Nyheter

​​​​​​​

Inbjudan Domarutbildning Hofors 4-5 september


​​​​​​​Sista anmälningsdatum 13 Augusti


SE INBJUDAN HÄR
​​​​​​​

Preliminäranmälan VM i styrkelyft klassisk Halmstad 23/9-3/10 

23 Juli


DAMER

HERRAR

​​​​
kansli@styrkelyft.se


Checklista för mindre tävlingar

9 Juli


Nu finns även en checklista för mindre tävlingar som kan vara till hjälp, särskilt för föreningar som ska arrangera en tävling för första gången.


​​​​​​​

Checklistor och blanketter hittar ni under fliken Dokument HÄR.

Ny Tävlingskalender

6 Juli

​​​​​​​

SSF har nu tagit fram en ny tävlingskalender för hösten. Med anledning av den begränsade tid som återstår såväl planerings- som kalendermässigt, så ryms endast två ”seriefönster”. Då detta presenterar ett begränsat resultatsunderlag för eventuella seriesystemsförändringar samt eventuella lag-SM, så kommer inga seriened- eller uppflytningar att ske, samt inget Lag-SM arrangeras. Seriefönstrena kommer däremot utgöra underlag för kval för framtida tävlingar. För att underlätta för föreningar och distrikt att hitta lämpliga datum för tävlingar så förlängs även första seriefönstret till fyra helger, och det andra till tre helger. DM och landsdelsmäterskap kan läggas in fritt under seriefönstrena.
 
SSF väljer att prioritera ungdoms och junior SM i klassisk styrkelyft och bänkpress som nationell mästerskapstävling under hösten. Anledningen till detta är bland annat att dom ålderskategorierna bedöms drabbas hårdare än andra då tävlande är som mest konkurrenskraftiga, samt tillhör respektive kategori, under kortast tid.
 
Dörren stängs däremot inte för andra kategorier. Resurserna från förbundshåll är inte oändliga, och mästerskapstävlingar, inte minst EM i Västerås tar mycket av dessa i anspråk, vilket är en anledning till prioriteringar. Om det däremot finns intresserade arrangörer som är villiga att ta på sig en större organisatorisk och arrangörsmässig roll än i ordinarie föreliggande fall, så finns det möjligheter för att försöka passa in dessa i kalendern. Intresserade arrangörer för såväl U/J SM som andra potentiella kategorier efterfrågas hjärtligt.
 
Beträffande anmälnings- och kvaltider så kommer vissa lättnader att medges gällande ordinarie av tävlingsbestämmelserna stipulerade regler. Närmare detaljer kring reglernas utformning kommer meddelas senare.
 
Likt tidigare så är kalendern givetvis beroende på att förutsättningar för dess verkställande finns med avseende på restriktioner, och ändringar kan komma med kort varsel, även om sådana givetvis undviks i största möjliga mån.

Uppdaterad IPF Approved list 

5 juli
​​​​​​​

Följande loggor som tidigare funnits på IPF Approved list är inte längre godkända.
MAXREP
German Powerlifting Distr.
Kappi
Progressive Rehab
RTS
Athletic Alliance Sport
Barbell Medicine
Quest Nutrition
LVD Fitness
LFT Performance Nutrition and Apparel, Inc.
CardiraMD
TOR Equipment
Dedicated Sports
Prevail Lifestyle
IntelligentStrength​​​​​​​
​​​​​​​

Nu kan du köpa EM 2021-produkter i vår webbshop

2 juli
​​​​​​​

SSF arrangerar EM i Styrkelyft klassisk i Västerås nya Mälardalen Energi Arena 3-12 december. Beställ gärna redan nu en snygg EM-keps eller t-shirt i bomull eller funktionsmaterial.


Svenskt deltagande på internationella mästerskap hösten 2021

1 juli


Styrelsen i SSF beslutade att följa elitkommitténs och exekutiva domarkommitténs förslag i ärendet, vilket innebär att det nu är beslutat att SSF kommer att ha svensk representation på de internationella tävlingar under hösten 2021 som arrangeras inom Norden. Med svensk representation menas att vi kommer att skicka både svenska lyftare, svenska coacher och svenska domare till nedan nämnda tävlingar. Rent konkret så är det fyra tävlingar det i första hand gäller.
 
1. VM i KSL i Halmstad 23/9-3/10
2. Nordiska mästerskapen för U/J i SL/BP både med och utan utrustning i Finland 6-7/11 (OBS! Denna tävling är inte helt spikad ännu)
3. VM i SL i Stavanger, Norge 8-13/11.
4. EM i KSL i Västerås 3-12/12
 
Utöver ovanstående mästerskap så finns det möjlighet att göra undantag för enskilda lyftare för tävlingar i Europa, tex Arnolds. Men vid såna fall kommer SSF inte att ansvara för några kostnader, tex resor, boende, anmälningsavgift m.m.
 
