Veteranlandslaget

För dig som är intresserad av Veteranlandslaget
Veteran (Masters, internationellt) blir man som styrkelyftare det år man fyller 40 år. Veteraner indelas för damer och herrar i 4 ålderskategorier med 10 års intervaller. Man kan fortfarande tävla i Seniorklassen (Open), men får alltså även delta vid veteranmästerskap.
INDELNING: 
Veteran 1 40 - 49 år (Master 1)
Veteran 2 50 - 59 år år (Master 2)
Veteran 3 60 - 69 år (Master 3)
Veteran 4 70+ år (Master 4)

Internationella veteranmästerskap omfattar samtliga ovannämnda ålderskategorier. För veteraner gäller att man själv står för resa, boende, startavgift och dopingavgift medan Svenska Styrkelyftförbundet (SSF) står för erfarna coacher och domare. 

Är du intresserad av att delta på internationella veterantävlingar i klassisk / utrustad styrkelyft / bänkpress? Läs då igenom all information nedan innan du kontaktar Veteranutskottet. För allmänna frågor, kontakta kansliet.

Vill du delta på ett internationellt veteranmästerskap, klicka på "Intresseanmälan/Kalender". För att skicka in intresseanmälan går du in på ”Intresseanmälan”. Här hittar du också information om när och vart samtliga internationella veterantävlingar äger rum samt vilka tider du har att förhålla dig till när du anmäler dig.

Reviderat 2023-12-06

1. Grundkriterier 2024


Grundkriterier 2024
För att vara aktuell för veteranlandslaget 2024 måste du ha tävlingslicens och minst en godkänd tävling under kvalificeringstiden, fr.o.m. 2023-01-01 t.o.m. 2023-12-31 samt deltagit på ett SM med ett giltigt resultat (under 2023) som motsvarar den kategorin/tävlingsgren du har för avsikt att delta i Veteranlandslaget.
Du ska finnas registrerad i databasen med godkänt resultat i den kategori du önskar att representera i veteranlandslaget. Till exempel ifall du önskar tävla i Styrkelyft klassisk internationellt 2024 måste du ha gjort en giltig tävling i Styrkelyft klassisk under kvalificeringstiden för att vara aktuell. Giltiga tävlingar är serietävling eller tävling med högre status, alltså inte klubbtävlingar eller uppvisningstävlingar.
OBS! Det räcker att ha tävlat i Klassisk Styrkelyft för att vara aktuell för Klassisk Bänkpress, respektive Utrustad Styrkelyft för att vara aktuell i Utrustad Bänkpress.​​​​​​

För förstaårs veteraner, M1.
För förstaårs veteraner gäller inte kravet att man måste ha deltagit på SM innan veteranåret.​​​​​​​

Ifall du avser att anmäla dig över eller under den viktklass du har registrerat resultat i
Exempel 1Pernilla har ett registrerat resultat i viktklass 63 kg på 500 kg, men inget resultat i viktklass 57 kg. Hon vill dock bli uttagen i klass 57 kg. Den som har bästa registrerat resultat i viktklass 57 kg är Emma, hon har ett registrerat resultat på 420 kg. Då är det Emma som har förtur även om Pernilla har ett högre resultat, detta för att Pernilla inte har ett högre resultat registrerat än Emma i viktklass 57 kg.
 
Exempel 2 - Pernilla har ett resultat i viktklass 63 kg på 500 kg, men inget resultat i viktklass 69 kg. Hon vill dock bli uttagen i klass 69 kg. Den som har bästa registrerat resultat i rankinglistan i viktklass 69 kg är Sandra, hon har ett resultat på 500 kg, nummer två på rankinglistan, Lisa, har 495 kg. Då är det Pernilla som har förtur före Sandra och Lisa även om Pernilla inte har ett registrerat resultat i klass 69 kg. Anledningen till det är att Pernilla bedöms vara en bättre lyftare än Sandra och Lisa då det är en fördel att ha gjort resultatet i en lättare viktklass.
Då flera konkurrerar om landslagsplatsen 
I det fall flera lyftare tävlar om en plats i samma viktklass och ålderskategori och som dessutom har uppfyllt grundkriterierna så är det den som har lyft tyngsta vikten totalt under kvalificeringstiden på en giltig kvaltävling som tas ut. Ifall samma vikt har lyfts så avgörs det på IPF poäng. (Notera att rankingen i SSFs databas baseras på Wilkspoäng.) 

