På G!

Information om vad som händer i förbundets olika delar

DATUM PÅ G!

26 augusti Webbmöte Nordiska förbundet NPF. Sveriges representant är Thomas Högberg

29 juni Styrelsemöte + personal
Bl.a. vidare översyn av höstens tävlingar.

31 aug EM-möte med EPF
Thomas H och Robert E deltar.

PÅGÅENDE PROJEKT


Återkommande styrelseutbildning genom RF.

​​​​​​​Arbete inför EM i Västerås 2021.​​​​​​​

Framtagande av SSF-affisch till föreningar
(rätt bilder saknas).

Samarbete Högskolan Dalarna - Tränarutbildning Styrkelyft.

Översyn och dialog med SDFen ang. deras hemsidor för ev. nyförskaffande.

SOMMARSEMESTER PERSONAL 2021

Alex G (kansli)  v28 - v31 (12/7 - 8/8)
Anett L (Idrottsutvecklare) v28 - 32 (12/7 - 15/8)
Marcus H (Elitsamordnare)  v27 - v31 (5/7 - 8/8)
Robert E (Förbundschef) v29 - 32 (19/7 - 15/8)