Attraktiv förening med mervärde
​​​​​​​

Medlemmarna är stommen i föreningen. Utan medlemmar är det svårt att driva föreningar och utan föreningar, inget förbund.


Det är viktigt att komma ihåg att medlemmarna är ALLA som löst medlemskap i föreningen, inte bara de licensierade tävlingslyftarna. Alla medlemmar, oavsett varför de löst medlemskap, är lika viktiga.

För att behålla sina medlemmar kan det med jämna mellanrum vara bra att fundera över (och fråga)
vad det är som gör att människor väljer att lösa medlemskap och träna hos er. Det skulle kunna ske genom en enklare enkät, antingen i pappersform eller via webben där medlemmen får några frågor om medlemskapet.

Som förening är det också bra att fundera över mervärdet i medlemskapet för att behålla medlemmarna. Första frågan att ställa sig handlar om vilken typ av förening ni vill vara, för att därefter fundera ut vad mervärdet för den målgruppen kan vara i medlemskapet. 
Att synas
Det ligger någonting i den gamla klyschan ”syns du inte, så finns du inte”, det gäller även för föreningar. Det gäller att syns för att på så sätt kunna attrahera nya medlemmar. Samtidigt som all publicitet inte är god publicitet. För att nå ut med ett budskap, oavsett vad det gäller kan det vara klokt att ha funderat igenom syftet med det som ska kommuniceras, vem budskapet riktar sig till, vilka kanaler som ska användas och slutligen hur budskapet ska paketeras?

Ta hand om hemsidan och/eller sociala medier
Alla föreningar har en hemsida via IdrottOnline som är gratis att använda och SISU arrangerar löpande utbildningar i IdrottOnline och hemsidefunktionen för den som vill/ behöver lära sig mer.

Om ni inte vill använda er av hemsidefunktionen utan kanske bara av en Facebook-sida. Skriv det då på hemsidan och länka till Facebook så att det är lätt att komma i kontakt med föreningen. Uppdatera också er kontaktinformation i SSF:s databas så att det alltid finns relevant information om föreningen där.
 
Använd flera kanaler
Alla använder inte Facebook, alla läser inte tidningen, alla har inte svenska som modersmål.

Våga annonsera i flera olika forum och på olika språk. Sätt upp affischer i matbutiken, på stan, i trapphus för att locka nya medlemmar. Skriv också gärna på fler än ett språk då det idag bor många i Sverige som inte har svenska som förstaspråk. 

Oavsett om ni väljer att använda er av hemsida, Facebook eller andra kanaler – se till att det är tydligt för intresserade vart ni finns, hur de kommer i kontakt med föreningen och kanske vilka öppettider ni har.

Fundera också på hur ni förpackar verksamheten, det vill säga, vilka bilder använder ni er av i sociala medier, vem får synas, typsnitt och layout.

Förberedelser
Innan föreningen startar ett konto på sociala medier är det bra att fundera på vissa punkter. 

Ansvar – vem är det som ska sköta kontot och vad förväntas av denne.

Frekvens – hur ofta är det önskvärt med uppdateringar.

Använder sig föreningen av mer än en plattform kan det också vara bra att fundera över om de ska användas likadant, ser målgruppen på de båda plattformarna lika ut.

Hur bemöter ni kommentarer och eventuell kritik

Att tillsammans sitta ner och skriva ner en policy för föreningens sociala medier skapar en trygghet, både för den som administrerar för tillfället och för den som i framtiden är tilltänkt att ta över. 
 
I lokalen
Har alla era medlemmar svenska som förstaspråk – om inte, kan någon hjälpa er att översätta relevant information som hängs upp i lokalen?
Är informationen i lokalen skriven med typsnitt som är lätt att läsa? Även för de som har nedsatt syn?
 
Samarbete med de lokala medierna
Jobba proaktivt mot de lokala medieredaktionerna. Visa att ni som förening finns och visa upp er verksamhet.
Skriv texter och skicka in bilderna till den lokala redaktionen för publicering. Vänta inte på att journalisterna ska ringa er, ring dem! 
Fundera ut på vad folk vill läsa? Vad är spännande och har ett nyhetsvärde? Ska föreningen arrangera en serietävling, den första på länge, någon i föreningen som gör tävlingsdebut, en internationell lyftare i startlistan?
All rapportering om er förening i media behöver inte handla om tävlingsresultat. Har ni någon satsning på gång? En renovering, ett jämställdhetsprojekt, samarbete med skolan eller andra organisationer. Visa på samhällsnyttan som ni bidrar till. 
Sponsorer/ samarbetspartners
Att skapa en attraktiv förening handlar också om att vårda kontakten med befintliga och potentiella samarbetspartners/ sponsorer.  Oavsett om det gäller befintliga eller nya sponsorer och samarbetspartners är det alltid viktigt att fundera på vad ni vill ha ut av samarbetet och vad ni kan erbjuda företagen.
Generellt finns det tre skäl till att företag väljer att sponsra idrotten
1. Sponsringen baseras på tradition och för att vårda relationer
2. Företaget ser sponsringen som en investering
3. Företaget vill förbättra sin image
Exempel på vad föreningen kan erbjuda sponsorer är
Rabatterat träningskort
Teknikträning för anställda
Synas på hemsida och sociala medier
Reklamplats i lokalen

    Att fundera över....

  • Hur jobbar vi med kommunikation till våra befintliga medlemmar?

  • Hur jobbar vi med kommunikation gentemot nya medlemmar?

  • Vilka plattformar kan och vill vi jobba med?

  • I vilken utsträckning uppfattas vi som vi vill bli uppfattade?