SSFs samarbete med Frisk & Fri

I CARE - Idrottsledarutbildning om ätstörningar


Denna utbildning riktar sig till medlemmar inom Svenska Styrkelyftförbundet, som medlem kan du göra denna webbutbildning kostnadsfritt.
Utbildningen tar ca två timmar att genomföra.
***
Frisk & Fris webbaserade utbildning ger dig som ledare inom idrotten kunskap om att upptäcka, bemöta och förebygga ätstörningar. Webbutbildningen gör det möjligt för dig att gå utbildningen när det passar dig. Utbildningen är framtagen av Frisk & Fri - riksföreningen mot ätstörningar, med stöd av PostkodLotteriets Idrottsstiftelse. Utbildningen baseras på material som är granskat av KÄTS - Kunskapscentrum för Ätstörningar.
Utbildningen består av tre delar, upptäcka, bemöta och förebygga.

UPPTÄCKA
  • grundläggande kunskap om vad en ätstörning är
  • varningstecken
  • grundläggande kunskap om bakomliggande orsaker till ätstörningar
BEMÖTA
  • olika sätt att prata om ätstörningar med någon som ligger i riskzonen
  • olika sätt att möta en person som är drabbad av en ätstörning
  • hur en söker vård för ätstörningar
FÖREBYGGA
  • olika sätt att förmedla bra värderingar kring kropp och ätande inom idrotten
  • att vara en god förebild
Efter genomförd utbildning öppnas ett resursbibliotek med material kopplat till utbildningen.
​​​​​​​

Unikt samarbete 2024 mellan Svenska Styrkelyftförbundet och Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar​​​​​​​

Svenska Styrkelyftförbundet gör en mycket viktig satsning 2024. Under hela året ska vi tillsammans med Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar – kunskapshöja våra tränare, lyftare och medlemmar. Vårt fokus är att upptäcka, bemöta och förebygga ätstörningar. Vi vill visa att vi både vågar prata om och agera på denna komplexa och allvarliga sjukdom som drabbar allt fler.

-Viktklassproblematik har funnits i många år och former. Nu kraftsamlar vi för att medvetandegöra problematiken, men också arbeta för att kunna förebygga den, säger Robert Ericsson, förbundschef i Svenska Styrkelyftförbundet.

Tränare har en nyckelposition i att upptäcka ätstörningar. Genom att öka kunskapen och förståelsen för vad som kan orsaka ett stört tränings- och ätbeteende – samt en eventuell ätstörning – går det att förebygga och begränsa riskerna.
Alla tränare i förbundet ska ta del av webbutbildningen I CARE, en forskningsbaserad idrottsledarutbildning om ätstörningar som Frisk & Fri utvecklat. Den blir obligatorisk för tränarutbildningarna och personal och görs även tillgänglig för medlemmar i hela landet.

-Vi är mycket glada för samarbetet. Styrkelyftförbundet tar ansvar och är ett föredöme som tar tag i psykisk ohälsa på ett konstruktivt vis, säger Sofia Selenius, projektledare idrott & ätstörningar i Frisk & Fri.

Kontakta oss gärna för mer information och/eller intervjuer:
[email protected]
076-721 45 86
[email protected]
072-250 72 77