Trygg styrkelyft

​​​​​​​

Trygg styrkelyft


Trygg styrkelyft är ett material framtaget för föreningar att använda för att skapa och upprätthålla trygga styrkelyftmiljöer, i enlighet med Svenska Styrkelyftförbundets värdegrund och vision. Vårt mål är att göra styrkelyft till en idrott för alla, genom hela livet, och bidra till ett friskare Sverige. De som utövar styrkelyft ska ha roligt, må bra, och utvecklas under hela livet.
Verksamheterna ska vara trygga och anpassade efter individens förutsättningar oavsett bakgrund.

Genomförandet av projektet består av tre steg: nuläge, önskat läge och handlingsplan kopplat till en checklista som Svenska Styrkelyftförbundet tagit fram för att möjliggöra trygga lyftarmiljöer. I genomförandet ska föreningen träffas tillsammans med sitt RF-SISU distrikts idrottskonsulent som kommer hjälpa till att stötta föreningen i projektet och rapportera genom studieplanen Trygg styrkelyft via IdrottOnline. Ta kontakt med ert RF-SISU distrikt för att komma i gång!
Kontaktuppgifter hittar du via knappen "Kontakta ditt RF-SISU distrikt" till höger!

Vid start av projektet får föreningen följande:
  • Folder – Trygg styrkelyft: digitalt material men detta kan beställas via [email protected] i pappersformI foldern finns information om projektet samt checklista för att skapa och upprätthålla trygga styrkelyftmiljöer.
  • Handledningsmaterial: digitalt material = I handledningsmaterialet finns information och vägledning kring hur projektet ska genomföras. 
  • Samtalsduk: digitalt material men detta kan beställas via [email protected] = Samtalsduken ska användas som stöd i processen: nuläge, önskat läge och handlingsplan.
  • Skylt «Här pågår barnidrott»: Vid behov av större format, kontakta [email protected] = Skylten kan användas vid tävling, läger eller under föreningens verksamheter. 

Vill ni komma i gång?

Kontakta er RF-SISU konsulent!

Vid frågor eller funderingar kontakta projektledare:

Eddie Karlsson
[email protected]

Vid frågor eller funderingar kontakta projektledare:
Eddie Karlsson

[email protected]
076-72145 82

20/6 2023: Pressmeddelande: Styrkelyftförbundet och Tyngdlyftningsförbundet i gemensam satsning på trygga lyftarmiljöer

Svenska Styrkelyftförbundet och Svenska Tyngdlyftningsförbundet kommer under 2023 och 2024 att etablera ett samarbete för att tillsammans skapa trygga lyftarmiljöer i föreningar.

De båda idrottsförbunden har sedan tidigare iscensatt samarbete kring idrott för äldre och nu senast Lifting Camp som arrangeras gemensamt i Halmstad i augusti. Den gemensamma satsningen på trygga idrottsmiljöer kommer att riktas mot föreningar som har dubbla sektioner men även föreningar som enbart har styrkelyft eller tyngdlyftning som huvudidrott.
- Vi vill hjälpa tyngdlyftningsföreningarna att utveckla ett tryggt lyftarklimat. Samma sak gäller för styrkelyftförbundet med föreningarna anslutna till dem. Med tanke på att det är flertalet föreningar som bedriver träning i båda idrotterna så ligger ett samarbete nära till hands. Helt enkelt för att vi har samma mål och att vi blir starkare tillsammans när vi kan dela på kunskap och resurser, säger Sebastian Nurmi generalsekreterare för Svenska Tyngdlyftningsförbundet.
Hans motsvarighet på Svenska Styrkelyftförbundet, Robert Ericsson, säger:

- Betydelsen av trygga idrottsmiljöer är viktig och relevant, oberoende vilken idrott som står i fokus. Vad som konkret kommer ut av samarbetet får vi se men klart är att vi vill skapa strukturer och rutiner för hur de är trygga lyftarmiljöerna i föreningarna ska se ut och hur de ska komma till. Detaljerna om innehåll i arbetet med trygga lyftarmiljöer kommer att nå samtliga föreningar via respektive förbunds kommunikationskanaler.

Vid frågor eller funderingar kontakta projektledare:                                          
Eddie Karlsson
076-721 45 82
[email protected]