyft tyngsta vikten under kvalificeringstiden på en giltig kvaltävling som tas ut. Ifall samma vikt har lyfts så avgörs det på IPF poäng. (Notera att rankingen i SSF:s databas är gjort på Wilkspoäng.)

Fler än 8 lyftare i en ålderskategori 
Ett land får inte ställa upp med fler än 8 lyftare i en ålderskategori. Ifall det är fler än 8 lyftare som anmält intresse avgörs det på IPF poäng, oavsett vilka placeringsmöjligheter lyftarna har.

2021-03-23
//Amit L Selberg, Landslagsansvarig för Veteranlandslaget. 

2. Hur du anmäler dig


Vill du delta på en internationell veterantävling skickar du mejl till veteranlandslaget@hotmail.com där du bifogar Formulär 1 "Intresseanmälan till tävling".
I och med att du skickat ett komplett ifyllt formulär, "Intresseanmälan till tävling", så är du anmäld till den internationella veterantävlingen.
När Formulär 1 inkommit till Veterankommittén blir du kontaktad av Landslagsansvarig som informerar dig om ifall du blivit uttagen eller inte. 

Ifall du blir uttagen ska du även skicka in Formulär 2 i god tid. Skulle formuläret inte vara korrekt ifyllt returneras den där det står vad du missat. Skicka då tillbaks rätt ifyllt formulär innan utsatt tid, missas det ta utesluts du från uppdraget. 
Deadline för att skicka in formuläret kommer att framgå på Svenska Styrkelyftförbundets hemsida under fliken Landslag- Aktivitetskalender Veteran. 

3. Innan tävling

Dina skyldigheter inför tävlingen:
 • Innan tävlingen ansvarar du för att ha skickat in kompletta  ansökningshandlingar, Formulär 1 och Formulär 2 till veteranlandslaget@hotmail.com.
  Ifall kompletta ansökningshandlingar inte inkommit inom deadline kommer de att skickas tillbaka. Inkommer kompletta ansökningshandlingar efter deadlines kommer du inte kunna vara med på denna tävling. Skicka därför in ansökningshandlingar i god tid så marginalen finns ifall ni inte har skickat in fullständiga handlingar.
 • Du är själv ansvarig för att boka din resa.
 • Du är själv ansvarig för att köpa ut rätt landslagskläder och hålla dem i respektabelt skick.
 • Hotell, transfer och bankett bokas genom att skicka ansökningshandlingar till veteranlandslaget@hotmail.com inom utsatt tid.
 • Du har själv ansvar för transfertider, både till/från flygplats, samt till/från tävlingsarena.
 • Du ansvarar för att komma till invägningen i tid.

4. Under tävling

 • Vid den internationella tävlingen står SSF oftast för 1-2 officiella coacher som tas ut av landslagsansvarig. Ifall du önskar att ta med en egen coach så bekostas detta av dig/denna och ingen ersättning utgår från SSF. 
 • OBS! SSF ansvarar ej för oförutsedda tillkomna utgifter som orsakas t.ex. av arrangör, enskild individ, boende, resa eller annat.  
 • Då det finns begränsningar i IPF:s regelverk i förhållande till hur många coacher per nation som får vistas på uppvärmningsytan under tävling måste detta avklaras med landslagsansvarig innan anmälan. Då ändringar i tidsschema kan ske efter Final nomination är det svårt att på förhand garantera att det finns utrymme för den egna coachen. Alla coacher ska anmälas samtidigt som lyftarna och måste bo på det officiella hotellet (internationell regel). Alla coacher måste vara iklädd svenska landslagets t-shirts eller overalljacka, skor samt shorts eller joggingbyxor (finns att köpa i webbshopen). 
  Jeans och sandaler är Ej tillåtet
 • I samband med tävling så ansvarar du själv för att komma till invägning i tid samt göra din utrustningskontroll och ta ställningshöjder. Är du osäker på hur detta görs och har frågor kring din utrustning så pratar du med ansvarig coach i god tid innan. Vid önskan och i mån av tid i förhållande till andra tävlande kan coachen följa med på invägning, men detta måste då avtalas innan.
 • Under uppvärmning hjälper coachen till så gott det går i mån av tid. Är det flera svenska lyftare som tävlar samtidigt krävs det att man hjälper varandra i största möjliga mån då coachens huvuduppgift blir att följa de lyftare som ska in på tävlingspodiet med lyftordning, dra på utrustning (gäller SL/BP utrustat), lämna in höjningslappar och räkna vilka vikter som behövs i förhållande till konkurrenter.
 • Då lyftare i veteranlandslaget bekostar sina egna resor/tävlingar får ni själva bestämma vilka vikter ni skall gå på, den officiella coachens uppdrag blir att stötta er i era beslut såvida ni inte uttryckligen ger mandat till coachen att bestämma vikten.

