Paraidrott & Special Olympics
​​​​​​​

Begrepp


Ibland kan det vara svårt att veta vad som är okej att säga och vad innebörden av ett visst ord är. För att reda ut begreppen och undvika oklarheter i vad de avser finns nedan en begreppförklaring över de vanligaste orden kopplat till paraidrotten. 

Kom ihåg att det ALLTID är en person vi pratar om, därför gäller tumreglen person first language, dvs. person med funktionsvariation, person med synskada och så vidare. 
 
Funktionsvariation
En annan vanlig benämning på funktionsvariation är funktionsnedsättning. En funktionsvariation är en begränsning av en persons fysiska eller psykiska förmåga att fungera som självständig individ och att utöva önskade aktiviteter.
Det är vanligt att inom idrotten dela in funktionsvariationer i rörelsehinder, synskada samt intellektuell funktionsnedsättning. 
En person med en funktionsvariation kan sitta i rullstol, då är den personen rullstolsburen, inte rullstolsbunden. 
 
Funktionshinder
Begränsning som en funktionsvariation innebär för en person i relation till omgivningen. Konsekvensen är att funktionshinder inte är något som en person har, utan det är miljön som är funktionshindrande.
 
Intellektuell funktionsnedsättning
En intellektuell funktionsnedsättning som uppstår under utvecklingsperioden och är av sådan omfattning att en person behöver särskilt stöd av samhället.
 
Parasport
Motions- och tävlingsidrott för rörelsehindrade, synskadade, personer med intellektuell funktionsnedsättning och döva.
 
Paralyftning
Den del av styrkelyft som särskilt bedrivs för personer med någon form av funktionsvariation. 
 
Parabänkpress
Avser tävlingar och personer/ lyftare med funktionsvariation i nedre extremiteter som gör att de endast kan tävla i bänkpress.
 
Special Olympics
Styrkelyft för personer/lyftare med intellektuell funktionsnedsättning. Special Olympics skulle kunna kallas för "breddens bredd". Här ligger fokus på social samvaro, inte tävling och resultat då det kan skapa en negativ stress hos många personer. MEN vi skall också här skapa möjligheter för de individ som önskar utvecklas och bli så bra som möjligt utifrån sina egna förutsättningar och ambitioner.
Inom paraidrott finns både bredd/motionärer, elitidottare och vinnarskallar - på samma vis som inom idrott för funktionsfriska.


Svenska Styrkelyftförbundets Para/ Special Olympics kommitté verkar för att främja lyftare med fysisk och psykisk funktionsnedsättning. Målsättningen att tävlingsverksamheten ska växa och bli en större del av Styrkelyftförbundets alla verksamhetsområden.

Kommitténs verksamhet
  • Arrangera tränings- & tränarläger.
  • Hålla utbildningar. 
  • Öka medvetandet om vad som ”krävs” för att tävla i Para och Special Olympics. 
  • Delta på event och mässor där idrotterna har möjlgihet att synas.
  • Kartlägga samtliga distrikt i förhållande till vilka föreningar som kan ta emot parabänkpressare. 
  • Kartlägga samtliga distrikt i förhållande till vilka föreningar som har kompetens till att ta emot lyftare som klassificeras inom Para och Special Olympics. 
  • Erbjuda stöd/hjälp till föreningar som önskar ansöka om medel för att köpa in utrustning.
  • Samarbeta nationellt och internationellt med de olika specialförbund för respektive idrott. 
  • Öppna för och verka för tävlingsverksamhet för kategorierna inom Para och Special Olympics.
Bedriver ni, eller vet du om en förening som har Para / Special Olympics? ​​​​​​​ Kontakta oss i kommittén.