Landslag

Information om landslagsorganisationen
Landslagsorganisationen
Elitkommittén består av en Elitsamordnare samt ansvariga coacher för respektive landslag.
Varje landslag har sin egna budget för tävling och läger. Budgeten bestäms varje år och antalet uttagna beror på det ekonomiska läget, tävlingsplatser och lyftarunderlag.
Elitsamordnaren har det övergripande ansvaret för kommitténs verksamhet och struktur samt rapporterar till styrelsen.
Coacherna har den primära kontakten med lyftarna vid uttagning, inför tävling och ansvarar för sammanhållning och coachning under tävling. Tävlingar och läger planeras i samråd mellan Elitsamordnare och coacher.
Kansliet administrerar anmälan, rese- och boendebokningar samt antagningsbrev för landslagen (ej för medresenärer). 
 • Bänkpresslandslagen klassisk & utrustat - Senior, Junior & Ungdom
 • Styrkelyftlandslagen klassisk & utrustat - Senior, Junior & Ungdom
 • Universitetslandslaget Klassisk styrkelyft 
 • Paralandslaget - Klassisk bänkpress
 • Veteranlandslaget Klassisk & Utrustad styrkelyft & bänkpress - Lyftarna står för sina egna kostnader såsom dopingavgift samt ev. transfer, bankett, boende, resa etc. SSF för Startavgiften vid totalt 1st EM och 1st VM / år, utöver det står SSF för  ansvariga coacher, domare.

Grundläggande uttagningskriterier
Det finns inga kvalgränser för landslagen. Uttagning sker enligt riktlinjer för landslagsdeltagande vad gäller budget samt nationella och internationella regler och policys. SSFs styrelse är ytterst ansvariga för samtliga i ett landslag såsom domare, ledare och tävlande, därför råder särskilda uttagningskriterier.​​​​
 • En topplacering vid SM innebär inte med automatik en landslagsplats.
 • Internationell konkurrenskraft - Hur aktuell lyftare står sig i förhållande till internationell konkurrens. T.ex. kan två lyftare tas ut i samma viktklass medan det i andra viktklasser inte finns någon svensk deltagare.
 • Maxantal - För varje internationell tävling finns ett begränsat maxantal för hur många nationerna får anmäla i varje kategori. 
 • Tävlingsdestination - Kostsamma resor innebär ofta färre uttagna medan vid mästerskap med låga omkostnader eller vid mästerskap i Sverige är möjligheterna större till fler svenska deltagare. 
 • Kontinuitet - Coacherna vill se en kontinuerlig utveckling över tid hos lyftaren genom goda resultat nationellt. Ett toppresultat av en för coachen okänd lyftare på en tävling betyder därför inte en direkt landslagsplats. 
 • Förebild - Ett landslagsuppdrag innebär att man representerar Sverige och dess yttersta elit. Man ska därför följa de regler och uppmaningar som SSF kräver. Även gäller att vara en god förebild, laglojal, ett tydligt ställningstagande mot doping, droger och fusk.
 • Egenansvar - Äter man medicin ansvarar man för att känna till WADAs lista för förbjudna preparat och substanser, vid minsta tveksamhet fråga SSF eller Antidoping Sverige. Äter du kosttillskott ska du också känna till idrottens Kosttillskottpolicy.
  Ett dopingfall vare sig det är medvetet eller av misstag kan få förödande konsekvenser för ett nationsförbund, detta gäller inte minst internationellt.
 • Slutligen är det Elitkommittén som äger den subjektiva bedömningen om vilka som får iklä sig våra blågula färger.

Landslagsuttagning (För veterantävlingar gäller annan uttagningsprocess, gå till Veteransidan)
 • Coacherna kontaktar uttagna lyftare.  
 • Varje lyftare får ett informationsbrev från SSFs kansli där det står vilka som är uttagna samt information om resa, boende och tävlingen samt annat som berör uttagningen. Det är viktigt att läsa brevet noga och att följa de datum med uppgifter som behöver återrapporteras till kansliet för att kunna göra alla bokningar. 
 • Lyftarna anmäls med sitt lyftresultat, tävlingskategori och viktklass till arrangör och ansvarigt internationellt förbund.
 • Vid EM och VM anmäls alla i "Goodlift", som är en öppen webbsida där man kan gå in och se samtliga länders anmälda lyftare med resultat, vitklass och kategori samt domare och coacher.   
 • Den preliminära anmälan ska vara inne ca 2 månader innan tävling, den slutliga anmälan är ca 1 månad innan, därefter kan inga ändringar göras. Betalningar till internationella förbund, arrangör och hotell görs i samband med anmälan.