Utbildningar & Föreläsningar
om Ätstörning i styrkelyft


Föreläsningsserie i tre delar kring ätstörningar och styrkelyft  

Weight on the bar vs. Weight on the scale: Disordered eating, and the psychology of weight-cutting in powerlifting. 
Föreläsare: Luisa Pereira-Vargas, Phd researcher vid Loughborough University. 

Luisa tävlar själv i styrkelyft och har baserat sina studier på brittiska styrkelyftare. Vi får ta del av hennes arbete i en föreläsningsserie i tre delar. 
Om man inte har möjlighet att deltaga på alla tre föreläsningar kommer man få ta del av materialet för det/de tillfällen man ej kan närvara på i efterhand. 
Anmälan krävs och detta gör av individen själv, ej av föreningens styrelse. Alla föreläsningar är kostnadsfria. 
I anmälan markerar man om man kan deltaga på alla föreläsningar eller enstaka. Man kan även välja att anmäla sig efter att första föreläsning är genomfört och få tillgång till tidigare föreläsningar i efterhand. Länken för anmälan kommer vara öppen fram till och med 29 november. 
Länk till varje tillfälle skickas ut dagen innan aktuell föreläsning till den mail som registreras vid anmälan. Föreläsningen sker genom Teams. 

           ANMÄL DIG HÄR
 
Föreläsningsserien kommer sannolikt även erbjudas vid senare tillfällen men datum för detta är ej klart än. 

Datum för föreläsningar är: 

19 oktober kl 18:00-19:00 
  • What happens to the mind and body of those who experience disordered eating?  
  • The psychological and emotional impacts of weight-cutting. 
  • Binge-purge cycles in a powerlifting context.   
9 november kl 18:00-19:00 
  • The powerful role of social media 
  • Societal norms/expectations and its influence within powerlifting 
  • The influence of body image on weight class decisions
  • ‘Coming out’ about psychological struggles with weight cutting, and stigma 
1 december kl 18:00-19:00  
  • What is the role of the coach in preventing eating disorders? 
  • Practical recommendations and guidelines 
  • How can we keep our athletes in the sport/community and look after them during through an eating disorder or recovery process? 
 
Eventuella frågor kan skickas till anett.langva@styrkelyft.se 


​​​​​​​Webbaserad utbildning för lyftare och ledare kring ätstörningar och idrott 

 
Ätstörningar är tyvärr något som förekommer alldeles för ofta inom idrotten (och i samhället generellt). Som idrottsorganisation önskar Svenska Styrkelyftförbundet att öka medvetenhet och kunskap hos våra föreningar och medlemmar. Detta för att bidra till tryggare idrottsmiljöer och skapa hälsosamma träningsmiljöer.  
 
Webbaserad utbildning: 
Som första led i detta har vi ingått ett samarbete med Föreningen Frisk och Fri (riksföreningen mot ätstörningar) som gör det möjligt för våra ledare och lyftare att ta del av den webbaserade utbildningen "I CARE". Detta är ett verktyg som ger grundläggande information om ätstörningsdiagnoser och varningstecken, hur du kan bemöta en eventuellt drabbad idrottare och hur du kan förebygga ätstörningar inom idrotten. 
Utbildningen är webbaserad och man gör denna i egen takt. 
Utbildningen är öppen för lyftare och ledare i Svenska Styrkelyftförbundet och anmälan skall skickas från föreningens styrelse.
Alla deltagare skall anmälas med för- och efternamn, ålder samt mailadress. Utan denna information är anmälan ej giltig.

Vid att skicka in formuläret ansöker föreningen automatiskt medel för att genomföra utbildningen och SSF:s idrottsutvecklare kontaktar ansvarig för anmälan via mail för att gå genom processen kring detta.

               ANMÄL DIG HÄR  

Sista frist för anmälan denna runda: 24 oktober 2021 
Ytterligare möjlighet kommer med frist 15 november. Länk till anmälan för nästa möjlighet kommer efter 24 oktober. 

Frågor angående utbildningen kan skickas till anett.langva@styrkelyft.se