På G!

Information om vad som händer i förbundets olika delar

DATUM PÅ G!

​​​​​​​
20-21 oktober Idrott & Destination i Borås. 
Idrottsförbunden träffar landets kommuner för att "promota" sin idrott så att kommunerna ska förstå värdet i arrangemang av olika dignitet i kommunerna. Deltar: T Högberg, R Ericsson

23-24 oktober Paraläger - Parakommittén

16 november Styrelsemöte (Teams)

25 november Planeringsmöte på Teams
Delt.Kommittéordf, SSFs styrelse, personal,November Nyhetsbrevet nr4 

PÅGÅENDE PROJEKT


Återkommande styrelseutbildning genom RF.

​​​​​​​Arbete inför EM i Västerås 2021.​​​​​​​

Samarbete Högskolan Dalarna - Tränarutbildning Styrkelyft.

Översyn och dialog med SDFen ang. deras hemsidor för ev. nyförskaffande.