Idrott 65+ Projektstöd IF 2024-2025
​​​​​​​

Under 2024 och 2025 har Svenska Styrkelyftförbundet fått möjlighet att bevilja stöd till föreningar som önskar att starta upp och/eller utveckla befintlig verksamhet för personer i ålder 65+.

​​​​​​​

Syfte och mål med Idrott 65+, projektstöd IF (IF = idrottsförening)

Riksidrottsförbundets generalsekreterare fastställde 27 oktober 2023 riktlinjer avseende Projektstöd IF Idrott 65+. Dessa riktlinjer gäller fr.o.m. den 1 november 2023 och bygger på det regelverk som Riksidrottstyrelsen fattat beslut om 22 september 2023.

Syftet med stödet är att utveckla verksamhet i förening och förbund för att förbättra förutsättningarna för personer i ålder 65+ att regelbundet idrotta och delta i våra aktiviteter.

Målsättningen är att öka:

Antalet personer, 65+, som deltar i föreningsledd idrottsverksamhet.
Antalet IF som bedriver idrottsverksamhet för 65+
Antalet IF som erbjuder 65+ föreningsarbete och social samvaro.
Fler IF med engagerade 65+

Aktuella projektstöd


​​Medlemsföreningar anknutna till Svenska Styrkelyftförbundet har under 2024-2025 möjlighet att erhålla projektstöd inom följande områden:

 1. Uppstart av ny verksamhet i förening för 65+
 2. Utveckling av befintlig verksamhet i förening för 65+
 3. Utbildning/work-shop 65+

Exempel på projekt/processer som ni kan ansöka om stöd för:
 • Starta upp ny träningsgrupp för målgruppen 65+.
 • Anordna prova-på tillfällen för att nå ut till nya deltagare.
 • Hitta nya vägar för att nå ut till nya medlemmar.
 • Skapa sammanhang för äldre som inte är aktiva i dag.
 • Utveckla befintlig verksamhet för målgruppen 65+.
 • Samverkan med andra organisationer och/eller andra idrotter och föreningar för att skapa aktiviteter och möjligheter.
 • Skapa tillgängliga och inkluderande föreningsmiljöer för 65+.
 • Arrangera enklare tävlingar för målgruppen, i stil med ”veckans övning/gren”.

PÅ GÅNG!

Måndag 6 maj finns det möjlighet för föreningsrepresentanter att koppla upp sig via Teams och ställa frågor och bolla idéer kring projektstöd IF för +65 samt projektstöd IF för paraverksamhet.
Ingen anmälan behövs, vi kör drop-in där Anett S Langva är på plats mellan kl 18:00-19:30.

Möteslänk: Projektstöd IF +65 och paraverksamhet


​​​​​​​Notera!

Gällande stödet ”Utbildning/workshop 65+” beviljas enbart stöd till utbildningar, föreläsningar och work-shops arrangerade av SSF. Riktade utbildningar och workshops för målgruppen är under utveckling och information kring aktuella aktiviteter kommuniceras ut fortlöpande när dessa erbjuds.

SSF har tagit fram en broschyr som riktar sig till målgruppen där hälsofördelar med styrketräning och argument till varför man ska styrketräna i förening finns med. Denna kan varje förening få medel och tillgång till med egna kontaktuppgifter tryckt på baksidan.

Kontakta [email protected] för mer information.
Hur söker vi medel?

Vem som helst i föreningen som har ett inlogg kopplat till IdrottOnline kan skapa en ansökan men det är bara föreningens ordförande, kassör eller den person som tillsatts rollen "Idrottsmedel firmatecknare" som kan skicka in ansökan.

För att kunna logga in och skapa en ansökan måste du:
 1. Öppna upp föreningens hemsida kopplat till IdrottOnline.
 2. På sidan, uppe i högra hörnet, finns ett hänglås. Klicka på det.
 3. Du dirigeras nu om till en inloggningssida där du fyller i ditt användarnamn och lösenord.
 4. Klicka därefter på fliken ”Idrottsmedel” i den övre, blå menyraden och sedan på ”Idrottsmedel” i menyn till vänster på skärmen.
 5. Här skapar du nu en ansökan, väljer aktuellt projektmedel och fyller i nödvändig information i formuläret.
IdrottOnline-supporten har tagit fram en steg-för-steg manual på hur ansökan går till. Den hittar du HÄR.
Vid problem med inloggning kontaktar man IdottOnline Servicecenter.
Vid frågor eller hjälp kring ansökan kring medel för 65+ kontaktar man [email protected]

Ansökningsperiod


Ansökningar beviljas från och med 15 april 2024 till och med 31 oktober 2025. Sista dag för att skicka in ansökan är 20 oktober 2025.
Ansök i god tid innan planerad start av projektet för att säkerställa tid för handledning och eventuella behov av komplettering.
​​​​​​​

Viktig information vid ansökan
​​​​​​​

Redovisning av erhållet stöd


Förening som ansöker ska inom en månad efter projektets slutdatum inkomma med en återrapport av genomfört projekt.
Föreningar som inte har redovisat erhållet stöd inom en månad efter projektets slutdatum får ej beviljas nya medel.
Föreningar som inte har redovisat erhållet stöd inom två månader efter projektets slutdatum ska återbetala erhållet stöd.

Återrapport lämnas in via IdrottOnline och information kring hur beviljat stöd har använts kopplat till projektets budget ska framgå. Det ska även framgå hur många unika individer som deltagit i projektet fördelat på kön och om de är medlemmar i föreningen eller ej.
IdrottOnline-supporten har tagit fram en steg-för-steg manual på hur återrapportering går till. Den hittar du HÄR.

Avgränsningar
Medel användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av idrottsverksamheten för 65+ i föreningarna.

Följande avgränsningar gäller för projektstödet:
Läger. Läger är att betrakta som ordinarie verksamhet. Projektmedel får således inte beviljas för att bekosta läger.
Individuella kostnader. Projektmedel får inte användas för att täcka kostnader för enskilda individer så som exempelvis licens-, medlems- eller träningsavgifter.
Annan huvudanordnare. Stöd får inte beviljas för IF:s deltagande i projekt med annan huvudanordnare än den egna föreningen eller eget SF (Svenska Styrkelyftförbundet).

Kriterier för att få beviljat stöd
 1. Ansökan måste skickas in och beviljas innan start av projekt/utbildning. Det går ej att få stöd i efterhand
 2. Det ska finnas start- och slutdatum för projektet.
 3. Målgruppen ska passa inom ramarna för medel.
 4. Det ska finnas en beskrivning och tidsplan i ansökan
 5. Projektets budget ska redovisas i ansökan.
 6. Projektet ska ha förutsättningar till att ge långsiktiga och hållbara effekter.
Gemensamma projekt
Föreningar kan samarbeta och genomföra projekt tillsammans med en annan förening, men varje förening måste lämna in en egen ansökan var för sig och utbetalning sker till varje deltagande förening. Ingen förening får ta emot projektstöd och slussa medel vidare till annan medverkande förening.

Återbetalning av medel
SF och RF-SISU distrikt ansvarar för att helt eller delvis kräva tillbaka utbetalt stöd.
Felaktigt använda eller outnyttjade medel ska betalas tillbaka av föreningen till RF på bg 411-4088. Vid inbetalning ska Ärende ID anges.