Ledaren / Tränaren
​​​​​​​

Du som idrottsledare och tränare har en avgörande roll i att skapa en idrottsmiljö där de aktiva trivs, känner sig trygga och får möjlighet att utvecklas och växa utifrån sina egna förutsättningar. Genom ditt ledarskap kan du vara avgörande för att idrotten blir en självklar del av livet för dem du leder. Inte bara här och nu utan genom hela livet.
Ett önskvärt ledarskap bör vara idé- och värderingsstyrt. Det ska ta sin utgångspunkt från den idé som är satt för verksamheten och de värderingar som föreningen står för. Idén och värderingarna hjälper dig att bära upp det din förening önskar erbjuda och stå för.

Ledarrekrytering
Har din förening problem med att hitta personer som vill och kan ställa upp som ledare/ tränare? Tyvärr finns det ingen superlösning på problemet som passar alla föreningar. Någonting som dock kan vara bra är att föreningen jobbar fram en handlingsplan.
Handlingsplanen kan innehålla olika strategier för rekrytering av nya ledare/ tränare men också strategier för hur föreningen ska jobbar för att behålla de befintliga. En god idé att börja med är att definiera vad som förväntas av en ledare/tränare i er förening.
Ett annat steg i ledarrekryteringen är att kunna erbjuda, både blivande och befintliga ledare/ tränare möjlighet till utveckling genom utbildning. SISU Idrottsutbildarna har tagit fram en gren- och åldersöverskridande introduktionsutbildning som är webbaserad och gratis. 
SSF rekommenderar alla tränare att titta igenom och ta del av materialet. Utbildningen tar cirka 2-3 timmar och du bestämmer själv när och vart du tittar på materialet. Efter genomförd utbildning kan du sedan beställa hem ett diplom. Utbildningen består av tre moduler Jag & svensk idrott, Jag & ledarskapet och Jag & träningen. 
SSF:s egna idrottspecifika utbildningar är under uppbyggnad och länkas härifrån så snart den är färdig.
SSFs idrottsutbildningar ( under uppbyggnad )