Återstartstödet

Fördelning Återstartstöd


Efter att det mesta av idrotten varit tvungna att stänga ner i och med pandemin beslöt regeringen att bidra idrotten med medel för att möjliggöra en snabb återgång till det normala, särskilt med hänseende till barn och unga. Varje SF tilldelades medel med redovisningskrav och utifrån kriterierna har SSF gjort följande fördelning:

Återstartstöd 1

2 500 000 kr
 • IF – Avgiftsfria förbundsavgifter, år 2021 – 2022                                              
 • IF - Avgiftsfri barn- & ungdomstränarutbildning, år 2021 – 2023                                                                                                                                       


Återstartstöd 2

2 500 000 kr
 • IF - Avgiftsfria förbundsavgifter, år 2022 – 2023 (årsavgift)                                            
 • SDF - Stöd för hemsidor                                                                               
 • SF - Rekrytering av Idrottskonsulenter x 2 för Barn & Ungdom, 2022          
 • SF - Digitalt program Idrottens Utbildningsplattform, IUP         
          

Återstartstöd 3        

2 630 000 kr
 • SDF - Distriktsläger / Workshops, år 2023
 • IF – Barn & Ungdomsläger, år 2023                                                                                                                                          
 • SF - Projektanställd Elitsamordnare, år 2023
 • SF – Projektanställd Idrottskonsulent för IUP, år 2023

Återstartstöd 3 - Aktivitetsmedel SDF

SSF har beslutat att återstartstöd 3 ska ge ut medel till varje SDF för att kunna visa upp och utveckla hela sin verksamhet under 2022–2023.

Varje SDF ska i samråd med sina föreningar och SSF skapa olika fysiska evenemang för att visa upp vårt förbunds hela aktivitets- och verksamhetsbredd innehållande workshops, seminarium, info/utbildningsdelar, gemensam träning m.m. (träningsläger).

Dessa medel är öronmärkta och kan endast användas åt att genomföra dessa slags event. SDF kommer i samråd med föreningar och SSF arrangera, planera och genomföra aktiviteter med ekonomiskt stöd ifrån SSF.

Medel ska användas för att visa upp bredden av vår idrott. Med det menas hela vår verksamhet vilket omfattar alla ålderskategorier från barn/ungdom upp till veteranålder och vår elitverksamhet. Alla grupper ska ha möjlighet att delta på 1 eller fler evenemang. (Paraverksamheten har ett separat stöd.)

Alla SDF har olika möjligheter och utmaningar så fokusera på det som är viktigast i ert distrikt. Ni får själva bestämma innehållet under träningslägret men det ska som sagt innehålla delar från hela vår verksamhet.

Arrangera fler än ett läger. Om ni har ekonomisk täckning inom detta stöd så finns möjlighet att arrangera flera läger. Det viktiga här är dock att alla grupper ska få möjlighet att delta på minst ett läger.

Vi ser gärna att ni Kontaktar er RF konsulent för stöd med olika utbildningar i kost, träningslära, rehabilitering, föreningslära, tryggidrott mm.

Hur mycket medel varje SDF får för att genomföra detta är baserad på antal aktiva föreningar (2022). Startsumman är 25 000 kr sedan tillkommer 25 000 kr per påbörjad 10 tal föreningar. Exempelvis ett distrikt med 9 föreningar = 25 000 kr, ett distrikt med 15 föreningar = 50 000 kr och ett distrikt med 26 föreningar = 75 000kr

Uppdelning av medel till SDF:
 • SSSF (16 föreningar) =50 000 kr
 • SÖSF (18 föreningar) =50 000 kr
 • VGSF (29 föreningar) =75 000 kr
 • ÖSSF (29 föreningar) =75,000 kr
 • VSSF (19 föreningar) =50 000 kr
 • SNSF (16 föreningar) =50 000 kr
 • MNSF (9 föreningar) =25 000 kr
 • NNSF (15 föreningar) =50 000 kr
  Totalt (151 föreningar) = 425 000 kr
Nedan följer ett förslag på hur en sådan här dag kan se ut i ert SDF.
Läger för alla föreningar i SDF för en heldag.
09:00 föreläsning kring kost, träningsprogrammering, tävling
10:00 RF-SISU utbildning om mental träning, trygg idrott, föreningslära
11:00 Föreläsning om att tävla i styrkelyft, barn och ungdom
12:00 Gemensam lunch
13:00 Gemensam träning
15:30 Mingel och workshops.
17:00 Middag

         Regler: 
 • ​​​​​​​Medel från återstartstöd 3 får användas från 2022-11-01 till 2023-12-31.
 • Alla föreningar inom varje SDF ska få inbjudan och möjlighet att delta vid evenemang
 • Hela SDF styrelsen ska få inbjudan och möjlighet att delta vid planeringstillfällen och evenemang.
 • Evenemang fastställs efter majoritetsbeslut från varje SDF styrelse.
 • SDF behöver rapportera till SSF inför evenemang för godkänd utbetalning av medel.

  Krav på återrapportering:
 • Alla kostnader ska dokumenteras och sparas för återrapport till SSF
 • Medel som utbetalas men ej används kommer SDF bli återbetalningsskyldiga till SSF.
 • Antal föreningar och deltagare skall rapporteras för återrapport

  Ansökan görs genom kontakt med Eddie Karlsson Idrottskonsulent SSF.
  Vid frågor eller funderingar kontakta idrottskonsulent: Eddie Karlsson:
  [email protected] , 076–7214582