Landslag

Information om landslagsorganisationen
Uppdaterad 231003

Landslagsorganisationen

Elitutskottet består av en ansvarig coach för respektive landslag. 
Varje landslag har sin egna budget för tävling och läger. Budgeten fastställs årligen och antalet uttagna deltagare beror på det ekonomiska läget, tävlingsplats och lyftarunderlag.
Förbundschefen har det övergripande ansvaret för utskottets verksamhet och struktur.
Coacherna har den primära kontakten med lyftarna vid uttagning, inför tävling och ansvarar för sammanhållning och coachning under tävling. Tävlingar och läger planeras i samråd mellan Förbundschef och coacher.
Kansliet administrerar för de uttagna; anmälan, rese- och boendebokningar samt landslagsbrev med information. 
 • Bänkpresslandslagen klassisk & utrustat - Senior, Junior & Ungdom
 • Styrkelyftlandslagen klassisk & utrustat - Senior, Junior & Ungdom
 • Universitetslandslaget Klassisk styrkelyft 
 • Paralandslaget - Parabänkpress och Styrkelyft IFN
 • Veteranlandslaget Klassisk & Utrustad styrkelyft & bänkpress - Lyftarna står för sina egna kostnader såsom dopingavgift samt ev. transfer, bankett, boende, resa etc. Förbundet står för ansvariga coacher och domare.

Grundläggande uttagningskriterier
Det finns inga kvalgränser för landslagen. Uttagning sker enligt riktlinjer för landslagsdeltagande vad gäller budget samt nationella och internationella regler och policys. SSFs styrelse är ytterst ansvariga för samtliga i ett landslag såsom domare, ledare och tävlande, därför råder särskilda uttagningskriterier.​​​​
 • En topplacering vid SM innebär inte med automatik en landslagsplats.
 • Internationell konkurrenskraft - Hur aktuell lyftare står sig i förhållande till internationell konkurrens. T.ex. kan två lyftare tas ut i samma viktklass medan det i andra viktklasser inte finns någon svensk deltagare. Lyftare kan även prioriteras bort i det fall den är uttagen till annnan internationell tävling. T.ex. junior som deltar i seniormästerskap, eller bänkpressare som deltar vid styrkelyfttävling.
 • Maxantal - För varje internationell tävling finns ett begränsat maxantal för varje land per viktklass och per kategori. 
 • Tävlingsdestination - Kostsamma resor innebär ofta färre uttagna medan vid mästerskap med låga omkostnader eller vid mästerskap i Sverige är möjligheterna större till fler svenska deltagare. 
 • Kontinuitet - Coacherna vill se en kontinuerlig utveckling över tid hos lyftaren genom goda resultat nationellt. Ett toppresultat av en för coachen okänd lyftare på en tävling betyder därför inte en direkt landslagsplats. 
 • Förebild - Ett landslagsuppdrag innebär att man representerar Sverige och dess yttersta elit. Man ska därför följa de regler och uppmaningar som SSF kräver. Även att vara en god förebild, laglojal, ett tydligt ställningstagande mot doping, droger och fusk.
 • Egenansvar - Vid medicinering ansvarar utövaren för att känna till WADAs lista för förbjudna preparat och substanser. Vid minsta tveksamhet fråga Antidoping Sverige eller SSF. Vid nyttjande av kosttillskott ska man också känna till idrottens Kosttillskottpolicy.
  Ett dopingfall vare sig det är medvetet eller av misstag kan få förödande konsekvenser för ett nationsförbund, detta gäller inte minst internationellt.
 • Slutligen är det Elitutskottet som äger den subjektiva bedömningen gällande vilka utövare och coacher som tas ut.

Landslagsuttagning, så här går det till: (För veterantävlingar gäller annan uttagningsprocess, gå till Veteransidan)
 • Coacherna kontaktar uttagna lyftare.  
 • Listan på de uttagna lyftare sänds till Landslagsansvarig och kansliet. 
 • Deltagarna får ett Landslagsbrev av kansliet med information om deltagare, resa, boende och annat som berör den aktiuella tävlingen. Det är viktigt att läsa brevet noga och att följa de datum med uppgifter som behöver återrapporteras till kansliet för att kunna göra alla bokningar. 
 • Lyftarna anmäls med sina resultat, deltagarkategori, och viktklass till arrangör och internationellt förbund.
 • Vid EM och VM anmäls alla i Goodlift, som är en öppen webbsida där man kan gå in och se samtliga länders anmälda lyftare och ledare.   
 • Den preliminära anmälan ska vara inne senast två månader före tävling, den slutliga anmälan senast en månad före, därefter kan inga ändringar göras. Betalningar till internationella förbund, arrangör och hotell görs i samband med anmälan. 
 • Innan och på tävlingsplatsen är det den av Förbundet ansvariga coach som har beslutsrätt för ingångsvikt, övriga viktval etc.
 • Ansvarig coach godkänner eventuella hjälpcoacher och äger därmed rätt att avvisa ej godkända coacher.