Roller i IdrottOnline

​​​​​​​


​​​​​​​Tillsätta roller i föreningen
Det är bara huvudadministratören och klubbadministratören som kan tillsätta medlemmar roller i föreningen. Huvudadministratören kan även tillsätta rollen klubbadministratör. Rollen som huvudadministratör kan endast tillsättas av IdrottOnline Supporten.
 
I medlemsregistret i IdrottOnline kan man tilldela roller och behörigheter vilket ger möjligheten att fördela arbetsuppgifter inom föreningen.
Förutom att visa vilken roll en person har i föreningen så kommer flertalet roller med en funktion inom IdrottOnline. En klubbadministratör har t.ex. tillgång till medlemsregistret för att kunna hantera medlemsadministrationen.
Om du vill begränsa funktioner för en person kan du välja att sätta en behörighet, istället för en roll, som då endast ger tillgång till ett visst område eller funktion inom IdrottOnline t.ex. administrera hemsida.

I den lathund som finns sammanställd kan du läsa vilka roller som ger vilka behörigheter. Nedan är de viktigaste:
 
Huvudadministratör
I varje förening är det minst en person som har rollen huvudadministratör. Huvudadministratören tillsätts av RF och kan se föreningens alla flikar, göra alla redigeringar på hemsidan och tillsätta roller på medlemmar. 
Önskar ni byta, lägga till eller ta bort en huvudadministratör tar ni kontakt med supporten. Se då till att ha personen/personernas personnummer, namn och e-postadress tillhanda. Observera att IdrottOnline-supporten antingen behöver få ta del av ett styrelseprotokoll där ändringarna står med eller att ändringarna styrks av en styrelsemedlem. Detta kan ni bifoga i e-postmeddelandet som ni skickar in. Det kan vara fördelaktigt att två personer i föreningen har rollen huvudadministratör. Informationen skickar ni till [email protected].

Klubbadministratör
Klubbadministratören har tillgång till medlemsregistret, kan lägga in nya medlemmar, tilldela roller och behörigheter samt ändra kontaktuppgifter till föreningen.
Klubbadministratören har inte tillgång till hemsidan och kan alltså inte lägga in nyheter, aktiviteter eller redigera denna. För detta krävs rollen Administratör hemsida.

Administratör hemsida
Kommer åt redigerarläget och kan ändra inställningar på hemsidan, skapa nyhetslistor, aktiviteter och andra funktioner som finns på hemsidan.

Redaktör hemsida
Har tillgång till redigerarläger på hemsidan och kan skapa nyheter och lägga in aktiviteter.

Klubbmedlem
Alla medlemmar som är aktiva i föreningen och har en registrerad mailadress har tillgång till en personlig inlogg med användarnamn och lösenord. Om medlemmen inte tilldelats någon roll skickas inte lösenordet ut automatiskt. Klubbmedlemmar har inte tillgång till medlemsregister eller redigerarläge på hemsidan.

Ordförande
Föreningens ordförande bör självklart ha rollen ordförande. Rollen innebär att den personen kan skicka in LOK-stödsansökan, ansöka om Idrottslyft och kommer åt aktivitetsmodulen.

Kassör
Kan skicka in LOK-stödsansökan, Idrottslyftsansökningar (projektstöd IF) och kommer åt aktivitetsmodulen.

Utbildningsansvarig förening
Kommer åt utbildningsmodulen. I utbildningsmodulen registrerar och administrerar föreningen all utbildningsverksamhet. 
​​​​​​​
Idrottsmedel ansvarig 
Den i föreningen som utsetts till ansvarig för idrottsmedel har tillsammans med ordförande behörighet att skicka in föreningens idrottslyftsansökningar. 

​​​​​​​