Fler än 8 lyftare i en ålderskategori 
En annan regel som vi måste förhålla oss till är att landslagen inte får skicka fler än 8 lyftare i en ålderskategori. Om det blir fler än 8 lyftare som vill åka så kommer det avgöras på IPF poäng vem den sista lyftaren blir oavsett vilken möjlighet man har på placering.  
Lägg märke till att det även här är IPF poäng som räknas, inte Wilks! 

Amit L Selberg, Ansvarig Veteranlandslaget. 
​​​​​​​

2. Hur du anmäler dig


För varje tävling kommer det finnas en separat länk att gå in på som man använder i stället för enkäten som ni fyllde i tidigare.
Via länken kommer man till ett formulär som man fyller i och skickar in. När detta formulär är inskickat har du anmält ditt intresse för aktuell tävling. När tiden har gått ut för att anmäla sig kommer länken inte längre att fungera.
Några dagar efter anmälningstiden har gått ut kommer samtliga som anmält intresse få ett informationsmejl där det framkommer vem som har blivit uttagen till veteranlandslaget under aktuell tävling.
Om du blir uttagen kommer du via mail få ytterligare en länk med formulär som ska besvaras. Via detta formulär svarar man på om man fortfarande är aktuell till tävlingen, reseuppgifter, önskan om medföljande coach, val av boende och andra detaljfrågor.
I samband med att du blir uttagen och skickar in svar på det andra formuläret skall du även skicka ett separat mejl till [email protected] där du bifogar diplom på Ren Vinnare, IPF Consent form samt ett giltigt passfoto. Det skickas in alltför ofta foton som inte håller måttet, tänk dig att fotot skall godkännas till ett körkort/passfoto. Det kommer bli hårdare gallring framöver mot vad det har varit. Inget charmigt tinderfoto alltså!

Skickar man ej in svar, Ren vinnare, IPF Consent form och/eller giltigt passfoto inom utsatt tid tas man automatisk bort från anmälan och en av de som är reserver får erbjudandet om att kliva in.

I mailet till de uttagna kommer det även skickas med en kod som används till att beställa landslagskläder. Denna kod får EJ användas till att beställa kläder till någon annan än aktuell lyftare. Till eventuell medföljande privat coach skall enbart t-shirt beställas om denne inte redan har. En medföljande privat coach skall med andra ord inte bära landslagets overall då dessa kläder enbart är till för landslagslyftare och SSF:s officiella ansvariga coacher.
För att skicka in intresseanmälan går du in på ”Intresseanmälan”. Här hittar du också information om när och vart samtliga internationella veterantävlingar äger rum samt vilka tider man har att förhålla sig till när man anmäler sig.

3. Innan tävling

Lyftarens skyldigheter inför tävlingen:
 • Innan tävlingen ansvarar ni själv för att ha skickat in kompletta ansökningshandlingar via intresseformuläret. Tider att förhålla sig till finns under länken Intresseanmälan/kalender. När tiden har gått ut för att svara på intresseformuläret går det inte att anmäla sitt intresse längre.
 • För er som blir uttagna till uppdraget hänvisas till att svara på ett ytterligare formulär där man uppger hotell, transfer och bankett. Hänvisningen med formulär kommer till erat mejlkonto som ni har uppgett. Viktigt är att ni kollar er skräpkorg då det händer att mejl ifrån [email protected] hamnar där.
 • Ni ansvarar själva för att ta reda på och följa de eventuella vaccinationsrestriktioner som gäller för resan.
 • Ni är själv ansvarig för att boka egen resa.
 • Ni är själv ansvarig för att köpa ut rätt landslagskläder och hålla dem i respektabelt skick. Ni står för kostnaden.
 • Ni har själv ansvar för att uppge rätt transfertider, både till och från flygplats. Ni ansvarar också själva för att på plats hålla reda på transfertider till och från tävlingsarenan.
 • Ni ansvarar själv för att komma i tid till invägningen.
 • Vid utlandsresa rekommenderas ni ha en godkänd reseförsäkring och medföra de handlingar som krävs. Hör med ditt försäkringsbolag vad som gäller.
 • Med stor fördel bör ni som lyftare och privat coach läsa igenom tävlingsreglerna innan tävlingen. På denna sida under "Tävling" hittar ni Tävlingsregler.

