Strategi 2025
​​​​​​​

Som organistaion kan det vara viktigt att, förutom det löpande arbetet, 
ha bredare perspektiv och längre mål att sträva mot. 
Här finns länkar till SSFs tillika RFs målsättningar, visioner, strategier till först och främst 2025