Årsrapport

​​​​​​​

Årsrapporten ger en bild över föreningens medlemmar och ska årligen, senast den 31 mars skickas in till SSF. Föreningarnas rapporter ligger sedan till grund för den statistik som SSF bland annat skickar vidare till RF för fördelning av bidrag mm.

Varför är det viktigt att skicka in årsrapporten?
Årsrapporten är underlaget till den statistik som RF och DF ser till när de tittar på hur stor idrotten styrkelyft är i förhållande till övriga idrotter för att bland annat kunna göra en rättvis resursfördelning mellan idrotter. Årsrapporten är också viktig för SSF detta för att kunna följa upp medlemsstatistik.
Dessutom, när föreningen ansöker om och beviljas medlemskap i SSF, förbinder sig föreningen att följa RF och SSF:s stadgar. Under kapitel 7, paragraf 3 i SSF:s stadgar listas anslutna föreningars åliggande gentemot förbundet, bland annat att medlemsavgiften ska vara betald, årsrapporten ska skickas in etc
 
Hur skickar man in årsrapporten?
Årsrapporten skickas in via föreningens IdrottOnline-sida. Supporten har tagit fram en manual som visar steg-för-steg som du hittar här.

​​​​​​​