4. Under tävling

 • Vid den internationella tävlingen står SSF oftast för 1-2 officiella coacher som tas ut av landslagsansvarig. Ifall du önskar att ta med en egen coach så bekostas detta inte av SSF, ingen övrig ersättning utgår heller från SSF. 
 • OBS! SSF ansvarar ej för oförutsedda tillkomna utgifter som orsakas t.ex. av arrangör, enskild individ, boende, resa eller annat.  
 • I det fall man önskar ha med egen coach måste detta anges redan vid intresseanmälan och göras upp med ansvarig coach då samtliga coachers namn ska finnas med i preliminary nomination. Notera att det finns begränsningar i IPFs regelverk gällande antalet coacher per nation inom uppvärmningsytan och då ändringar i tidsschemat kan ske efter Final nomination är det svårt att på förhand garantera att det finns utrymme för den egna coachen under tävlingstillfället. Alla coacher ska anmälas samtidigt som lyftarna och måste bo på det officiella hotellet i anslutning till tävlingsdagen eller betala en avgift på 100 euro för att få ackreditering (internationell regel). Alla coacher ska vara iklädd svenska landslagets t-shirts (finns att köpa i webbshopen), sportskor samt egna shorts eller joggingbyxor. All beklädnad ska följa IPF:s gällande regelverk.
  Jeans och sandaler är Ej tillåtet.
 • I samband med tävling så ansvarar du själv för att komma till invägning i tid samt göra din utrustningskontroll och ta ställningshöjder. Är du osäker på hur detta görs och har frågor kring din utrustning så pratar du med ansvarig coach i god tid innan. Vid önskan och i mån av tid i förhållande till andra tävlande kan coachen följa med på invägning, men detta måste då avtalas innan.
 • Under uppvärmning hjälper coachen till så gott det går i mån av tid. Är det flera svenska lyftare som tävlar samtidigt krävs det att man hjälper varandra i största möjliga mån då coachens huvuduppgift blir att följa de lyftare som ska in på tävlingspodiet med lyftordning, hjälpa till med eventuell utrustning, lämna in höjningslappar och hjälpa till med viktval för bästa möjliga placering.
 • Då lyftare i veteranlandslaget bekostar sina egna resor/tävlingar får ni själva bestämma vilka vikter ni skall gå på, den officiella coachens uppdrag blir att stötta er i era beslut såvida ni inte uttryckligen ger mandat till coachen att bestämma vikten.

  Att särskilt beakta!
 • När man är iklädd landslagskläder är det strängt förbjudet att förtära alkohol. Negligeras detta blir lyftaren avstängd från all landslagsverksamhet.
 • Du får inte lämna tävlingsarenan från det att du har vägt in dig t.o.m. att prisceremonin i din viktklass är färdig. Att t.ex. gå iväg för att äta är strängt förbjudet. Detta är IPFs regler som innebär att du kan bli misstänkliggjord för dopingbrott, detta gäller även vid eventuell utbomning eller annan diskvalificering.

 • Officiella coachens roll och ambitioner
 • Målet är att Svenska Styrkelyftförbundet skickar två (2) officiella coacher, en av dessa är oftast på plats först och lämnar sist. Ambitionerna är att vara varje lyftare behjälplig på tävlingsdagen med uppvärmningen och under hela tävlingen. Då flera lyftare tävlar samtidigt prioriteras de som ska ut på tävlingspodiet. Man ansvarar själv för att sin egen uppvärmning startas i tid.
 • All information kring transfer, invägningstider, shuttle etc finns i inbjudan och på plats i tävlingshotell och arena – Ni ansvarar själva för att ta reda på den information ni behöver. Officiella coachen avsäger sig alla "runtomkring" situationer, inklusive resor.

5. Efter tävling

 • Efter tävlingen ligger det på lyftarens ansvar att ta sig hem samt känna till tider och eventuella ändringar gällande transferbussar.

