Verksamhetsstöd IF BoU

​​​​​​​Här finns information om att söka idrottsmedel
  
Verksamhetsstödet för barn- och ungdomsverksamhet i idrottsförening kan sökas t.o.m. 31 oktober 2024

Syftet med stödet är att ge förutsättningar att bedriva och utveckla verksamhet så att barn och ungdomar upp till 18 år vill och kan idrotta i förening under hela livet. Stödet får användas för både ordinarie- och utvecklande verksamhet. Projektet ska stämma överens med idrottsrörelsens grunder där huvudfokuset är på barn och ungdom. Här följer några exempel på vilka slags projekt stödet  gäller för: 
  • Lägerverksamhet. 
  • Ledarledd barn- och ungdomsträning.
  • Arrangera "prova på" tävlingar.
  • Samarbete med skola.
  • Deltagande vid ex. Idrottens dag eller liknande. 
  • Tryckmaterial, gemensam träningsutrustning för förening som krävs särskilt för detta.
Inkom gärna med egna kreativa idéer för att utveckla er förenings barn- och ungdomsverksamhet.

I samtliga projekt ska huvudfokuset vara på personer t.o.m. 18 år. Det utesluter dock inte att individer äldre än så finns med i projektet, ex vid läger o.s.v. 

Hur söker vi medel?


Någon av föreningens styrelseledamöter kan skapa en ansökan.
Ifall SDF vill driva ett projekt måste ändå en förening stå bakom ansökan.

​​​​​​​För att kunna skapa en ansökan måste du:
1. Läs igenom Regler Verksamhetsstöd
2. Fyll i alla uppgifter som krävs i Ansökningsformuläret, klicka på Skicka
3. Följ reglerna kring återrapportering alt. delrapportering

Hur får vi medlen?


När ansökan är insänd får ni en återkoppling av SSF inom några dagar för godkännande eller önskemål om kompletteringar.

Vid godkänd ansökan betalas pengar ut till föreningens konto.    
​​​​