Välkommen till Svenska Styrkelyftförbundet
​​​​​​​

Svenska Styrkelyftförbundet består av åtta lokala distrikt och cirka150 föreningar och är ett specialförbund inom Riksidrottsförbundet. Svenska Styrkelyftförbundet bildades 1996 och förutom att administrera idrotten också arbetar för att utveckla och skapa intresse för styrkelyft. Vi ansvarar också för uttagning till landslag och internationella tävlingar. Idag finns det cirka 2 000 licensierade utövare och 35 000 medlemmar i föreningar från Ystad till Kiruna. Styrkelyft är en växande idrott som erbjuder en spännande sport där smidighet, bålstyrka, explosivitet och grundstyrka står i centrum. Det är också en sport som erbjuder mentala utmaningar och möjlighet att få mäta sig mot sin egen styrka och utveckling. Styrkelyft passar väl som träningsform för att skapa en god hälsa och stark kropp, precis som tävlingsgren på elitnivå. 

Styrkelyft innefattar grenarna knäböj, bänkpress och marklyft där grenarnas maxvikt vid tävling summeras till en totalvikt. Alternativt kan man tävla i enbart bänkpress.
För tävling se mer här.

Detta gör Svenska Styrkelyftförbundet

​​​​​​​
Svenska Styrkelyftförbundet består, utöver anställd personal, av styrelse och ett antal utskott som arbetar med prioriterade områden. Utskotten arbetar på uppdrag av styrelsen med olika frågor för att utveckla idrotten styrkelyft och ge service till alla våra medlemmar.

Svenska styrkelyftförbundet arrangerar utbildning av domare inom styrkelyft. Idag finns det domare på tre olika nivåer: serienivå med mästerskap på distriktnivå, mästerskap på nationellnivå och internationell mästerskapsnivå. Den förening som vill utbilda domare kan kontakta förbundet.

Svenska Styrkelyftförbundet verkar inom kategorin för lyftare med fysisk och psykisk funktionsnedsättning och funktionsvariation. Styrkelyft är en sport som passar alla människor i ett väldigt brett ålderspann. En av Svenska Styrkelyftförbundets utskott arbetar särskilt med Paraidrott inklusive Special Olympics med målsättning att fler ska få uppleva glädjen och allt det positiva med träning och tävling i bänkpress och styrkelyft. 

En ren och stark sport i framtiden


Styrkelyft ska vara en ren och rättvis sport och Svenska Styrkelyftsförbundet arbetar medvetet och långsiktigt med antidoping genom att med tydlighet följa och stå bakom det arbete som görs inom Antidoping Sverige. För att få vara medlem i förbundet måste alla föreningar inom Svenska Styrkelyftförbundet följa de åtaganden och inlämnande av handlingar som krävs. Vill du veta mer om antidoping?