På G

Information om vad som händer i förbundets olika delar
6 maj Möte med NPF angående årets NM
SSFs Ordförande deltar

8-9 maj Workshop Marklyft - Högskolan Dalarna

28-30 maj Examination praktiskt-teoretiskt Högskolan Dalarna

28-30 maj Riksidrottsmötet (digitalt)
Ordförande och Förbundschef medverkar

Kansliet
Framtagande av en SSF-affisch för att tillsända föreningar. I syfte att synliggöra föreningens tillhörigheter och inställning samt marknadsföra såväl idrotten som SSF.