Antidoping
​​​​​​​

Svensk idrott arbetar ständigt för idrott på lika villkor. Fr.o.m. 2021 är antidopingorganisationen Antidoping Sverige ett fristående organ med större möjligheter att arbeta mot doping, fusk och misstagsdoping. Inför, minst, serietävling ska arrangören så snart som möjlgit meddela Antidoping Sverige om tävlingsplats, tider etc. se särskild blankett

Svenska Styrkelyftförbundets Antidopingkommitté består av en representant från varje SDF som länk till föreningen. Kontakta gärna den ansvarige i ditt distrikt för frågor om exempelvis "vaccinering", föreningsinformation eller vad ni kan göra för föreningen i förebyggande syfte. 

På Antidoping Sverige finns information om bl.a:
Sveriges Antidopingarbete och poliys
Lista för tillåtna / icke tillåtna läkemedel
Kosttillskott
Dispensregler 
Hög/låg utövarkategori 
Vaccinera klubben
Ren vinnare
Vistelserapportering
Bestraffningsärenden
Lämna tips
Ställa frågor etc.
​​​​​​​
Prenumerera på Antidopingnytt

Länkar om krav från WADA
RESOURCES LIST 19
RESOURCES LIST (44)

Kontaktuppgifter


POSTADRESS

Svenska Styrkelyftförbundet
Karlsgatan 28
703 41 Örebro

BESÖKSADRESS

Idrottens Hus, Karlsgatan 28
703 41 Örebro

KONTAKT

kansli@styrkelyft.se 
010-450 71 70   Vardagar 8-12 & 12-16
FÖRENINGENS ÅTAGANDEN / INSÄNDA DOKUMENT
Vaccinera klubben görs digitalt via länk ovan, se till att även få ut en Handlingsplan därifrån som ni sedan mailar till kansliet. Det går också bra att göra en egen Handlingsplan. 

För 2021 gäller Antidopingavtal som skrivs under och sänds till kansliet (gärna via mail) för returnerande efter signering. 

I det fall förening tävlar utan att detta gjorts kan samtliga resultat för föreningens lyftare raderas.  
Tävlingsbestämmelserna 2:3 Bindande avtal
SSF:s styrelse kan besluta att förening som inte undertecknat bindande avtal såsom Antidopingavtal, Vaccinera klubben eller liknande, inte får ha deltagare i tävling (inkl serie) så länge sådana avtal inte är undertecknade och insända till kansliet. Finns resultat registrerade under innevarande tävlingssäsong som tillkommit då avtal ej funnits kommer dessa resultat att strykas.