Domare

Nedan finns information om domare
Samtliga domare inom Svenska Styrkelyftförbundet SSF har domarlicens. För att få domarlicens krävs domarutbildning inkl. godkänt prov, den nationella domarlicensen förnyas årligen. Vid tävling bedöms alltid lyften av tre domare, huvuddomaren framför lyftaren och sidodomarna på vardera sida av lyftaren så att de gemensamt har god uppsikt över hela lyftets utförande. Majoriteten av domsluten måste vara godkända för att lyftet ska bli godkänt (minst med domarsiffrorna 2-1). Vid tävling med kategori SM och högre finns även en jury som bedömer både lyften och domarna. Överklagan av domslut sker till juryn. Huvuddomaren leder lyftaren genom domarsignaler och beslutar när stången är klar för nästa lyftare. Vid många tävlingar finns ytterligare en domare, nämligen en teknisk kontrollant som ansvarar för att ingen lyftare eller coach kommer in på podiet förrän allt är klart för rätt lyftare samt att lyftaren är beklädd med godkänd utrustning.    

I Sverige finns följande domarkategorier
Distriktsdomare (D) 
Får döma alla tävlingar i Sverige utom internationella och svenska mästerskapstävlingar.
Förbundsdomare (F)
Får döma alla tävlingar i Sverige utom internationella. 
Internationell domare kategori 1 (K1)
Får döma alla tävlingar, delta i jury samt examinera kandidater till internationell domarbehörighet. 
Internationell domare kategori 2 (K2)
Internationell domare av kategori II får döma alla tävlingar (ej jury).

​​​​​​​Efter avklarad domarutbildning börjar alla som Distriktsdomare. Efter ett visst antal år finns möjlighet att ansöka om examinering för en högre kategori, se Dokument och Tävlingsregler.

För domarregler, examinering, information och utbildning av domare ansvarar Tekniska utskottet.