Kommittéer  

Svenska Styrkelyftförbundet består av, förutom styrelse och anställd personaI, ett antal kommittéer. Kommittéarbetet utförs främst ideellt.
Är du intresserad av att arbeta i någon kommitté eller har frågor, kontakta kansliet.

Klicka på namnet för mailadress

                                                      Antidopingkommittén 

Verkar förebyggande med information mot föreningar och erskilda.

Sydsvenska SF

Ansvarig Michael Törnberg​​​​​​​

Östra Svealands SF

John Råd Ruvas

Sydöstra SF

Patrik Westerlund

Södra Norrlands SF

Västra Götalands SF

Mellersta Norrlands SF

Christopher Rickan

Västra Svealands SF

Vakant

Norra Norrlands SF 

Anna Eriksson


Tävlingskommittén       

Bereder för nationell tävling; kvalgränser, kalender, dispenser, sanktioner, SM arrangörsansökningar och Tävlingsbestämmelser.


Redaktionskommittén       

Bevakar och rapporterar styrkelyft nationellt och internationellt främst mot sociala medier.
Ordförande ​​​​​​​Niklas Ek
Karin Caesar ​​​​​​​​​​​​​​

Exekutive Domarkommittén

Bereder tävlingsregler, utbildningar, kriterier och övriga domarfrågor. 
Ordf. / Domarregistrator
Patrik Björk
​​​​​​​Peter Karlsson
Anett Langva
Time-out från kommittéarbete. Frågor riktas till övriga i kommittén​​​​​​​

Elitkommittén

Ansvarar för uttagningar och kriterier för respektive landslag

Elitsamordnare

Klassisk Bänkpress U, J Senior

Klassisk Styrkelyft Senior

Utrustad Bänkpress

Per "Peppe" Nilsson

Klassisk Styrkelyft Ungdom & Junior

Thomas Wulffeld

Veteranlandslaget

Utrustad Styrkelyft Senior 

Parasport

Studentlandslaget samt Utrustad SL Ungd & Junior

Veterankommittén

Ansvarar för uttagningar och kriterier för veteranlandslaget. 

Parakommittén

Ansvarar för implementering och utveckling av Parasport i styrkelyft och bänkpress.

Disciplinnämnden

Disciplinnämnden hanterar disciplinära frågor som tillställs SSF från föreningar, distriktsförbund eller enskilda medlemmar, men även disciplinära frågor som hänskjutits till dem från SSFs styrelse.