Projektstöd IF 2024-25

​​​​​​​Här finns information om att söka idrottsmedel

Hur söker vi medel?


Vem som helst i föreningen som har ett inlogg kopplat till IdrottOnline kan skapa en ansökan men det är bara föreningens ordförande, kassör eller den person som tillsatts rollen "Idrottsmedel firmatecknare" som kan skicka in ansökan.

 För att kunna logga in och skapa en ansökan måste du:
1. Öppna upp föreningens hemsida kopplat till IdrottOnline.
2. På sidan, uppe i högra hörnet, finns ett hänglås. Klicka på det.
3. Du dirigeras nu om till en inloggningssida där du fyller i ditt användarnamn och lösenord.
4. Klicka därefter på fliken Idrottsmedel i den övre, blå menyraden.
5. Här skapar du nu en ansökan, väljer aktuellt projektmedel och fyller i nödvändig information i formuläret.

IdrottOnline-supporten har tagit fram en steg-för-steg manual på hur ansökan går till. Den hittar du HÄR.
Vid problem med inloggning kontaktar man IdottOnline Servicecenter.
Vid frågor eller hjälp kring ansökan kontaktar man [email protected]

Aktuella projektstöd


​​​​​​​Riksidrottsförbundet har den 29 september 2023 fastställt riktlinjerna avseende Projektstöd IF Barn- och ungdomsidrott. Riktlinjerna gäller fr.o.m. den 1 november 2023 och bygger på det regelverk som Riksidrottsstyrelsen fattat beslut om 25 maj 2023.
Syftet med stödet är att ge IF förutsättningar att utveckla sin verksamhet för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning i enlighet med Strategi 2025. RF:s riktlinjer för barn- och ungdomsidrott1 ska vara vägledande för SF:s och RF-SISU distriktens strategiska överväganden för stödets användning. Målet med stödet är att fler barn och ungdomar ges möjlighet och väljer att börja respektive fortsätta att idrotta i förening.

Medlemsföreningar anknutna till Svenska Styrkelyftförbundet har under 2024-2025 möjlighet att erhålla projektstöd inom följande områden:
 
1.      Parasport
Inkluderande idrott för alla
Vi önskar öka tillgänglighet och möjlighet för barn och ungdomar med fysisk och intellektuell funktionsnedsättning att träna i våra lokaler samt ge de möjlighet att tävla. För att få till detta behövs anpassad utrustning i flera tillfällen, men också ökad kompetens bland föreningar och tränare/ledare. Rekrytering och kompetenshöjning kan ske genom uppsökande arbete, information, utbildning av ledare/tränare och tillfällen att träna/tävla tillsammans.
Kontakta idrottsutvecklare Anett Langva innan ansökan
[email protected] 010-450 71 73
 

2.      Organisationsutveckling
Under detta stöd finns flera olika möjligheter för föreningar att söka medel för att utveckla sin förening
Organisationsutveckling är brett så nedan följer några exempel på vad som är sökbart under stödet.
Kom gärna in med egna kreativa ansökningar för att utveckla er förening.

Exempel 1. Att genomföra olika slags evenemang för att öka rekryteringen av underrepresenterade grupper i er förening.

Exempel 2. Föreningen kan göra en satsning för att starta en ungdomsverksamhet.

Exempel 3.  Att genomföra öppet hus och eller andra event för att bjuda in barn och ungdomar till er förening

Exempel 4.  stöd för föreningens arbete kring trygg lyftning.


3)      U11-13 utrustningspaket
För att våra yngsta medlemmar ska ha möjlighet att träna och tävla säkert behövs både rätt åldersanpassad träning och utrustning. Anpassad utrustning och kompetens inom åldersanpassad träning ökar möjligheten för att få med så många som möjligt. Fokus för våra U11-13 lyftare ska ligga på rätt teknik och säker träning.
För att tillgodose behov för anpassad utrustning kan föreningar ansöka om medel för att köpa in Eleikos utrustningspaket för U11-13. Detta stöd beviljas enbart en (1) gång per förening.

Paketet innehåller:
Stång 10 kg
Teknikvikter 2st x 5 kg och 2st x 2,5 kg
Klovar av plast 2 st

Alla föreningar som ansöker om detta projektstöd anmodas att även utbilda barn- och ungdomstränare i föreningen.
 
4)      Utrustad lyftning 14-25 år
Kompetens och möjlighet för utrustad lyftning har av olika anledningar minskat de senare år ute i våra föreningar. Vid ökad tillgänglighet av utrustning i form av dräkt och lindor samt flera utbildade ledare med kompetens inom utrustad lyftning ökar även möjlighet för att flera testar på denna träning och tävlingsform. Därmed ökar chansen för att flera medlemmar hittar en träning-/tävlingsform som är rätt för sig.
 
5)      Utbildning SSF
Stöd beviljas här för idrottsspecifika utbildningar, och utbildningar inom ramen för SSF:s egen utbildningsstruktur.
Läs mer om utbildningar på https://www.styrkelyft.se/utbildning/iup
​​​​​​​

Viktig information vid ansökan


Förening som ansöker ska inom en månad efter projektets slutdatum inkomma med en återrapport av genomfört projekt.
Föreningar som inte har redovisat erhållet stöd inom en månad efter projektets slutdatum får ej beviljas nya medel.
Föreningar som inte har redovisat erhållet stöd inom två månader efter projektets slutdatum ska återbetala erhållet stöd.

Avgränsningar
Medel användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av barn- och ungdomsverksamheten i föreningarna. Det är inte ett stöd till ordinarie eller löpande verksamhet.
Följande avgränsningar gäller för projektstödet:
• Läger. Läger är att betrakta som ordinarie verksamhet. Projektmedel får således inte beviljas för att bekosta läger.
• Material. Projektmedel får inte beviljas till inköp av material för ordinarie verksamhet.
• Individuella kostnader. Projektmedel får inte användas för att täcka kostnader för enskilda individer så som exempelvis licens-, medlems- eller träningsavgifter.

Kriterier för att få beviljat stöd.
  1. Ansökan måste skickas in och beviljas innan start av projekt/utbildning. Det går ej att få stöd i efterhand
  2. Det ska finnas ett start och slutdatum för projektet.
  3. Målgruppen ska passa inom ramarna för medel.
  4. Det ska finnas en beskrivning och tidsplan i ansökan
  5. Projektets budget ska redovisas i ansökan.
Gemensamma projekt.
Föreningar kan samarbeta/ och genomföra projekt tillsammans med en annan förening, men varje förening måste lämna in en egen ansökan var för sig och utbetalning sker till alla föreningar inte en “huvudförening”

Återbetalning av medel
SF och RF-SISU distrikt ansvarar för att helt eller delvis kräva tillbaka utbetalt stöd.
Felaktigt använda eller outnyttjade medel ska betalas tillbaka av föreningen till RF på bg 411-4088. Vid inbetalning ska Ärende ID anges.

Projektstöd genom RF-SISU:
Via RF-SISU finns möjlighet för att ansöka om olika stöd i olika distritkt. Kontakta er RF-sisu idrottskonsulent i ert distrikt för vägledning.
  • HÄR finns alla RF-SISU distrikt.