Kommittéer

Svenska Styrkelyftförbundet består av, förutom styrelse och anställd personaI, ett antal kommittéer. Kommittéarbetet utförs främst ideellt.
Är du intresserad av att arbeta i någon kommitté eller har frågor, kontakta kansliet.

                                                      Antidopingkommittén 

Verkar förebyggande med information mot föreningar och erskilda.

Sydsvenska SF

Ansvarig Michael Törnberg​​​​​​​

Östra Svealands SF

Josephine Hirvonen Verngren

Sydöstra SF

Patrik Karlsson

Södra Norrlands SF

Västra Götalands SF

Mellersta Norrlands SF

Christopher Rickan

Västra Svealands SF

Jessica Thorstensson

Norra Norrlands SF 

Anna Eriksson


Tävlingskommittén       

Bereder för nationell tävling; kvalgränser, kalender, dispenser, sanktioner, SM arrangörsansökningar och Tävlingsbestämmelser.
Ansvarig Jonas Telégin


Redaktionskommittén       

Bevakar och rapporterar styrkelyft nationellt och internationellt främst mot sociala medier.


Ansvarig ​​​​​​​Niklas Ek
Karin Caesar ​​​​​​​

Exekutive domarkommittén

Bereder tävlingsregler, utbildningar, kriterier och övriga domarfrågor. 
Ordf. / Domarregistrator
Patrik Björk
​​​​​​​Peter Karlsson

Elitkommittén

Ansvarar för uttagningar och kriterier för respektive landslag

Elitsamordnare

Marcus Hirvonen

Utvecklingslandslaget utrustat U/J senior

Styrkelyft klassisk U/J senior

Universitetslandslaget

Styrkelyft utrustat senior 

Veteranlandslaget

Bänkpress klassisk U/J senior

Parasport

Bänkpress utrustat senior

Mikael Folkesson

Veterankommittén

Ansvarar för uttagningar och kriterier för veteranlandslaget. 

Para & Special Olympics kommittén


Ansvarar för implementering och utveckling av Parasport och Special Olympics i styrkleyft och bänkpress.

Disciplinnämnden

Disciplinnämnden hanterar disciplinära frågor som tillställs SSF från föreningar, distriktsförbund eller enskilda medlemmar, men även disciplinära frågor som hänskjutits till dem från SSFs styrelse.