Special Olympics

Vem klassificeras som en Special Olympier?

För att vara kvalificerad för Special Olympics måste utövaren vara diagnostiserad med en intellektuell funktionsnedsättning. 
Den intellektuella funktionsnedsättningen måste vara medfödd och diagnos satt innan individen fyller 18 år.

Inom Special Olympics kan man i tillägg till en intellektuell funktionsnedsättning också ha fysiska funktionsvariationer/-nedsättningar. 
Personer med intellektuell funktionsnedsättning tävlar i alla delgrenar av styrkelyft med samma regler som övriga utövare.
 
SAMTLIGA domare med licens i SSF kan döma Special Olympics och lyftarna kan ingå i alla tävlingar som arrangeras i Sverige.
 
Vid frågor kring Special Olympics kontakta anett.langva@styrkelyft.se

"För barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning kan det vara svårt att hitta en meningsfull fritid. De drabbas lätt av isolering, passivitet och mental ohälsa. Omvärldens fördomar hindrar också ofta unga från att på ett naturligt sätt delta i samhället.
Special Olympics är främst inriktat på bredd- och motionsidrott för barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning. Avsikten är att ge dem en möjlighet att – oavsett förmåga – visa sitt rätta jag genom att göra sitt bästa.
Regelbunden träning ger fysisk hälsa, ökat självförtroende och inte minst nya vänner. Och när omvärlden kommer i kontakt med barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning under normala lekfulla former bryts fördomar. Därför finns Special Olympics.
Special Olympics drivs kort och gott av övertygelsen om att idrott är den bästa vägen till bättre hälsa och glädje för alla." 

//Special Olympics Sweden