När det gäller uttagning av svenska lyftare så är det just nu bara uttagning till den första tävlingen, VM i KSL i Halmstad, som pågår. För tävlingar efter den kommer uttagningar att göras senare. Den främsta anledningen till detta är att vi hoppas att det ska kunna gå att dra igång vanliga ”serietävlingar” eller ”rankingtävlingar” redan i september och vi kan då använda oss även av resultat gjorda där för en eventuell uttagning till tex Nordiska mästerskapen.
 
Uttagning till VM i KSL i Halmstad
För veteranerna så finns det redan tydlig info från landslagsansvarig där så läs vad som står där.
När det gäller uttagning för ungdomar, juniorer och seniorer så har vi valt att enbart basera uttagningen till denna tävling på resultat gjorda på tävling som har SM-status eller högre (dvs alla internationella tävlingar) efter 2019-01-01. Det är i praktiken samma princip som vi alltid har haft vid landslagsuttagningar. Ingen har någonsin blivit uttagen till landslaget baserat på träningsresultat eller träningsvideos och vi kommer inte att frångå den principen. Men som jag skrev tidigare så kan det bli så att vi tar hänsyn till eventuella resultat som görs på rankingtävling i september för senare mästerskap i höst. Man måste också ha klart för sig att när det gäller internationella mästerskap så krävs det alltid att man anmäler laget 60 dagar innan tävling, Nordiska mästerskapen kan dock göra undantag från denna regel ibland.
 
Uttagna till VM i Halmstad kommer att kontaktas inom kort, det är dock ganska många personer det gäller så det kommer av förklarliga skäl ta lite tid innan alla blivit kontaktade.
 
Vid eventuella frågor eller funderingar kring ovanstående, kontakta undertecknad.
För frågor direkt relaterade till landslaget i KSL (U/J/S)  kontakta karro_arvidson@hotmail.com
 
Mvh Marcus Hirvonen, elitsamordnare marcus.hirvonen@styrkelyft.se

Landslagsinformation 2022

21 juni


Har man som lyftare ambition att delta vid internationella mästerskap kommer SSF se SM veckan som den främsta uttagningen för seniorer i Styrkelyft och Bänkpress klassisk.
SM veckan 2022 går i Piteå i slutet av mars. 
 ​
För övriga landslag gäller också SM som den viktigaste uttagningstävlingen.
SM är Sveriges största nationella tävling och för förbundet är det av stor vikt att denna tävling prioriteras, det är också vad publik och media förväntar sig. 
//Svenska Styrkelyftförbundet

För landslagsfrågor, vänligen kontakta respektive coach eller marcus.hirvonen@styrkelyft.se

IPF och ELEIKO arrangerar VM i Styrkelyft klassisk i Sverige 2021

15 juni
​​​​​​​

På grund av det oroliga politiska läget i Belarus har det Internationella Styrkelyftförbundet (IPF) valt att flytta tävlingen. Även VM för veteraner i Sydafrika flyttas på grund av Covid-19 läget. Istället blir det IPF som tillsammans med Eleiko arrangerar VM för senior, junior, ungdom och veteraner 23 september –
3 oktober 2021
(kan justeras). Gällande VM i Styrkelyft utrustat för veteraner meddelar IPF att även det arrangemanget flyttas från Sydafrika, ny plats och datum meddelas så snart de vet.
 
IPF skriver följande: ELEIKO och IPF kommer att dela ansvaret för ledningen av IPF Classic Powerlifting World Championships 2021. ELEIKO ansvarar för lokalisering och transport, och IPF tar hand om administreringen av evenemanget. Arbetet med hotellbokningarna kommer att delas av både ELEIKO och IPF.

Svenska Styrkelyftförbundet (SSF) är alltså inte med som arrangör av detta VM. SSF har heller inte varit med i planeringen av flytten från Belarus och Sydafrika till Sverige. Vi hoppas att läget i Sverige förbättras än mer och att arrangemanget blir bra för alla inblandade. Inför det andra stora eventet i Sverige pågår däremot arbetet för fullt från SSFs håll och vi hoppas att även EM i Västerås kan fullföljas enligt planerna och bli ett fint arrangemang med bra deltagarantal och publik. 

Gällande VM har inte SSF i dagsläget mer information än det IPF gått ut med, men ett VM i Sverige förbättrar förutstättningarna för våra landslag att kunna delta och vi kommer informera vidare på hemsidan om hur uttagningar etc. kommer att ske så snart vi bestämt.
Nästa styrelsemöte med personal är kvällen 29 juni då en ny omprövning av läget för både nationella och internationella tävlingar kommer att tas. En översyn av kalendern pågår och beslut kommer att följa rådande läge och restriktioner.

