Svenska Mästerskap - allmänt, kvalgränser etc.

Grundläggande information för deltagare och arrangörer

Svenska mästerskap SM i Styrkelyft och Bänkpress arrangeras årligen i olika ålderskategorier för klassisk och utrustat.

Bestämmelser för kval till samtliga SM 
 • Kvaltiden för nästkommande års SM börjar dagen efter respektive avslutat SM.
 • Kvaltiden avslutas generellt då anmälningstiden till mästerskapet gått ut. 
 • Godkända kvaltävlingar är: serieomgångar inkl. DM, Landsdelsmästerskap, SM och Internationella tävlingar. (I vissa angivna fall kan styrelsen besluta om ytterligare kvalmöjligheter.) 
 • Lyftaren ska ha registrerat resultat i respektive tävlingsform (klassisk / utrustat). Ett registrerat resultat i klassisk får inte användas som kval till SM  i utrustat eller tvärtom.
 • För SM-kval till Bänkpress SM i de olika kategorierna gäller godkänt totalresultat i Enbart bänkpress alternativt i Styrkelyft. 
 • Lyftare som klarat kvalgräns i en viktklass äger rätt att anmäla sig i, förutom i kvalad klass, en klass högre eller lägre. I det fall får lyftaren "0 kg" i nomineringsresultat och placeras därför i B-gruppen i det fall viktklassen delas.
 • För kvotering till SM gäller att vara bland topp-10 i rankingen fr.o.m. dagen efter föregående SM i samma kategori, to.m. sista anmälningsdag.
 • Klassfast anmälan gäller. Undantag gäller för ungdomar vid U-/JSM. Dessa har möjlighet att gå upp en viktklass från den viktklass som lyftaren är anmäld i. Lyftaren måste dock anmäla sin avsikt i samband med start av invägning för viktklass där lyftaren från början är anmäld.
  För mer info om kval och annat, se Tävlingsbestämmelser och Tävlingsregler som du hittar HÄR
Samtliga kvalgränser för 2025 uppdateras efter respektive SM

Att arrangera SM

Är ni som förening intresserade av att arrangera ett SM?

Föreningen söker arrangemangen, men SSF finns med som samarbetspartner i olika delar.
För intresseansökan att arrangera SM: Läs igenom arrangörsavtalet och använd även gärna Checklistan för att bilda er en uppfattning om de krav SSF ställer på arrangören.
Nästa steg är att fylla i den digitala Arrangörsansökan här intill.

Här följer några huvudpunkter hur det går till:
 • I de fall då flera föreningar sökt samma tävling beslutar Tävlingsutskottet om vem som får arrangemanget. 
 • När beslut om arrangörsskap är klart skickar kansliet ett arrangörsavtal som skrivs under av båda parter.
 • Kansliet gör en inbjudan tillsammans med arrangören med uppgifter om tävlingen, denna läggs sedan upp i databasen där tävlingsanmälan görs och arrangörsföreningen kan följa vilka som anmäler sig. 
 • Efter sista anmälningsdag (ca 4 - 6 veckor före mästerskapet) sammanställer SSFs ansvariga alla anmälningar för gruppindelningar och starttider.
 • Kansliet beställer medaljer (guld, silver, brons) som tillsänds arrangören tillsammans med SM kit där höjningslappar, domarsystem, vågar etc. finns med. Arrangerande förening ansvarar för någon form av minnesplakett till samtliga deltagare.
 • Tävlings- och uppvärmningsutrustning står föreningen för.  
 • I samband med tävlingen står SSF för tävlingssekreterare inkl. digitalt tävlingsprogram.
 • SSF står för domare och tävlingsledare inkl. resa och boende. Arrangören står för dessas förtäring under tävling. 
 • Webbsändningar bekostas av SSF. Mer info om detta står i avtalet. 
 • Arrangören registrerar samtliga resultat i databasen efter tävling.
​​​​​​​Att arangera ett SM kräver en stor insats från föreningen, men kan samtidigt bli ett rejält ekonomiskt tillskott till föreningen. Anmälningsavgifterna fördelas mellan förening och förbund beroende på förutbestämda utgifter såsom klovare etc. Övriga inkomster för föreningen kan exempelvis vara försäljning av förtäring till deltagare och publik. Det står fritt för arrangören att använda inkomsterna som de vill. 
 
För frågor, kontakta kansliet. 

Kontaktuppgifter
POSTADRESS
Svenska Styrkelyftförbundet
Karlsgatan 28
703 41 Örebro

BESÖKSADRESS
Idrottens Hus, Karlsgatan 28
703 41 Örebro

KONTAKT
[email protected]
010-450 71 70 vardagar 8-12 & 13-16