Högskola & Gymnasium, Falun

Här hittar du de skolor ​​​​​​​Svenska Styrkelyftförbundet samarbetar med i Falun

Styrkelyftgymnasium Falun

Går du i årskurs 9 och funderar över gymnasievalet? Kristinegymnasiet och Lugnetgymnasiet i Falun erbjuder både Nationell idrottsutbildning (NIU) och Lokal idrottsutbildning (LIU) i styrkelyft. Oavsett om du väljer att söka NIU eller LIU äger träningen för styrkelyft rum i väl funktionella träningsanläggningar, NIU på Actic Lugnet och LIU på Avanti Främbyhallarna.

Utbildningen är ett samarbete med elevernas huvudsakliga tränare och kompletterar den vanliga träningen. Träningsupplägget är individanpassat och alla elever tränar på sin nivå. Utbildningen utvecklar eleverna att förstå sig själva både mentalt och fysiskt och därmed sina utvecklingsmöjligheter inom idrotten.
 
Ansökan och antagning
Du kommer in på NIU genom tävlingsmeriter, talang, betyg, och viljan att utvecklas till en elitidrottare. Du söker till NIU i Falun på: www.falun.se/niu.
När du har sökt kommer du bli kallad till bland annat fys- och rörlighetstester, grenspecifik träning och personliga samtal. Då får du också möjlighet att besöka Kristine- och Lugnetgymnasiet, gymnasieprogrammet du sökt och elevboendet. Du ska du fylla i ett formulär (som du får med kallelsen till dagarna i januari) samt ta med dina senaste betyg.
Allt om testerna och upplägget kan du läsa om på www.falun.se/liu. På den gymnasieutbildning du väljer att kombinera NIU med, kommer du in på genom dina betyg. (Har din kommun inte samarbetsavtal med Falu kommun tas du in i mån av plats).Ansvarig tränare: Jaime Contreras
Telefon: 070-750 16 68
E-post: [email protected]
 
För ytterligare information,
E-post: [email protected]

Högskoleutbildning Styrkelyfttränare Falun

Sveriges första högskoleutbildning för att bli styrkelyfttränare startade hösten 2020 och anordnas av Högskolan Dalarna i samverkan med Svenska Styrkelyftförbundet. Nu är det klart att det genomförs ytterligare en omgång.

Utbildningen är kostnadsfri, precis som all annan universitetsutbildning i Sverige. Utbildningen är uppbyggd enligt kurspaket. Du kan välja att gå enstaka kurspaket eller samtliga. Ett kurspaket består av kortkurser som läses på halvfart i direkt anslutning till varandra.
Om du beslutar att genomföra samtliga kurspaket är studietiden 4 år - med studier på halvfart! Utbildningen riktar sig till dig som vill ta nästa steg i din styrkelyftskarriär. Kanske är du klar med gymnasiet och vill fortsätta satsa på din tävlingskarriär kombinerat med studier. Kanske vill du börja arbeta som tränare i styrkelyft på dagtid och/eller bara vill fördjupa dig i din tränarroll. I utbildningen undervisas du av några av de främsta auktoriteterna inom styrkelyft på internationell nivå och ledande experter från den akademiska världen. Utbildningen genomförs på engelska.

Anmälan görs via antagning.se
Första anmälan stänger 15 april,
M
en utbildningen är öppen för sen anmälan!

Utbildningen i sin helhet kommer att gå igenom följande moment

 • Styrkelyftets tränarskap
 • Biomekanik
 • Funktionell Anatomi
 • Grundläggande fysiologi och idrottsfysiologi
 • Tränings- och tävlingslära,
 • Motorisk kontroll och lärande,
 • Idrottspedagogik,
 • Styrkelyftsdidaktik för barn, ungdomar och juniorer samt styrkelyftare med särskilda behov
 • Idrottsnutrition och idrottsmedicin,
 • Idrottens organisation och historia, entreprenörskap och media,
 • Styrkelyftsdidaktik för senior/master samt paraidrottare och Styrkelyft IFN
 • Idrottspsykologi,
 • Idrottsvetenskaplig metod,
 • Fördjupning inom tränarskap,
 • Styrkelyftsdidaktik för utrustad lyftning,
 • Examensarbete för högskoleexamen i Idrotts- och hälsovetenskap
Varje kurspaket annonseras terminsvis med antal högskolepoäng och söks separat av studenterna inför varje ny antagningsomgång.
Kurspaketet ett består av följande kurser: Styrkelyftets tränarskap (2hp), Biomekanik (5 hp), Funktionell Anatomi (3 hp) och Grundläggande fysiologi och idrottsfysiologi (5hp).

Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Behörighetskrav :
 • Grundläggande behörighet

Anmälningskod:
HDA-H3JXC
Nätbaserad utbildning 
Obligatoriska träffar :
1 fysiska
8 online
Datorvana:
Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.
Datorkapacitet:
Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).
Genomförande:
Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Se vad tidigare studenter har att säga om utbildningen!


Denna utbildning har gett mig en ökad förståelse kring vikten av att styrketräna, oavsett ålder och syfte. Jag har fått en ökad insikt och förståelse kring min roll som coach. Denna utbildning är lämplig för dem som vill främja utvecklingen av sporten och sin egen roll som coach.

​​​​​​​/ Emma Lagerqvist

 • Förenas under ett och samma intresse och bygga upp en vänskap som jag tror vi kommer ha med oss väldigt länge.
 • Utveckla sitt tränarskap både teoretiskt och praktiskt. Utbyta erfarenheter med andra tränare och få ta del av andras perspektiv.
 • Prova på delar av lyftningen som en kanske inte är lika bekant med. (Tänker para, IFN och utrustat för egen del)
 • Vara med och bidra till att sporten kan växa. Oavsett vilken nivå jag som person är på så kan tack vare än mer kunskap kanske locka än fler in till vår sport. Bli än mer ödmjuk inför det faktum att ”det beror på”. Det finns sällan ett rätt svar på en fråga när det gäller träning.
/ Lisse-Lotte Bylund