På G!

Information om vad som händer i förbundets olika delar

DATUM PÅ G!​​​​​​​

20 januari Möte med NEH. Robert E, Alex G

21 januari Styrelsemöte inkl personal, Teams

25 januari Elitkommittémöte Teams, Elitkommittén, Robert E, Alex G

26-27 februari Distriktledarkonferens

24 april SSFs Årsmöte

PÅGÅENDE PROJEKT


Återkommande styrelseutbildning genom RF.

Samarbete Högskolan Dalarna - Tränarutbildning Styrkelyft.

Översyn och dialog med SDFen ang. deras hemsidor för ev. nyförskaffande.