Begrepp, Parabänkpress och styrkelyft för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Begrepp


​​​​​​​Ibland kan det vara svårt att veta vad som är okej att säga och vad innebörden av ett visst ord är. För att reda ut begreppen och undvika oklarheter i vad de avser finns nedan en begreppförklaring över de vanligaste orden kopplat till paraidrotten. Kom ihåg att det ALLTID är en person vi pratar om, därför gäller tumreglen People first, dvs. person med funktionsnedsättning, person med synskada och så vidare. 
 
Funktionsnedsättning
En funktionsnedsättning är en begränsning av en persons fysiska eller psykiska förmåga att fungera som självständig individ och att utöva önskade aktiviteter. Det är vanligt att inom idrotten dela in funktionsnedsättning i rörelsehinder, synskada samt intellektuell funktionsnedsättning. En person med en funktionsnedsättning kan sitta i rullstol, då är den personen rullstolsburen, inte rullstolsbunden. 
 
Funktionshinder
Begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. Konsekvensen är att funktionshinder inte är något som en person har, utan det är miljön som är funktionshindrande.
 
Intellektuell funktionsnedsättning
En intellektuell funktionsnedsättning som uppstår under utvecklingsperioden och är av sådan omfattning att en person behöver särskilt stöd av samhället.
 
Parasport/Paraidrott
Motions- och tävlingsidrott för personer med en fysisk funktionsnedsättning, synskada/-nedsättning, intellektuell funktionsnedsättning och döva.
 
Parabänkpress
Avser tävlingar för lyftare med funktionsnedsättning i nedre del av kroppen. 
 
Styrkelyft för personer med intellektuell funktionsnedsättning 
Även kallad styrkelyft för Special Olympics i många sammanhang. Man tävlar i knäböj, bänkpress och marklyft. Det skulle kunna kallas för "breddens bredd". Här ligger fokus på social samvaro, inte tävling och resultat då det kan skapa en negativ stress hos många personer. 
MEN vi skall också här skapa möjligheter för de individ som önskar utvecklas och bli så bra som möjligt utifrån sina egna förutsättningar och ambitioner.

​​​​​​​ 
Inom paraidrott finns både bredd/motionärer, elitidottare och vinnarskallar - på samma vis som inom idrott för funktionsfriska.


Svenska Styrkelyftförbundets Parakutskott verkar för att främja lyftare med fysisk och intellektuell funktionsnedsättning. Målsättningen är att tävlingsverksamheten ska växa och bli en större del av Svenska Styrkelyftförbundets alla verksamhetsområden.

Kommitténs verksamhet 
  • Arrangera träningsläger. 
  • Hålla utbildningar.  
  • Öka medvetandet om vad som ”krävs” för att tävla i Parabänkpress och styrkelyft för personer med intellektuell funktionsnedsättning (Special Olympics).  
  • Delta på event och mässor där idrotterna har möjlighet att synas. 
  • Erbjuda stöd/hjälp till föreningar som önskar utbilda ledare, ansöka om medel för att köpa in utrustning, anpassa sin verksamhet etc. 
  • Samarbeta nationellt och internationellt med de olika specialidrottsförbund för paraidrott.  
  • Öppna för och verka för tävlingsverksamhet för Parabänkpress och styrkelyft för personer med intellektuell funktionsnedsättning (Special Olympics).  
Önskar du testa på parabänkpress eller styrkelyft, eller vill ni som förening starta upp verksamhet? 

Kontakta oss i utskottet.