Klicka på namnet för mailadress
Kanslist
​​​​​​​Alexander Grenehed
 • Behandlar dagligt inkommande alt.vidarebefordrar.
 • Bokar, resor, boende, tävlingsanm. etc.
 • Handhar hemsida & Databas och ordinarie kansliarbete.
Idrottsutvecklare 
​​​​​​​Anett Langva
 • Arbetar med breddidrotten över hela förbundets verksamhetsområde.
 • Föreningsutveckling enligt SSFs inriktning och Strategi 2025 samt "Projektstöd IF".
 • Implementeringsansvarig av paraidrott.
Förbundschef
Robert Ericsson
 • Arbetar direkt udner styrelsen med det övergripande ansvaret för SSFs verksamhet och anställda.
 • Förbundsutvecklings-
  frågor mot RF, och andra ext. aktörer. 
 • Utb.ansvarig med budgetansvar för förbundsprojekt och äskanden.
Idrottskonsulent
Eddie Karlsson
 • Projektanställd med fokus på barn- och ungdomsarbete i syfte att utveckla styrketräning/styrke-lyft från ung ålder.
 • Arbetar främst mot distrikt och föreningar.
Idrottskonsulent
Lisa Karlsson
 • Projektanställd med fokus på barn- och ungdomsarbete i syfte att utveckla styrketräning/styrke-
  lyft i från ung ålder.
 • Arbetar främst mot distrikt och föreningar.

Personal

Styrelse

Valberedning