Medlemskap SSF

Information om hur föreningar blir med lemmar i SSF
och hur föreningsbildande  går till. 

Via länkarna ovan kan ni klicka er vidare för mer information samt följa instruktionerna.
Var noggranna med innehållet innan ni skickar in handlingarna. 
Ta hjälp av en Idrottskonsulent vid SISU idrottsutbildarna     

Så här går det till vid medlemsansökan
 • Inkommen ansökan från förening som önskar bli medlem i Svenska Styrkelyftförbundet SSF behandlas först av kansliet.
 • Kontakt sker med sökande förening och eventuella nödvändiga korrigeringar i ansökan påtalas för korrigering.
 • Därefter skickas handlingarna till SDFs styrelse för utlåtande.
 • Därefter till SSFs styrelse som beslutar om ev. godkännande av inträde.
 • Slutligen till RF som ska godkänna föreningen eller påtala ytterligare synpunkter.
 • När samtliga instanser har godkänt ansökan kommer välkomstmail från RF samt information från SSF.
 • Räkna med, under normala omständigheter, att en ansökan tar totalt 3-6 veckor för behandling hos de olika instanserna.

Några punkter att tänka på för att ansökan ska gå igenom:
 • Föreningsnamnet ska uppfylla RFs namnkrav.
 • För tidigare befintlig förening ska ett fullkomligt årsmötesprotokoll bifogas med datum där det framgår namn och styrelsepost på samtliga styrelseledamöter samt underskrivet.
  Vid bildande av ny förening ska protokollet heta "Bildandemöte" inkl. ovan nänmnda uppgifter.
 • I bifogat protokoll (årsmöte alt. bildandemöte) ska beslut finnas med att föreningen avser söka medlemskap i Svenska Styrkelyftförbundet.
 • För nybildande förening, använd RFs Stadgemall för idrottsföreningar. Har era stadgar kommit bort eller är väldigt gamla rekommenderar vi att ni förnyar dem med RFs Stadgemall för idrottsföreningar då det genom åren tillkommit punkter som måste finnas med. Protokoll med beslut om antagna stadgar ska medsändas.
 • Ändra vissa texter, t.ex. från "RFs stadgemall" till föreningsnamn och antagandedatum.
  Fyll i idrott Styrkelyft, sammansättning / antal styrelse, revisorer, ledamöter etc. Även namn på det SF man sak tillhöra ska fyllas i såsom Svenska Styrkelyftförbundet och även det DF och SDF man tillhör t.ex. för Stockholm: Stockholms Läns Idrottsförbund (DF) och Östra Svealands Styrkelyftförbund (SDF).
 • När dokumenten är klara, fyll i formuläret och bifoga föreningens stadgar och scannat undertecknat protokoll. Har ni inte möjlighet att scanna, kan ni sända dokumenten via post, skriv i så fall det i fältet "övriga upplysningar". 
Uppfyllelsekrav efter medlemsantagande
 • Samtliga föreningar måste aktivera sin föreningssida på IdrottOnline. Där kan ni sedan söka LOK-stöd eller Projektstöd och varje år ska föreningsrapporten lämnas in via den egna idrottonlinesida.
 • Samtliga föreningar måste ha ett aktuellt medlemsregister i IdrottOnline. 
 • Samtliga föreningar i SSF måste följa de krav om förebyggande Antidopingarbete. Det innebär särskilt att 3e år genomföra webbutbildningen Vcaccinera klubben, se Antidoping. 
  Ny medlemsförening gör detta inom 8 veckor efter medlemsskap i SSF.
 • Känna till de aktuella avgifter som råder inom SSF, se Avgifter. Beroende på när på året föreningen blir medlem sänds faktura för årsavgift ut för innevarande alt. kommande år. 

 • För frågor, kontakta kansliet

  Kontaktuppgifter


  POSTADRESS

  Svenska Styrkelyftförbundet
  Karlsgatan 28
  703 41 Örebro

  BESÖKSADRESS

  Idrottens Hus, Karlsgatan 28
  703 41 Örebro

  KONTAKT

  [email protected]
  ​​​​​​​010 450 71 70 vardagar 08-12 & 13-16