Domaraktuellt / Regler

                   Information om aktuella tävlingar, utbildningar, regler etc.

Aktuellt

Tävlingsregler 2024 är åter uppdaterade efter IPFs senaste justering

19 jan


Tävlingsregler 2024

Regelboken finns alltid på sidan Dokument & Policys

/Kansliet

Domarregistrering 2024 och viktigt inför tävling.

16 jan

Merparten av de domarböcker som kommit mig tillhanda är återsända och de domare som uppfyllt kriterierna är godkända och ”aktiva” i databasen. Under veckan kommer alla de som lämnat boken och fått godkänt att vara ”öppna” för att tjänstgöra under år 2024. Även om boken inte hunnit komma tillbaka på grund av postgång så är man alltså godkänd att döma en tävling!

Många har hörsammat att sända med adressuppgifter i samband med att boken lämnats och det uppskattar jag för som brukligt är det flera personer som bytt adress och inte meddelat detta till förbundet. Vi har bara den adress som finns registrerad i databasen att tillgå så varje år försvinner en del återsända böcker pga felaktiga uppgifter och slarv. Vi kommer debitera 50 kr för varje ersättningsbok om orsaken är felaktiga adressuppgifter och att man inte meddelat detta till kansliet.

En domare som inte kan uppvisa sin omregistrerade bok eller står som avstängd i domarregistret (databasen) får inte döma och tävlingsresultatet kan komma att strykas! Detta skall tävlingsansvarig kontrollera före tävlingsstart!

Så ni som ännu inte sänt in domarboken för omregistrering måste skynda på och har ni ännu inte fått insänd bok tillbaka så kan ni se er status i databasen och ändå vara godkänd 2024.
​​​​​​​
Patrik Björk / Ordförande TU

Domarinformation
15 dec


Tävlingssäsongen är slut och ni kan börja sända in era domarböcker för omregistrering. Tyvärr var det flera domare som inte genomförde den obligatoriska fortbildningen som därför förlorar sin domarlicens. Man får därmed genomföra en ny domarutbildning för att återfå sin licens.

Boken skall skickas till min adress enligt nedan och jag ber om att ni skriver avsändare på kuvert, alternativt lägger med en lapp med er korrekta adress oavsett om ni bytt adress eller inte. Varje år försvinner flera böcker med posten p.g.a. flytt och ny adress inte har meddelats kansliet för att ändra i databasen! Böckerna kommer att återsändas i januari före vi startar tävlandet.
Tänk också på att om ni inte omregistrerar er så är ni automatiskt avstängda och ser vi att en tävlingsomgång dömts av domare utan licens så stryks resultaten.

Ni skickar boken till:
Patrik Björk
Vargstigen 3
507 70 GÅNGHESTER

Patrik Björk / Ordförande Tekniska Utskottet

Förtydligande om åldersregler inför år 2024

4 okt


Exekutiva Domarkommittén vill förtydliga att de förändringar som finns i den nya internationella regelboken 2024 gällande ålderbestämmelser, enbart gäller Internationella Open Mästerskap . Nationellt kommer inga förändringar ske år 2024.
Vi har samtidigt fått frågor och funderingar om Distriktsmästerskapens utformning gällande ålderskategorier, möjlighet till rekord m.m. vilket vi kommer behandla i höst. Vi ser många frågor runt dessa tävlingarna och det kan behövas förtydligande i regelverket som rör dem. Dessa tävlingar lyder både under tävlingsbestämmelser och tävlingsregler så vi behöver se över detta.
Passa gärna på att ladda ned den nya internationella regelboken för förutom ändringarna ovan finns några förtydliganden om tävlingsklädsel som vi kommer införa år 2024.
Vi vill även passa på och meddela att vi från 2024 kommer byta namn på vår kommitté till Tekniska Utskottet (TU).

Mvh: Patrik Björk Ordförande Exekutiva Domarkommittén

​​​​​​​ REGELBOK 2024

/Ex. Domarkommittén

Digitalt ID-kort, nu godkänt vid nationella tävlingar

20 juni

Nu finns det ett digitalt ID-kort i BankID som är godkänt att visa upp vid invägning, istället för den ordinarie legitimationen/körkortet.

