Personal

Kanslist
​​​​​​​Alexander Grenehed
 • Tar emot och behandlar alt.vidarebefordrar inkommande ärenden.
 • Sköter bokningar, resor, anmälningar till tävlingar och möten samt.
 • Handhar hemsida & databas
  samt ordinarie kansliarbete.
Idrottsutvecklare 
​​​​​​​Anett Langva
 • Arbetar med breddidrotten över hela förbundets verksamhetsområde.
 • Föreningsutveckling enligt SSFs inriktning och Strategi 2025 samt "Projektstöd IF".
 • Implementeringsansvarig av paraidrott.
Förbundschef
Robert Ericsson
 • Arbetar direkt under styrelsen och har det övergripande ansvaret för SSFs verksamhet och anställda.
 • Förbundsutvecklingsfrågor gentemot RF, och andra externa aktörer. 
 • Utbildningsansvarig med budgetansvar för förbundsprojekt och äskanden.

Styrelse

Ordförande
​​​​​​​
Thomas Högberg
Ledamot 
​​​​​​​
Michal Marciniewski
Kassör
​​​​​​​Patrik Björk
Ledamot
​​​​​​​
Karin Caesar
Sekreterare
Sofia Kamlund
Ledamot
​​​​​​​
Thomas Wulffeld
Ledamot
​​​​​​​Anna Eriksson

Valberedning

Ordförande
​​​​​​​​​​​​​​Josef Eriksson
Ledamot
​​​​​​​
Josephine Hirvonen Verngren
Ledamot 
​​​​​​​
Andreas Lind