Vad vill föreningen?​​​​​​​

​​​​​​​
Föreningarna är navet i Svensk Styrkelyft! För att en förening ska finnas till krävs det engagerade medlemmar som vill vara med och driva verksamheten.
Ibland är det lättare sagt än gjort. En framgångsrik förening, inte bara på flaket, är en förening som aktivt jobbar med jämställdhet och inkludering. 

Att utveckla föreningen kan göras på väldigt många sätt. Ett är att fundera över föreningen, dess verksamhet och varför föreningen finns. Är föreningen en motionärsförening vars huvudsakliga syfte är att hålla medlemmarna på orten friska genom styrkelyft, eller är föreningens målsättning att fostra elitlyftare. Kanske behöver det inte finnas en motsättning..? 
​​​​​​​
Med jämna mellanrum är det bra att se över föreningens värdegrund, verksamhetsidé och vision, kanske behöver de omarbetas för att bättre passa dagens verksamhet? Ett verktyg att använda sig av är målstegen (se bild nedan). Målstegen hjälper förenignen att tydliggöra vad den ska göra. Titta gärna på frågorna nedan och använd arbetsunderlaget för att beskriva just er förening.
1. En verksamhetsidé beskriver vad organisationen ska gör, för vem och varför. Det är en beskrivning av vad föreningen ska verka för, vad som ska uppnås eller vilket uppdrag föreningen har.
2. En värdegrund beskriver föreningens grundläggande sätt att vara, beteenden som ska genomsyra verksamheten.
3. En vision är en drömbild av framtiden. Vart föreningen vill nå eller vad den vill bli.
4. Verksamhetsområden är en beskrivning av vilka aktiviteter som förverkligar verksamhetsidén.  
5. Målen beskriver det resultat, tillstånd eller position som föreningen vill uppnå inom respektive verksamhetsområde. Målen kan med fördel delas upp i delmål.
6. Strategin beskriver hur föreningen ska jobba för att nå respektive mål. Vilka åtgärder, handlingar eller aktiviteter som leder till måluppfyllelse.
7. Handlingsplanen beskriver när handlingen ska göras, vem eller vilka som ska göra den, var också kanske också hur det ska göras. 

På inkluderandeidrott.se finns också många bra tips och idéer på hur ni kan jobba med föreningsutveckling. Där finns det korta informationsfilmer med tillhörande samtalsfrågor som föreningen kan utgå från som ett stöd i arbete.  


Tycker ni att det är svårt att veta vart ni ska börja? Kontakta er lokala SISU-konsulent eller Idrottsutvecklaren ​​​​​​​så hjälper de er att komma igång.