6. Ekonomi

Som veteranlyftare i svenska veteranlandslaget står man för alla kostnader själv. De kostnader som uppstår är:  
 • Resa till och från tävlingen. 
 • Startavgift 
 • Antidopingavgift  
 • Transfer till och från eventuell flygplats. Frivilligt att använda arrangörens transfer, vad som gäller står i respektive tävlings officiella inbjudan. (transport mellan hotell och arena bistår oftast arrangören med vid specifika tider). 
 • Bankettavgift. Frivilligt att delta.
 • Boende. Så här står det i regelverket: 
  "All athletes, coaches, referees and officials from each federation must book their rooms by the organiser and must stay in the official hotel during the  entire time in attendance of the championship. If athletes, coaches, referees or officials do not stay in the official hotel during the entire time in attendance of the championship, they will be obliged to pay an administration fee of € 100 per person to the organizer. Failure to comply will have the effect that they will not receive accreditation and will be excluded from that championship (IPF By-laws 105.4.4). " 
  Betydelse: Man måste bo på de hotell som anges i inbjudan för att inte få betala vite och uteslutas ur tävlingen. Detta beror på att arrangören bokar upp hotell för mästerskapet och kan bli betalningsskyldig ifall deltagarna väljer andra hotell.
 • Lista på tävlingshotell finns i inbjudan, meddela då vilket hotell ni önskar i formuläret. Detta bokas i mån av plats, av kansliet. 
 • För oförutsedda händelser såsom pandemi, strejker, naturkatastrofer, krig etc. följer SSF generellt UDs och RFs råd om utlandsresor. SSF står inte som garant för egenfinansierade tävlingar. Betalningar för tävling sker oftast i god tid före ett mästerskap och därmed är det svårt att få tillbaks något i det fall hinder uppstår att kunna tävla. 
 • Ifall ni som lyftare oavsett anledning väljer att stryka dig efter final nomination står ni själv för kostnaderna som uppstått, exempelvis hotell, transfer.

  Svenska Styrkelyftförbundets kansli skickar en faktura till er där tävlingens kostnader inkluderas: (samtliga priser nämns i den officiella inbjudan)  Antidopingavgiften 
  Anmälningsavgiften 
  Hotellkostnader (Främst hotellkostnaden skiljer från tävling till tävling)
  Ev. Transfer och bankett.

Viktigt är att detta betalas enligt fakturans sistadatum. SSF betalar arrangören. Betalas inte denna faktura i tid så avanmäls man från uppdraget. 
SSF bekostar enbart de officiella coacherna och domare för aktuellt mästerskap. 
Ni bekostar själva eventuell egen coach. 
NOTERA att det ej är en självklarhet att man får ha med egen coach på uppvärmningen då det finns begränsningar för antal coacher per grupp i IPFs regelverk. Dialog kring detta kan föras med landslagsansvarig inför aktuell tävling. Samtliga coacher ska anmälas samtidigt som lyftare vid preliminär anmälan och dessa måste också bo på det officiella tävlingshotellet. (internationella regler). 

7. Intar du mediciner, läs detta!


 • Information om regler kring hög och låg idrottsutövare, dispensregler etc. se fliken Antidoping.
 • För att se om ditt läkemedel är dopingklassat, titta i röd-gröna listan.
 • Röd-gröna listan omfattar endast läkemedel som saluförs i Sverige för humant bruk. Det finns ingen motsvarande lista för kosttillskott som räknas som livsmedel.
 • Du kan enkelt söka efter läkemedel i Röd-gröna listan. Vid sökning får man svar på om ett läkemedel är förbjudet eller tillåtet att använda enligt idrottens dopingregler.
 • Är du osäker på hur ett läkemedel stavas kan du söka på de första bokstäverna.

8. Särskilda säkerhetsföreskrifter


Med anledning av det förhöjda säkerhetsläget och hotbilden mot Sverige skärper Svenska Styrkelyftförbundet SSF reglerna för svenska deltagare (lyftare, coacher, ledare och domare) på internationella uppdrag.


Svenska Styrkelyftförbundet vidtar följande åtgärder för våra svenska representanter:
 • Varje deltagare ska anmäla sig till svensklistan (klicka på länken och fyll i formuläret)
 • Vid resor till och från tävlingsdestination ska klädseln vara civil. Inga svenska landslagskläder eller andra svenska attiraljer ska bäras utanför den aktuella tävlingsarenan.
 • Ansvariga för laget är av SSF för uppdraget utsedda domare och coacher, till dessa delges kontaktinformation (namn och mobilnummer) för samtliga svenska deltagare.
 • Kansliet informerar, i samband med anmälan, aktuellt internationellt förbund (IPF/EPF) samt lokalt tävlingsansvarig om den förhöjda risknivån som gäller för svenska deltagare.
 • SSF fortsätter följa Utrikesdepartementets rekommendationer och ber våra svenska representanter att följa dessa reseprinciper, att iaktta försiktighet samt att vara observanta.