Utskott  

Svenska Styrkelyftförbundet består av, förutom styrelse och anställd personaI, ett antal utskott. Utskottens arbete utförs främst ideellt. Är du intresserad av att arbeta i något utskott eller har frågor, kontakta kansliet.

                   Antidopingutskottet 

Verkar förebyggande med information mot föreningar och erskilda.
​​​​​​​Klicka på namnet för mailadress

Sydöstra SF

Ansvarig Patrik Westerlund

Östra Svealands SF

Sydsvenska SF

Michael Törnberg​​​​​​​

Södra Norrlands SF

Västra Götalands SF

Tobias Nilsson

Mellersta Norrlands SF

Västra Svealands SF

Vakant

Norra Norrlands SF 

Anna Eriksson


Tävlingsutskottet   

Bereder för nationell tävling: kvalgränser, kalender, dispenser, sanktioner, SM arrangörsansökningar och Tävlingsbestämmelser.
​​​​​​​Mail: [email protected]


Redaktionsutskottet

Bevakar och rapporterar styrkelyft nationellt och internationellt främst mot sociala medier.
​​​​​​​Mail: [email protected]

Elitutskottet

Ansvarar för uttagningar och kriterier för respektive landslag.
Klicka på namnet för mailadress

Studentlandslaget samt Utr. Styrkelyft 
Ungdom & Junior

Klassisk Styrkelyft Ungdom & Junior

Thomas Wulffeld

Utrustad Bänkpress

Per "Peppe" Nilsson

Utrustad Styrkelyft Senior

Olof Wiklund

Veteranlandslaget

Klassisk Styrkelyft Senior

Parasport

Tekniska utskottet

Bereder tävlingsregler, utbildningar, kriterier och övriga domarfrågor. 
​​​​​​​Klicka på namnet för mailadress
Ordförande &
Domarregistrator

Patrik Björk
​​​​​​​Peter Karlsson

Veteranutskottet

Ansvarar för uttagningar och kriterier för veteranlandslaget. 
​​​​​​​Klicka på namnet för mailadress
Ansvarig 
​​​​​​​
Amit Selberg

Parautskottet

Ansvarar för implementering och utveckling av Parasport i styrkelyft och bänkpress.

​​​​​​​Klicka på namnet för mailadress För frågor om Para, kontakta i första hand [email protected]
Kontaktperson 
Anett Langva
​​​​​​​
Ordförande 
Amit Selberg

Disciplinnämnden

Disciplinnämnden hanterar disciplinära frågor som tillställs SSF från föreningar, distriktsförbund eller enskilda medlemmar, men även disciplinära frågor som hänskjutits till dem från SSFs styrelse. 
​​​​​​​Klicka på namnet för mailadress