Här kan du läsa mer om BankID legitimationen

/Exekutive Domarkommittén

Aktuell domarinformation vecka 5

3 feb


Jag kommer under kommande vecka (v 6) att börja skicka ut domarböcker till de som genomgått fortbildning men även i övrigt uppfyller gällande aktivitetskrav. Några böcker hann gå iväg denna vecka men fortbildningarna fortsätter och det är ett gediget jobb och många som skall ha sin bok. Jag vill ännu en gång passa på och meddela att ni som gått fortbildning och är godkända för år 2023 finns ”öppnade” i databasen och därmed godkända för uppdrag. Dessa uppdrag kan fyllas i boken vid senare tillfälle och signeras av någon domarekollega.

Patrik Björk / Domarkommittén

Information om uppdatering av IPF Approved List

20 juni

International Powerlifting Federation (IPF) har meddelat att ett flertal tillverkare av tävlingsutrustning har valt att inte förnya sin licens avseende, och därmed att inte längre vara upptagna på, IPF Approved List (se Bilaga 1). Tillverkarnas licenser förfaller 2022-12-31, men IPF har meddelat dispens för användning av deras utrustning till och med 2023-12-31. Från och med 2024-01-01 kommer dessa tillverkares tävlingsutrustning inte längre vara godkänd för användning på tävling.

Svenska Styrkelyftförbundets (SSF) styrelse har informerat om att föreningar även framöver kan arrangera lokala tävlingar med tävlingsutrustning från sådana tillverkare som nu valt att inte förnya sina licenser för IPF Approved List. För att visa enighet har Exekutive Domarkommittén (ED) och Tävlingskommittén (TK) anslutit sig till denna ståndpunkt.

Härmed meddelar vi gemensamt följande förtydligande avseende vilken tävlingsutrustning som är godkänd från och med 2024-01-01 (dvs. inte personlig utrustning):
  • På nationella och internationella mästerskap (inkl. SM):
    samtlig tävlingsutrustning ska vara upptagen på IPF Approved List. Utrustning som omfattas är bl.a. ställningar, skivstänger och viktskivor. För dessa mästerskapstävlingar meddelas inte undantag.
  • På övriga tävlingar (såsom landsdels- och distriktsmästerskap samt serietävlingar): tävlingsutrustning som inte finns upptagen på IPF Approved List kan användas om denna i övrigt följer gällande tävlingsregler (bl.a. mått, viktangivelser, toleranser) samt uppfyller gällande säkerhetskrav. Vid tävlingsarrangemang och inköp av ny utrustning är det dock vår rekommendation att IPF Approved List i möjligaste mån efterlevs.

    Vänligen notera att detta är en lokal tolkning. Vid eventuella uppdateringar eller nya ställningstaganden kommer SSF:s styrelse, ED och TK att återkomma.

    Levi Bergstedt, Ordförande SSF,     Patrik Björk, Ordförande ED,      Jonas Telégin, Ordförande TK

IPF godkänd utrustning

10 juni (Uppdat. kl 15:00)

TILL FÖLJD AV MÅNGA FRÅGOR KOMMER FÖLJANDE UPPDATERING

SSFs styrelse tolkar för närvarande att nedanstående förändring inte gäller lokala tävlingar. 


Följande företag har beslutat att inte fortsätta att få sin utrustning godkänd av IPF under nästa godkännandeperiod från januari 2023 till december 2026. 

Företagen kommer att avsluta sitt samarbete med IPF i slutet av 2022. IPF har dock beviljat en övergångsperiod till slutet av 2023 för att denna utrustning ska kunna fasas ut.
I början av 2024 kommer utrustning för följande företag inte längre att vara berättigad att användas vid IPF-tävling (EM/VM). 

ER Equipment giltig till 31.12.2023
IVANKO giltig till 31.12.2023
TITEX gäller till 31.12.2023
LEOKO gäller till 31.12.2023
UESAKA gäller till 31.12.2023


Vid frågor, ring Förbundschef Robert Ericsson 010-450 71 71