Hoppa till sidans innehåll

Idrottslyftet


"Idrottslyftets syfte för perioden 2016-2019 är att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten. Målet är att samtliga SF, utifrån sina unika behov, vid programperiodens slut har utvecklat sin verksamhet för barn och unga mellan 7-25 år. Utvecklingsinsatserna ska vara i linje med RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott och leda till att svensk idrott utvecklas, samverkar med andra aktörer och ger goda möjligheter att idrotta i förening."

Ovanstående stycke kommer från RF:s hemsida. Under 2016 fick alla idrottsförbund i uppdrag av RF att skapa en utvecklingsplan för hur de planerar att använda Idrottslyftet för perioden 2017-2019 utefter vilka behov som identifierats för att uppnå Idrottslyftets syfte och mål. SSF har identifierat tre större utvecklingsområden; föreningsutveckling, tränarkompetens och jämställdhet. Under 2017 kommer fokus inom ramen för Idrottslyftet ligga på föreningsutveckling och jämställdhetsarbete.

Under 2017 kommer det endast finnas ett projekt att söka. Till skillnad mot tidigare år är det bara distriktet som kan söka detta projekt, förut har det bara varit föreningar som kunnat söka Idrottslyftsmedel. Om det finns föreningar som önskar söka medel från Idrottslyftet för andra projekt så går det fortfarande att göra via det lokala SISU-distriktet och DF:et. Många SISU-distrikt och DF jobbar med prioriterade områden, för att få reda på vilka typer av satsningar som beviljade medel i ert distrikt, kontakta er lokala SISU konsulent.

 

Idrottslyftprojektet 2017 – SDF workshop

Syftet med projektet är att jobba med att höja föreningskunskapen bland våra föreningar. Det finns föreningar runt om i landet som har goda kunskaper och det finns föreningar med lite lägre kunskapsnivå. Genom att samla flertalet av distriktets föreningar på en workshop för att jobba med och diskutera kring föreningslära är förhoppningen att skapa attraktiva föreningar för våra befintliga medlemmar men även för att locka fler till vår idrott. En annan positiv aspekt är att det skapar tillfälle för samverkan och nätverkande mellan föreningarna i distriktet.

Genomförande
Projektet riktar sig i första hand till föreningarnas styrelseledamöter, men självklart är alla medlemmar välkomna. Målet är att så många föreningar som möjligt ska ha möjlighet att delta, därför bör arbetsgruppen planera för att genomföra de två träffarna på strategiskt utvalda platser i distriktet. Första workshopen bör ligga på våren och den andra på hösten.

Arbetsgruppen ansvarar för planerande och genomförandet av träffarna, för att underlätta arbetet är ett tips att arbetsgruppen tar kontakt med SISU, vilka kan fungera som ett stöd. Även Sara Brändström som jobbar som förenings- och distriktutvecklare kommer finnas som ett stöd under projekt 2017 – SDF workshop. Det är inom ramen för projektet även möjligt att samarbete med andra distrikt.

 

Eventuella frågor och funderingar besvaras av Sara.  

Uppdaterad: 2017-05-12 09:08

Följ oss i sociala medier

    

 

knapp-databas

knapp-databas

knapp-resebok

knapp-slshop

knapp-mal1418

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Svenskidrott

 

 folksam anslagstavla

Postadress:
Svenska Styrkelyftförbundet
Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Besöksadress:
Idrottens Hus, Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Kontakt:
Tel: 010-4507170
E-post: This is a mailto link

Se all info