Parabänkpress

Tävlingar

Länkar

Dokument

      Tävlingsresultat

2025

2024

2023

2022

INFORMATION  Se även Tävlingsregler Parabänkpress 
​​​​​​​Parabänkpress är öppet för manliga och kvinnliga idrottare med funktionsnedsättning i nedre delen av kroppen. På det internationella förbundets hemsida, WPPO, finns listat åtta olika rörelsehinder som uppfyller kriterierna för att få tävla enligt World Para Powerliftings regler.
Rörelsehindren kan vara nedsatt muskelkraft, skillnad i benlängd, benamputation, kortväxthet, ryggmärgsskador, cerebral pares och ataxi med mera.
 
Lyftarna tävlar i viktklasserna: 
Damer  -41kg,  -45kg,  -50kg,  -55kg,  -61kg,  -67kg,  -73kg,  -79kg,   -86kg och  +86kg.
Herrar  -49kg,  -54kg,  -59kg,   -65kg,  -72kg,  -80kg,  -88kg,  -97kg,  -107kg och  +107kg.

Lyftets utförande 
 • Lyftaren ska ligga på rygg så att huvud, skuldror, säte, ben (fullt utsträckt – om möjligt) och båda hälar har kontakt med bänken under hela lyftet.
 • Lyftaren kan välja att bli fixerad vid bänken av upp till två remmar (straps).
 • Stången ska greppas så att handens översida är vänd mot bänkens huvudända och tummen på motsatt sida om stången.
 • Det bredaste greppavståndet mellan lyftarens pekfingrar är 81 cm. (båda pekfingrarna måste vara innanför 81 cm markeringarna)
  Omvänt grepp är förbjudet.
 • Om lyftaren ej kan räta på armarna eller benen fullt ut skall denna informera domare och jury om detta inför varje lyft. Detta skall också vara noterat i ”Athlete’s passport” för att vara giltigt. Övriga avvikelser finns skrivet i regelboken.
 • Lyftaren får lyfta av själv, men har också rätt att begära avlyft. Sådant avlyft sker till raka armar och absolut inte till lyftarens bröst.
 • När lyftaren antingen själv, eller med hjälp av passarna, fått stången på raka armar och låsta armbågsleder skall denne invänta huvuddomarens startsignal. Denna signal avges när lyftaren ligger still med stången i rätt läge.
 • Signalen ”start” ges tillsammans med en nedåtriktad armrörelse.
 • Efter avgiven signal skall lyftaren sänka stången till bröstet, göra ett markerat stopp där stången skall ha en definitiv paus mellan den excentriska och koncentriska (ner och upp) fasen i lyftet. Lyftaren pressar sedan upp stången så att dennes armar blir raka och låsta armbågsleder.
 • När denna position har uppnåtts så avger Huvuddomaren ”rack”-signal tillsammans med en synlig bakåtrörelse av armen.