Kommittéer  

Svenska Styrkelyftförbundet består av, förutom styrelse och anställd personaI, ett antal kommittéer. Kommittéarbetet utförs främst ideellt.
Är du intresserad av att arbeta i någon kommitté eller har frågor, kontakta kansliet.

Klicka på namnet för mailadress

                                                      Antidopingkommittén 

Verkar förebyggande med information mot föreningar och erskilda.

Sydsvenska SF

Ansvarig Michael Törnberg​​​​​​​

Östra Svealands SF

Sydöstra SF

Patrik Westerlund

Södra Norrlands SF

Västra Götalands SF

Mellersta Norrlands SF


Västra Svealands SF

Vakant

Norra Norrlands SF 

Anna Eriksson


Tävlingskommittén       

Bereder för nationell tävling; kvalgränser, kalender, dispenser, sanktioner, SM arrangörsansökningar och Tävlingsbestämmelser.


Redaktionskommittén       

Bevakar och rapporterar styrkelyft nationellt och internationellt främst mot sociala medier.

Exekutive Domarkommittén

Bereder tävlingsregler, utbildningar, kriterier och övriga domarfrågor. 
Ordf. / Domarregistrator
Patrik Björk
​​​​​​​Peter Karlsson
Anett Langva
Time-out från kommittéarbete. Frågor riktas till övriga i kommittén​​​​​​​

Elitkommittén

Ansvarar för uttagningar och kriterier för respektive landslag

Elitsamordnare

Klassisk Bänkpress U, J Senior

Klassisk Styrkelyft Senior

Utrustad Bänkpress

Per "Peppe" Nilsson

Klassisk Styrkelyft Ungdom & Junior

Thomas Wulffeld

Veteranlandslaget

Utrustad Styrkelyft Senior 

Parasport

Studentlandslaget samt Utrustad SL Ungd & Junior

Veterankommittén

Ansvarar för uttagningar och kriterier för veteranlandslaget. 

Parakommittén

Ansvarar för implementering och utveckling av Parasport i styrkelyft och bänkpress.

Disciplinnämnden

Disciplinnämnden hanterar disciplinära frågor som tillställs SSF från föreningar, distriktsförbund eller enskilda medlemmar, men även disciplinära frågor som hänskjutits till dem från SSFs styrelse.