Verksamhet

Svenska Styrkelyftförbundet består, utöver anställd personal, av styrelse och ett antal kommittéer som jobbar med prioriterade områden.
Kommittéerna arbetar på uppdrag av styrelsen med olika frågor för att utveckla idrotten styrkelyft och ge service till alla våra medlemmar...

​​​​​​​Läs mer om förbundet