Projektstöd IF 2023

​​​​​​​Här finns information om att söka idrottsmedel

Hur söker vi medel?


Vem som helst i föreningen som har ett inlogg kopplat till IdrottOnline kan skapa en ansökan men det är bara föreningens ordförande, kassör eller den person som tillsatts rollen "Idrottsmedel firmatecknare" som kan skicka in ansökan. 

​​​​​​​För att kunna logga in och skapa en ansökan måste du:
1. Öppna upp föreningens hemsida kopplat till IdrottOnline.
2. På sidan, uppe i högra hörnet, finns ett hänglås. Klicka på det.
3. Du dirigeras nu om till en inloggningssida där du fyller i ditt användarnamn och lösenord.
4. Klicka därefter på fliken Idrottsmedel i den övre, blå menyraden. 
5. Här skapar du nu en ansökan, väljer aktuellt projektmedel och fyller i nödvändig information i formuläret.


IdrottOnline-supporten har tagit fram en steg-för-steg manual på hur ansökan går till. Den hittar du HÄR
Vid problem med inloggning kontaktar man IdottOnline Servicecenter.
Vid frågor/funderingar kring ansökan kontaktar man förbundets idrottsutvecklare.

Aktuella projektstöd


Tidigare Idrottslyftet ändrar nu namn till Projektstöd IF (idrottsföreningar) där vi som specialidrottsförbund har möjlighet att fördela medel för projekt som omfattar barn- och ungdomsidrotten. Styrning av projektstödet utgår från de ramar och princip som beslutades av Riksidrottsmötet den 25 maj 2019 samt tillhörande regelverk. Syftet med projektstödet är att skapa förutsättningar för föreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025. Riksidrottsstyrelsen har identifierat tre övergripande områden som behöver prioriteras för att styra utvecklingen mot målen för 2025. Dessa tre områden är:
  • Idrottssvaga områden (ansöks enbart via RF-SISU distrikt)
  • Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten (ansöks via SSF) – målgrupp upp till och med 25 år.
  • Utbildade barn- och ungdomsledare i idrottsföreningar (ansöks via SSF)
 
Medlemsföreningar anknutna till Svenska Styrkelyftförbundet har under 2022-2023 möjlighet att erhålla projektstöd inom följande områden:

 
1.      Parasport
Inkluderande idrott för alla

Vi önskar öka tillgänglighet och möjlighet för barn och ungdomar med fysisk och intellektuell funktionsnedsättning att träna i våra lokaler samt ge de möjlighet att tävla. För att få till detta behövs anpassad utrustning i flera tillfällen, men också ökad kompetens bland föreningar och tränare/ledare. Rekrytering och kompetenshöjning kan ske genom uppsökande arbete, information, utbildning av ledare/tränare och tillfällen att träna/tävla tillsammans.
 
2.      Organisationsutveckling
Under detta område finns flera möjligheter:
a)       Ett starkt ledarskap
1. Utbildning av unga ledare på alla nivåer.
2. Trygg Idrott
3. Föreningslära
b)      Jämställdhet för en framgångsrik idrott
1. Öka rekrytering av underrepresenterade grupper på alla nivåer i verksamheten.
2. Normskapande arbete i förening
c)       Den moderna föreningen engagerar
1. Föreningshjärtat – engagemang, inkludering och delaktighet i förening.
 
3)      U11-13 utrustningspaket
För att våra yngsta medlemmar ska ha möjlighet att träna och tävla säkert behövs både rätt åldersanpassad träning och utrustning. Anpassad utrustning och kompetens inom åldersanpassad träning ökar möjligheten för att få med så många som möjligt. Fokus för våra U11-13 lyftare ska ligga på rätt teknik och säker träning. 

För att tillgodose behov för anpassad utrustning kan föreningar ansöka om medel för att köpa in Eleikos utrustningspaket för U11-13. Detta stöd beviljas enbart en (1) gång per förening. 

Paketet innehåller:
Stång 10 kg
Teknikvikter 2st x 5 kg och 2st x 2,5 kg
Klovar av plast 2 st

Alla föreningar som ansöker om detta projektstöd anmodas att även utbilda barn- och ungdomstränare i föreningen.
 
4)      Utrustad lyftning 14-25 år
Kompetens och möjlighet för utrustad lyftning har av olika anledningar minskat de senare år ute i våra föreningar. Vid ökad tillgänglighet av utrustning i form av dräkt och lindor samt flera utbildade ledare med kompetens inom utrustad lyftning ökar även möjlighet för att flera testar på denna träning och tävlingsform. Därmed ökar chansen för att flera medlemmar hittar en träning-/tävlingsform som är rätt för sig.
 
5)      Utbildning SSF
Stöd beviljas här för idrottsspecifika utbildningar, och utbildningar inom ramen för SSF:s egen utbildningsstruktur.
 
Ansökan skickas in via IdrottOnline .
Kontakta SSF:s idrottsutvecklare vid frågor eller hjälp kring ansökan.
 
Viktiga datum för föreningar:
31 januari 2023: Sista dag för föreningar att återrapportera de satsningar som beviljades stöd under 2022.
18 oktober 2023: Sista datum för ansökan i denna period.
31 januari 2024: Sista dag för föreningar att återrapportera de satsningar som beviljades stöd under 2023.
 
Projektstöd genom RF-SISU:
Via RF-SISU finns möjlighet för att ansöka om:
  • Projektstöd för att stärka och utveckla idrottsföreningar i att bedriva förenings- och idrottsverksamhet för barn och ungdomar i idrottssvaga områden.
  • Projektstöd för föreningar som önskar skapa nya och bättre aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar genom sitt ”Projektstöd IF Anläggning”. 
  • Projektstöd för idrottsövergripande utbildningar.
    HÄR finns alla RF-SISU distrikt.