Domaraktuellt / Regler

                   Information om aktuella tävlingar, utbildningar, regler etc.

Aktuellt

Digitalt ID-kort, nu godkänt vid nationella tävlingar

20 juni

Nu finns det ett digitalt ID-kort i BankID som är godkänt att visa upp vid invägning, istället för den ordinarie legitimationen/körkortet.

Här kan du läsa mer om BankID legitimationen

/Exekutive Domarkommittén

Aktuell domarinformation vecka 5

3 feb


Jag kommer under kommande vecka (v 6) att börja skicka ut domarböcker till de som genomgått fortbildning men även i övrigt uppfyller gällande aktivitetskrav. Några böcker hann gå iväg denna vecka men fortbildningarna fortsätter och det är ett gediget jobb och många som skall ha sin bok. Jag vill ännu en gång passa på och meddela att ni som gått fortbildning och är godkända för år 2023 finns ”öppnade” i databasen och därmed godkända för uppdrag. Dessa uppdrag kan fyllas i boken vid senare tillfälle och signeras av någon domarekollega.

Patrik Björk / Domarkommittén

Aktuell domarinformation 2023

9 jan


År 2023 är det dags för obligatorisk domarfortbildning som gäller alla domare. Domare är i nuläget avstängda men om man uppfyllt gällande aktivitetskrav för sin domarkategori samt genomgått fortbildningen så blir man godkänd för 2023. När domarboken sänts in och uppgift kommit om genomgången fortbildning, kommer boken sändas ut till respektive domare. Många väntar säkert på sin domarbok men svaret har ni ovan. Vi ber er också notera att fortbildningen inte fråntar de krav om aktivitet som också krävs för att få fortsätta som domare.
VIKTIG: Om ej godkända domare tjänstgör vid tävling är denna omgång ej godkänd och kan komma att strykas. Det är därför extra viktigt för arrangörer att kontrollera kallade domare så dessa uppfyller kraven. På förbundets hemsida (databasen) finns information och status på domarna så här kan ni själva kontrollera att allt är i sin ordning.

​​​​​​​/Patrik Björk / Ordförande Domarkommittén

Regelboken, nu uppdaterad för 2023

2 jan


Inbjudan till domarfortbildning 2023

23 dec

Inbjudan i PDF
​​​​​​​

Svenska Styrkelyftförbundet och distrikten bjuder in till domarfortbildning 2023. Detta är en obligatorisk fortbildning som genomförs vart fjärde år vilket innebär att deltagande är en förutsättning för att domarna ska få sin domarlicens förnyad. Fortbildningar är alltid obligatoriska oavsett när man gick domarutbildning och fick sin domarlicens.

Fortbildningen äger rum i alla distrikt och genomförs i januari/februari 2023. Gå in på varje distrikt för att komma till anmälan och få mer information kring respektive tillfälle:

Tidsplan för fortbildningen i distrikten:
Norra Norrlands SF: 11 februari, Luleå
Mellersta Norrlands SF: 28 januari, Sundsvall
Östra Svealands SF:21 januari, Täby och 12 februari, Sundbyberg.
Västra Svealands SF: 21 januari, Karlskoga
Västra Götaland SF: 21 januari, Borås
Sydöstra SF:21 januari, Växjö och 28 januari, Linköping.
Sydsvenska SF: 21 januari, Malmö

Instruktörer vid samtliga fortbildningar är förbundets internationella domare med stöd av förbundsdomare ur Elitdomargruppen.

Det står dig fritt som domare att anmäla dig i det distrikt och till den tid som passar dig bäst. Notera att enstaka tillfällen enbart är tillgängliga för domare utanför aktuellt distrikt i mån av plats. Kontakta då distriktets ansvariga för frågor kring detta.
Svenska Styrkelyftförbundet kommer även genomföra ett eller flera uppsamlingstillfällen för de domare som inte haft möjlighet att delta vid de fortbildningar som erbjuds i distrikten. Tid/plats för dessa annonseras ut först när distriktens fortbildningar är genomförda och vi ser hur stort behovet är.

Innan fortbildning skall samtliga domare läsa genom aktuell regelbok samt gällande tävlingsbestämmelser. När revidering av dessa för 2023 är klara så kommuniceras detta ut via SSF:s hemsida.

Agenda för utbildning (aktuella start- och sluttider hittar ni i länken för respektive distrikt):
 1. Välkommen och presentation av deltagarna
 2. Varför fortbildning och förväntningar till dagen
 3. Genomgång regeländringar 2020-2023
 4. Genomgång övriga tävlingsregler – teori
 5. Praktiska moment
 6. Avslut

  Tider för lunch och övriga pauser under dagen beror när utbildningen startar i respektive distrikt.

