Utskott  

Svenska Styrkelyftförbundet består av, förutom styrelse och anställd personaI, ett antal utskott. Utskottens arbete utförs främst ideellt. Är du intresserad av att arbeta i något utskott eller har frågor, kontakta kansliet.

Klicka på namnet för mailadress

                   Antidopingutskottet 

Verkar förebyggande med information mot föreningar och erskilda.

Sydsvenska SF

Ansv. Michael Törnberg​​​​​​​

Östra Svealands SF

Sydöstra SF

Patrik Westerlund

Södra Norrlands SF

Västra Götalands SF

Mellersta Norrlands SF

Västra Svealands SF

Vakant

Norra Norrlands SF 

Anna Eriksson


Tävlingsutskottet   

Bereder för nationell tävling; kvalgränser, kalender, dispenser, sanktioner, SM arrangörsansökningar och Tävlingsbestämmelser.


Redaktionsutskottet

Bevakar och rapporterar styrkelyft nationellt och internationellt främst mot sociala medier.

Tekniska utskottet

Bereder tävlingsregler, utbildningar, kriterier och övriga domarfrågor. 
Ordförande &
Domarregistrator

Patrik Björk
​​​​​​​Peter Karlsson
Anett Langva
Time-out från utskottsarbete.
Frågor riktas till övriga i kommittén​​​​​​​

Elitutskottet

Ansvarar för uttagningar och kriterier för respektive landslag

Elitsamordnare

Klassisk Bänkpress Ungd, Junior, Senior

Klassisk Styrkelyft Senior

Utrustad Bänkpress

Per "Peppe" Nilsson

Klassisk Styrkelyft Ungdom & Junior

Thomas Wulffeld

Veteranlandslaget

Utrustad Styrkelyft Senior

Olof Wiklund

Parasport

Studentlandslaget samt Utr. Styrkelyft 
Ungdom & Junior

Veteranutskottet

Ansvarar för uttagningar och kriterier för veteranlandslaget. 
Ansvarig 
​​​​​​​
Amit Selberg

Parautskottet

Ansvarar för implementering och utveckling av Parasport i styrkelyft och bänkpress.

Disciplinnämnden

Disciplinnämnden hanterar disciplinära frågor som tillställs SSF från föreningar, distriktsförbund eller enskilda medlemmar, men även disciplinära frågor som hänskjutits till dem från SSFs styrelse.