LOK-stöd​​​​​​​

​​​​​​​

Vad är LOK-stöd?
Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och är ett bidrag som alla föreningar anslutna kan söka för sina deltagare mellan 7-25 som deltar i föreningens aktiviteter.
Det statliga LOK-stödet är inte samma sak som det bidrag du kan få för liknande verksamhet från din kommun. Ofta har de kommunala bidragen inte samma regler som det statliga LOK-stödet, bland annat kan ålder och ansökningstid skilja sig åt.
Vill du veta mer om din kommuns bidragsregler kontaktar du ditt distriktsidrottsförbund (DF) eller din kommuns fritidsförvaltning. Är du osäker på vilket RF-SISUdistrikt föreningen tillhör kan du maila vår Idrottsutvecklare för att få reda på detta.
 
LOK-stödet från och med 1 januari 2021:
• Ledarstöd 21 kr
• Extra ledarstöd 5 kr
• Deltagarstöd 7 kr
 
Det viktiga är att att komma ihåg att för att en träning ska vara LOK-stödsberättigat måste det vara minst en timme långt med en gemensam samling och avslut. Varje pass måste bestå av minst en ledare och 3-30 aktiva. Ledaren måste vara minst 13 år och medlem i föreningen och de aktiva måste vara inom åldersspannet 7-25 år (för personer med funktionsnedsättning finns ingen över åldersgräns).
 
Varför ska föreningen söka LOK-stöd?
Till skillnad mot andra bidrag, som ofta kommer med ett förbehåll, är föreningen fri att använda pengarna från LOK-stödet till vad de vill. Exempel skulle kunna vara att köpa in ny utrustning, arrangera läger för lyftare, betala anmälnings- och licensavgifter.
Det finns fler vinster med LOK-stödet även på längre sikt. När RF ska fördela sina pengar mellan alla specialidrottsförbund använder de sig av en beräkningsmall. I den beräkningsmallen ingår bland annat LOK-stöd som en parameter. Om fler föreningar söker LOK-stöd kommer det i sin tur betyda att SSF, på sikt, får ett höjt statsbidrag vilket gör att förbundet kan fortsätta att växa och utvecklas.
 
Hur söker föreningen LOK-stöd?
På RF:s hemsida återfinns alla information kring vilka regler som gäller och hur ni som förening går tillväga för att söka LOK-stöd.
LOK-stödsansökan görs två gånger per år, aktiviteter bedrivna under våren (1 januari – 30 juni) ska redovisas senas den 25 augusti och aktiviteter bedriva på hösten (1 juli - 31 december) ska redovisas senast den 25 februari. LOK-stödet administreras och skickas in via föreningens IdrottOnline-sida och numera finns även en app man kan ladda ner för att göra registreringen snabbt och smidigt på plats.

​​​​​​​