Trygg idrott
​​​​​​​

 Trygg idrott dokument

 Krav på registerutdrag

I och med att Barnkonventionen är lagstadgad i Sverige ska alla föreningar inom RF kräva begränsat registerutdrag för de som inom idrotten har direkt eller regelbunden kontakt med barn eller ungdomar upp till 18 år. Regeln gäller ledare, tränare eller annan personal/funktionär som är minst 15 år. Det åligger föreningen att kontrollera utdraget och vidare dokumentera till Svenska Styrkelyftförbundet att föreningen har utfört kontrollen genom att skicka ett ”OK” till SSFs kansli via mail. Denna kontroll ska ske varje år. Ifall nya ledare tillkommer under året så begärs utdrag löpande.
 
Vi som SF ska ej se utdraget, det förtroendet ges föreningen. Kom ihåg att ni som förening enbart ska se utdraget, ni får inte arkivera det. Ni får endast notera och dokumentera att kontroll är utförd för person i viss roll.

Inom SSF ska följande begära registerutdrag och uppvisa.
 • Samtliga anställda i SSF visar för ordförande i förbundet.
 • Samtliga domare i Elitdomargruppen visar för medlem av Tekniska utskottet.
 • Samtliga coacher/ledare inom landslag för ungdomar till och med 18 år visar innan de får leda/assistera vid läger, tävlingar etc. Utdragen kontrolleras av Förbundschefen alt. hänvisad person.  
 • Samtliga utbildare i SSFs regi visar för Förbundschefen alt. hänvisad person. 
Steg för steg - Hur gör man i föreningen?
 • Föreningen definierar vem/vilka som är tränare/ledare för barn och ungdom och begär in begränsat registerutdrag av dessa.
 • Utse vem/vilka som ska vara ansvariga för att sköta kontrollen i föreningen.
 • Bestäm i förväg hur föreningen avser hantera ledare med eventuell belastning eller som vägrar uppvisa utdrag.
 • När kontroll är gjord så skickar föreningen mail till SSFs kansli med besked om att alla ledare är kontrollerade. Vid begäran ska namnlista visas upp. SSFs kansli noterar att föreningen har gjort sin kontroll. 
Hur gör man som ledare?
Ifall du definieras som ledare i din förening och ska visa upp registerutdrag så gör du följande:
 • 1a) Du går in på polisens hemsida HÄR och begär ut ett begränsat registerutdrag på dig själv. Du kan antingen skriva ut, fylla i, signera, scanna in och skicka till polisen via mail på: [email protected]
 • 1b)  Eller skicka ett färdigt ifyllt formulär via post till polisen
  Polismyndigheten
  Box 757
  981 27 Kiruna
 • 2) Du får registerutdraget hem i postlådan och visar upp detta för den som är ansvarig i din förening.
 • 3) Ansvarig för kontroll noterar att du visat upp ditt utdrag och du tar med detta hem igen.
Notera att ett begränsat registerutdrag visar endast grova brott såsom mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån.
​​​​​​​
 
Kontroll av utdrag är en förebyggande åtgärd som tillsammans med andra insatser kan öka tryggheten i föreningen. Vi uppmanar också föreningar att skapa en handlingsplan för Trygg Idrott. Mer information angående hur man går till väga hittar ni hos RF. Här finns stödmaterial för att hjälpa föreningar i arbetet. De flesta distriktsidrottsförbund erbjuder också stöd för föreningar som önskar detta.