Medlemsregister​​​​​​​ i IdrottOnline

​​​​​​​


​​​​​​​Alla föreningar anslutna till Svenska Styrkelyftförbundet är skyldiga att föra en medlemsförteckning, det står reglerat i SSF:s stadgar. Vart eller hur detta medlemsregister uppförs är upp till enskild förening, dock finns det direktiv från Riksidrottsstämman att medlemsförteckningen ska föras via IdrottOnline.
Genom att ha medlemsregistret i IdrottOnline så underlättar det för föreningen när den ska söka LOK-stöd. En annan smart funktion med IdrottOnline är att medlemmarnas adressuppgifter är kopplade till SPAR och uppdateras enligt folkbokföringen.
Genom IdrottOnlines medlemsfunktioner är det också möjligt att skicka ut mail till alla medlemmar, det går att tilldela olika roller, behörigheter och skapa grupper. 

Viktigt är ni registrerar ALLA medlemmar, även de som inte är tävlingsaktiva. En medlem i föreningen är nämligen alla de som betalt medlemsavgiften. För att veta vilka av era medlemmar som är tävlingsaktiva (licensierade) kan ni skapa en särskild grupp för dessa.  
Idag kan varje förening på grund av GDPR själv välja om förbundet ska få tillgång till medlemsregistret i IdrottOnline. Har föreningen inte loggat in på sin sida och gjort ett aktivt val har förbundet inte tillgång. Det finns tre alternativ för föreningarna att välja mellan, dessa är:
  • Nej (standardinställning) – förbundet har inte tillgång till föreningens medlemsregister.
  • Endast läsa – förbundet kan se personuppgifter i föreningens medlemsregister, exkl. personnummer.
  • Läsa och ändra – förbundet kan se och ändra i föreningens medlemsregister för aktuell idrott.
Läs mer här om hur ni kan se och ändra föreningens inställningar gällande GDPR.

Har ni några funderingar som rör IdrottOnline kan ni kontakta IdrottOnline Supporten. Här finns även mallar för hur man administrerar föreningen i IdrottOnline, hur man söker LOK-stöd etc

​​​​​​​