Information från IPF om VM

/Svenska Styrkelyftförbundet styrelse
För generella frågor, vänligen kontakta kansli@styrkelyft.se

SSF öppnar upp tävlingsverksamhet i begränsad omfattning

28 MAJ 2021 


Från 1 juni ges nu möjlighet till tävlande i begränsad omfattning inomhus för alla ålderskategorier.
Tävlingskommittén kan därmed ge sanktion för tävling. Dock måste tilldelad sanktion ske utifrån att man kan leva upp till SFHM:s direktiv gällande exempelvis max antal deltagare utifrån lokalens area. Det krävs fortfarande att varje deltagare kan disponera 10 kvm vilket i sig är en väsentligt begränsande faktor för hur många man kan vara i en lokal samtidigt. Därtill finns ett antal ytterligare parametrar att efterleva såsom att undvika trängsel, hygienfaktorer m.m.
 • Distansering gäller i alla förekommande delar av tävlingens genomförande såsom omklädning, invägning, uppvärmning etc. Markeringar på golv, skyltar etc. är att föredra. Ingen trängsel får förekomma, tänk på det vid invägning.
  För passning/klovning vid lyft och avlyft får det ske som vanligt med kroppsberöring så att lyften kan utföras på ett säkert sätt.
 • Varje deltagare har eget ansvar att se till så att man är fullt frisk utan något symptom för Covid-19.
 • Arrangören har ansvar att tillse så samtliga deltagare såsom lyftare, domare övriga funktionärer kan känna sig trygga och vara där utan risk att smittas. Viktigt att deltagarna får kännedom om föreskrifterna redan i förväg vid t.ex. inbjudan om vad som gäller inför tävlingen.
  Arrangemanget ska i övrigt arrangeras som vanligt med rätt antal funktionärer etc.
 
Föreningar får alltså själva bedöma och ansvara om de kan göra det smittsäkert och utifrån sin regions ev. lokala restriktioner och rekommendationer. 
Sanktionsansökan skall vara Tävlingskommittén tillhanda SENAST 10 dagar (normalt sett 30 dagar enl. tävlingsbestämmelser) före tänkt tävlingsdatum och beskriva tid, plats, datum och om möjligt deltagare lista. Ett mejl ska också skickas till rapport@antidoping.se med tävlingsuppgifter.
Observera att tävlingen INTE är kval/ranking grundande. Dock skall tävlingsprotokoll skickas in till kansliet.
Frågor runt sanktionsansökan för tävling besvaras av tävlingskommittén via mejl eller tele.
Som tidigare nämnts pågår ett arbete av tävlingskalender för övriga nationella tävlingar. Förhoppningen är att en färdig kalender kan presenteras under juni månad. Frågor runt detta besvaras av styrelsen alternativt kansliet via mejl eller tele.
 ​​​​​​​Tävlingskommittén​ hittar du här
/SSF
 
För övrig info allmänt runt tävlingsverksamhet se Riksidrottsförbundet

 https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/matchochtavlingimindreomfattningtillatsforallaaldrar

Har du blivit kontaktad av en okänd obehaglig person?

14 APR 2021 
​​​​​​​

Det har kommit till vår kännedom att det fortfarande finns framförallt tjejer som kontaktas av en man. Vilket påstått namn en person än har som gör närmanden, fysiska eller digitala, som upplevs obehagliga, hotfulla eller innehar sexuell karaktär är vår rekommendation att man polisanmäler det. Det är som ovan nämnt särskilt en man som varit aktiv via SMS, telefon men också via nätet mot lyftartjejer under flera år.

Nättroll är ett känt begrepp och det är tyvärr alltför enkelt att skapa fakekonton på ex. Facebook och Instagram. Många sådana har som sysselsättning att provocera i olika forum, men också än värre de som söker kontakt mer personligt. Ofta är det ganska lätt att se om det är fakekonton då de inte brukar funnits med så länge och ibland finns ingen riktig profilbild. Misstänker man det kan man alltid enkelt anmäla personen till Instagram eller Facebook genom att gå till personens konto och leta rätt på "Anmäl profil/användare" ...osv. Det brukar finnas i knappen med de tre punkterna. Det kan vara bra också att blockera personer som verkar ha en udda agenda. Personen kommer kanske tillbaks i annat namn (tjej- eller killnamn) så var försiktiga med vem ni för dialog med. 
Får man SMS elelr telefonsamtal har personen gått alldeles för långt och då bör man polisanmäla.

Vi har varit i kontakt med RFs Idrottsombudsman och visselblåsartjänst och de rekommenderar följande: Det finns god anledning att polisanmäla sådant agerande om man känner sig rädd eller hotad eller tycker att kontakten är obehaglig, även om det inte är direkt hotande.  Ingen ska behöva känna sig utsatt på grund av sin idrott och ingen har rätt att skrämma eller ofreda dig.  
Råden är:
 • Be personen på ett övertydligt sätt sluta kontakta dig.
 • Blockera personen ifall det är möjligt.
 • Anmäl kontot på sociala medier.
 • Varna andra.
 • Känner du obehag eller oro: Gör en polisanmälan!
I de fall du känner dig osäker hur du ska agera eller om du varit utsatt för brott, ring Polisen på 114 14 för vägledning om hur du ska agera.
Se Polisens sida om olaga hot här
Se Polisens sida om förföljelse / stalking här

Viktigt är att du inte ska känna dig ensam ifall något sådant sker utan att du kan alltid berätta för någon ex, polisen.
Har ni utsatts för detta och behöver fråga oss inom förbundet något eller vill nämna att det skett kontakta kansliet kansli@styrkelyft.se 010-450 71 70  Alternativt kontakta någon av de andra anställda.