Skolsamverkan - Alla kan träna styrkelyft!
​​​​​​​

Svenska Styrkelyftförbundet har inom ramen för RF-projektet ”Projektstöd SF skolsamverkan” påbörjat en satsning för att tydliggöra vad svenskt styrkelyft är för att börja sprida idrotten i skolan. Syftet är att introducera styrkelyft för lärare, barn och ungdomar och bidra till rörelsesatsningen i skolan.

Målen är att få fler barn att:
  • Vilja, våga och kunna vara aktiva i skolan och på fritiden
  • Hitta tillbaka till föreningsidrotten
  • Bli föreningsaktiva
För svenskt styrkelyft är målet att fler, genom den här satsningen, ska bli medvetna om vad styrkelyft är och i förlängningen vilja medverka i en förening. Samt att vi ska bidra till att motverka att barn och ungdomar blir stillasittande i linje med de mål som finns i Strategi 2025.

Satsningen är finansierad via projektstöd från Riksidrottsförbundet och är uppdelad i tre delar:
Del 1: Alla kan träna styrkelyft
Första delen består av ett dokument som beskriver vad styrkelyft innebär för barn och ungdomar.
Svenska Styrkelyftförbundet kommer även att skapa och publicera en kortfilm under 2023 som kommer tydliggöra vad styrkelyft är. Kortfilmen kommer visas upp på skolor för att marknadsföra styrkelyft för barn och ungdomar.

Del 2: Koncept för skolverksamhet
Svenska Styrkelyftförbundet har tagit fram ett koncept tillsammans med Nordic Fighter med produkter från Thor Fitness. Konceptet är ”Skolkit för styrkelyft”
Föreningar som är medlemmar i Svenska Styrkelyftförbundet och som har representanter som har gått U11-13 Tränarutbildningen (SSF) kommer få möjligheten att ansöka om ett ”Skolkit för styrkelyft” kostnadsfritt. Krav på återrapport av verksamhet.
Del 3: Spridning
När föreningar som är medlemmar i Svenska Styrkelyftförbundet har ansökt och mottagit ”Skolkit för styrkelyft” så ska föreningar åka ut till skolor och visa upp styrkelyft. Detta kommer ske med hjälp av Svenska Styrkelyftförbundets idrottskonsulenter Lisa och Eddie samt de idrottskonsulenter som arbetar med rörelsesatsning i skolan i det aktuella RF -SISU distriktet. Det krävs samverkan med SSF, RF-SISU och skolor för att styrkelyft ska spridas i skolan.
Vid frågor eller funderingar kontakta idrottskonsulenterna Lisa och Eddie.