  Vi vill även påminna samtliga domare att skicka in domarboken till Patrik Björk snarast. Domarboken sänds åter efter genomgången obligatorisk fortbildning 2023. Lägg en lapp med aktuell hemadress i boken. Skicka boken till: Patrik Björk, Vargstigen 3, 507 70 Gånghester

Välkommen till fortbildning! /SSF:s Exekutive Domargrupp

Information om uppdatering av IPF Approved List

20 juni

International Powerlifting Federation (IPF) har meddelat att ett flertal tillverkare av tävlingsutrustning har valt att inte förnya sin licens avseende, och därmed att inte längre vara upptagna på, IPF Approved List (se Bilaga 1). Tillverkarnas licenser förfaller 2022-12-31, men IPF har meddelat dispens för användning av deras utrustning till och med 2023-12-31. Från och med 2024-01-01 kommer dessa tillverkares tävlingsutrustning inte längre vara godkänd för användning på tävling.

Svenska Styrkelyftförbundets (SSF) styrelse har informerat om att föreningar även framöver kan arrangera lokala tävlingar med tävlingsutrustning från sådana tillverkare som nu valt att inte förnya sina licenser för IPF Approved List. För att visa enighet har Exekutive Domarkommittén (ED) och Tävlingskommittén (TK) anslutit sig till denna ståndpunkt.

Härmed meddelar vi gemensamt följande förtydligande avseende vilken tävlingsutrustning som är godkänd från och med 2024-01-01 (dvs. inte personlig utrustning):
 • På nationella och internationella mästerskap (inkl. SM):
  samtlig tävlingsutrustning ska vara upptagen på IPF Approved List. Utrustning som omfattas är bl.a. ställningar, skivstänger och viktskivor. För dessa mästerskapstävlingar meddelas inte undantag.
 • På övriga tävlingar (såsom landsdels- och distriktsmästerskap samt serietävlingar): tävlingsutrustning som inte finns upptagen på IPF Approved List kan användas om denna i övrigt följer gällande tävlingsregler (bl.a. mått, viktangivelser, toleranser) samt uppfyller gällande säkerhetskrav. Vid tävlingsarrangemang och inköp av ny utrustning är det dock vår rekommendation att IPF Approved List i möjligaste mån efterlevs.

  Vänligen notera att detta är en lokal tolkning. Vid eventuella uppdateringar eller nya ställningstaganden kommer SSF:s styrelse, ED och TK att återkomma.

  Levi Bergstedt, Ordförande SSF,     Patrik Björk, Ordförande ED,      Jonas Telégin, Ordförande TK

IPF godkänd utrustning

10 juni (Uppdat. kl 15:00)

TILL FÖLJD AV MÅNGA FRÅGOR KOMMER FÖLJANDE UPPDATERING

SSFs styrelse tolkar för närvarande att nedanstående förändring inte gäller lokala tävlingar. 


Följande företag har beslutat att inte fortsätta att få sin utrustning godkänd av IPF under nästa godkännandeperiod från januari 2023 till december 2026. 

Företagen kommer att avsluta sitt samarbete med IPF i slutet av 2022. IPF har dock beviljat en övergångsperiod till slutet av 2023 för att denna utrustning ska kunna fasas ut.
I början av 2024 kommer utrustning för följande företag inte längre att vara berättigad att användas vid IPF-tävling (EM/VM). 

ER Equipment giltig till 31.12.2023
IVANKO giltig till 31.12.2023
TITEX gäller till 31.12.2023
LEOKO gäller till 31.12.2023
UESAKA gäller till 31.12.2023


Vid frågor, ring Förbundschef Robert Ericsson 010-450 71 71

     Domarinformation

13 januari

Nu har de domarböcker som kommit mig tillhanda återsänts, så med fungerande postgång bör ni få dem inom några dagar. Jag önskade att alla skulle sända med aktuella adressuppgifter och de flesta har skickat med en lapp eller noterat på kuvertet vilket jag är jättetacksam för. Redan här kunde jag uppdatera ett flertal adresser! För de andra har jag använt den adress som finns i SSFs databas och stämmer inte den så lär boken försvinna! Nytt utskick p.g.a. slarv att meddela flytt o.s.v. sker mot en avgift som föreningen då kommer få via faktura.

VIKTIGT: Alla domare står just nu som avstängda men registrerade böcker kommer bli aktiva inom några dagar. Det är alltså viktigt att inga avstängda domare tjänstgör vid kommande tävlingar och detta får tävlingsansvariga ha kontroll på. En tävling eller omgång där någon avstängd domare tjänstgjort kan komma att strykas helt!

Det finns fortfarande ett stort antal domare som inte sänt in sin bok för omregistrering gällande 2022 och trots dispens för aktivitet under 2020 och 2021 skall boken omregistreras för nytt tävlingsår annars förblir man avstängd och får domarlicensen indragen inför kommande år.
​​​​​​​
Patrik Björk / Ordförande Exekutive Domarkommittén