  Att särskilt beakta!
 • När man är iklädd landslagskläder är det strängt förbjudet att förtära alkohol. Negligeras detta blir lyftaren avstängd från all landslagsverksamhet.
 • Du får inte lämna tävlingsarenan från det att du har vägt in dig till prisceremonin i din viktklass är färdig, att t.ex. gå iväg för att äta är strängt förbjudet. Detta är IPFs regler som innebär att du kan bli misstänkliggjord för dopingbrott, detta gäller även vid eventuell utbomning eller annan diskvalificering.

 • Officiella coachens roll och ambitioner
 • Målet är att Svenska Styrkelyftförbundet skickar två (2) officiella coacher, en av dessa är oftast på plats först och lämnar sist. Ambitionerna är att vara varje lyftare behjälplig på tävlingsdagen med uppvärmningen och under hela tävlingen. Då flera lyftare tävlar samtidigt prioriteras de som ska ut på tävlingspodiet. Man ansvarar själv för att sin egen uppvärmning startas i tid.
 • All information kring transfer, invägningstider, shuttle etc finns i inbjudan och på plats på tävlingshotell och arena – Ni ansvarar själva för att ta reda på den information som ni behöver. Officiella coachen avsäger sig alla "runtomkring" situationer, inklusive resor.

5. Efter tävling

 • Efter tävlingen ligger det på lyftarens ansvar att ta sig hem samt känna till tider och eventuella ändringar gällande transferbussar.

6. Ekonomi

Som veteranlyftare i svenska veteranlandslaget står man för alla kostnader själv. De kostnader som uppstår är:  
 • Resa till och från tävlingen. 
 • Startavgift 
 • Antidopingavgift  
 • Transfer till och från eventuell flygplats. Frivilligt att använda arrangörens transfer, vad som gäller står i respektive tävlings officiella inbjudan. (transport mellan hotell och arena bistår oftast arrangören med vid specifika tider). 
 • Bankettavgift. Frivilligt att delta.
 • Boende. Såhär står det i regelverket: 
  "All athletes, coaches, referees and officials from each federation must book their rooms by the organiser and must stay in the official hotel during the  entire time in attendance of the championship. If athletes, coaches, referees or officials do not stay in the official hotel during the entire time in attendance of the championship, they will be obliged to pay an administration fee of € 100 per person to the organizer. Failure to comply will have the effect that they will not receive accreditation and will be excluded from that championship (IPF By-laws 105.4.4). " 
  Betydelse: Man måste bo på de hotell som anges i inbjudan för att inte få betala vite och uteslutas ur tävlingen. Detta beror på att arrangören bokar upp hotell för mästerskapet och kan bli betalskyldig ifall deltagarna väljer andra hotell.
 • Lista på tävlingshotell finns i inbjudan, meddela då vilket hotell ni önskar i formuläret. Detta bokas i mån av plats, av kansliet. 

  Svenska Styrkelyftförbundet, kansliet, skickar en faktura till er där alla kostnader inkluderas: (samtliga priser nämns i den officiella inbjudan)
  Antidopingsavgiften 
  Anmälningsavgiften 
  Hotellkostnader (Främst hotellkostnaden skiljer från tävling till tävling)
  Ev. Transfer och bankett.

  Viktigt att detta betalas enligt fakturans sistadatum. SSF betalar sedan arrangören. Betalas inte denna faktura i tid så avanmäls man från uppdraget. 
  SSF står enbart för kostnad för de officiella coacherna samt domare för aktuellt mästerskap. 
  Ni bekostar själva eventuell egen coach. 
  NOTERA att det ej är en självklarhet att man får ha med egen coach på uppvärmningen då det finns begränsningar för antal coacher per grupp i IPFs regelverk. Dialog kring detta kan föras med landslagsansvarig inför aktuell tävling. Samtliga coacher ska anmälas samtidigt som lyftare vid preliminär anmälan och dessa måste också bo på det officiella tävlingshotellet. (internationella regler). 

7. Intar du mediciner, läs detta!


 • Information om regler kring hög och låg idrottsutövare, dispensregler etc. se fliken Antidoping.
 • För att se om ditt läkemedel är dopingklassat, titta i röd-gröna listan.
 • Röd-gröna listan omfattar endast läkemedel som saluförs i Sverige för humant bruk. Det finns ingen motsvarande lista för kosttillskott som räknas som livsmedel.
 • Du kan enkelt söka efter läkemedel i Röd-gröna listan. Vid sökning får man svar på om ett läkemedel är förbjudet eller tillåtet att använda enligt idrottens dopingregler.
 • Ett tips om du är osäker på hur läkemedlet stavas är att skriva in första bokstaven/bokstäverna.